Bart van Oerle

Gemeente Heemstede
Presentatie:

Denken als de klant

17:05 @ Kleine zaal

De gemeente Heemstede werkt sinds 2008 in een nieuw Raadhuis dat is ingericht volgens het flexplekken concept. Bij de verhuizing naar de nieuwe omgeving is ook een nieuw dienstverleningsconcept gelanceerd. Dit concept gaat uit van “denken als de klant”. Deze organisatie- en cultuurverandering heeft ervoor gezorgd dat er steeds gerichter gezocht wordt naar mogelijkheden om contact te houden met beleving van burgers in de samenleving en waar mogelijk deze te betrekken bij de besluitvorming.

Daarnaast wordt sinds 2010 “Het Nieuwe Werken” actief ondersteund. Belangrijke aspecten daarbij zijn kennisdeling en plaats- en tijdonafhankelijke werken. Gebruik van social media heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze doelstellingen. In deze presentatie wordt concreet aangegeven hoe dat gebeurt en hoe medewerkers meegenomen zijn in het proces om social media aktief te gaan gebruiken.

Bart van Oerle is hoofd Informatiebeheer bij de gemeente Heemstede. Sinds 2005 is hij aktief betrokken bij het inrichten en verbeteren van de elektronische dienstverlening. In de aanloop naar de overgang naar het nieuwe flexwerk kantoor heeft hij een trekkende rol vervuld in het meekrijgen van de organisatie in digitaal werken. Nu is hij één van de trainers die de rest van de organisatie opleidt en bewust maakt van de mogelijkheden van social media en andere web2.0 tools.

Om dezelfde tijd spreekt:
  • Ewoud de Voogd

    HowAboutYou

    Gemeenten zijn zoekende rond de opkomst van apps als BuitenBeter. Wat zijn de ontwikkelingen en de vraagstukken rond apps en mobiele websites voor gemeenten? …

    Bekijk het hele profiel