-

De .com is nog steeds het vergeten kindje van marketingactiviteiten

Websites zijn nog steeds vaak visieloos en hebben geen heldere roadmap strategie. Dit maakt ze een bijzaak in een merk-, communicatie- en mediastrategie. Een slimme productiestrategie maakt de rol van je website binnen een consumer journey duidelijk en geeft inzicht in welke stippen er op de horizon moeten worden geplaatst.

In essentie geeft een productiestrategie antwoord op de vraag: “Hoe en met wie vullen we de communicatie- en media strategie slim in met de vereiste content?” Graag neem ik je mee voor een eerste introductie in hoe een productiestrategie helpt bij het bepalen van de rol van je site, de ambitie erachter en welke mogelijke content je nodig hebt. Kortom, het helpt je antwoord te geven op de vraag die we in het eerder genoemde artikel stellen: “Hoe en met wie vullen we de communicatie- en media strategie slim in met de vereiste content?” 

Visie voor (productie)strategie!

Om de vraag te beantwoorden hoe een productiestrategie kan bijdragen in het bepalen van de rol of roadmap van een website, is een goed uitgangspunt om eerst de visie voor de site helder te formuleren.

In veel van deze formuleringen zien wij dat het inspelen op de behoeften van de eindgebruiker centraal staan. We zien ook dat adverteerders (met name met veel merken, markten en platformen/systemen) toegaan naar één digitaal ecosysteem waarin de website een meer centrale rol speelt. Oftewel een centrale hub, die direct in verbinding staat met de overige touchpoints, en een centrale rol vervult in het verzamelen van data, het weergeven en verspreiden van content en mogelijk het vervullen van een sales rol. 

Kortom een visie op  ‘de .com’ waarin deze pijlers vaak de boventoon voeren:
  • Een ‘Brand experience’ die naadloos overgaat in een ‘commerce experience’. Waarbij potentiële en terugkerende klanten worden geholpen en begeleid door de funnel. 
  • Het verlengen van de consumer journey. Denk aan merk of product overweging stimuleren, beantwoorden van vragen en zorgen voor relevante content en geschikte landingspagina’s. 
  • Het verzamelen van ‘eigen’ data. 

Deze pijlers bepalen de rol en geven input aan de productiestrategie. 

Hoe de rol van de .com input geeft voor de productiestrategie

De onderstaande tabel geeft aan de hand van een voorbeeld CDJ aan welke rol de .com kan vervullen en welke type content hier mogelijk aan gekoppeld kunnen worden. Door dit inzichtelijk te maken kunnen we antwoord geven op de vraag: “Hoe en met wie moet de content gemaakt worden?”

Door hieraan het type bezoeker, KPI’s en de te verzamelen data aan te koppelen, kan de productiestrategie ondersteuning geven aan de merk-, communicatie- en mediastrategie. Het geeft inzicht in welke boodschap, welke content op welk moment getoond moet worden en hoe. 

Op weg naar een heldere ‘dot’ op de horizon

Wanneer de visie, de rol, de roadmap en productiestrategie helder zijn, dan is er antwoord gegeven op de ‘behoefte vraag’ van een website. Op basis van deze antwoorden zullen zich mogelijkheden voordoen om de .com aan te passen naar de rol die het moet vervullen. Blijf vervolgens continu optimaliseren op basisdata, techniek en ROI van de aanpassingen en campagnes. 

Zorg ervoor dat de website geen afvoerputje wordt, maar een onderdeel van je algehele marketingstrategie door middel van een slimme productiestrategie. Je zal zien dat:

  1. Het proces om tot een duidelijke roadmap te komen makkelijker is en inzicht geeft wat en wie er nodig is om stappen te maken. 
  2. Je besparingen ziet in budget, omdat er vooraf rekening wordt gehouden met de site en de ambities daarin wanneer er content moet worden gemaakt, copy moet worden geschreven of zelfs de juiste technische oplossing moeten worden onderzocht of geïmplementeerd.
  3. Er op tijd geschakeld kan worden. Door de rol, de content en techniek te koppelen aan een communicatie- en mediastrategie is het mogelijk om vooruit te plannen. De kerstcampagne zal geen verrassing meer zijn. 

Over de auteur: Xander Amo is production strategist bij Dot Connectors.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond