-

Wat kan fintech betekenen voor financiering van vrouwelijke ondernemers?

Vrouwelijk ondernemerschap stijgt; eind 2018 is 1 op de 3 ondernemers vrouw. Maar financiering van die bedrijven blijft achter, blijkt uit onderzoek. Wat kan Fintech betekenen voor de positie van vrouwelijke ondernemers, op deze international Women’s day? 

In de afgelopen jaren is het percentage vrouwelijke ondernemers in Nederland toegenomen. Onderzoek van het CBS toont aan dat in 2018 ongeveer 35 procent van de ondernemers vrouwelijk is. Maar wat is hun ervaring in het aantrekken van bedrijfsfinanciering? Want ondanks het stijgende percentage, hebben verschillende studies geconstateerd dat vrouwelijke ondernemers minder vaak worden goedgekeurd voor zakelijke investeringen dan mannen.

Zo blijkt uit onderzoek van Harvard dat investeerders bij pitches de voorkeur geven aan mannelijke ondernemers. Ook Prins Constantijn deed recentelijk nog zijn beklag in het Financieel Dagblad, waar het artikel opent met: “Prins Constantijn hekelt de ‘onbewuste vooroordelen’ van veel investeerders tegenover vrouwelijke ondernemers.” Hier tegenover gesteld, uit een onderzoek van Van Lanschot, blijkt echter ook dat vrouwen voorzichter zijn ingesteld in het ondernemen en hierdoor minder geneigd zijn om een grote investering als een bedrijfslening aan te gaan.

Non-bancaire financiering

Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de financieringsmogelijkheden buiten de bank. Deze non-bancaire financieringsvormen worden ook wel aangeduid met de term ‘alternatieve financiering’. Alternatieve financiering behelst dus alle vormen van financiering die niet door de traditionele bank verstrekt worden. Voorbeelden hiervan zijn leasing, factoring, crowdfunding en online financiering. Verbeterde toegang tot non-bancaire financiering voor ondernemers is een belangrijk agendapunt geworden voor politiek en ondernemersbelangenorganisaties. Een onafhankelijk financieel adviseur kan een ondernemer goed wegwijs maken binnen de alternatieve bedrijfsfinanciering.

Fintech als alternatieve financieringsvorm

Fintech staat voor financiële technologie. Bedrijven die technologie inzetten ten behoeve van hun financiële dienstverlening noem je fintechs. Je kunt hierbij denken aan betaalapps als Tikkie, payment providers als Adyen, maar ook aan zakelijk kredietverstrekkers voor ondernemers. Fintech kan dus ook een vorm van alternatieve financiering zijn. Er zijn tegenwoordig tal van kredietverleners die de mogelijkheid bieden om online jouw zakelijk financiering aan te vragen, zonder tussenkomst van fysieke afspraken of papierwerk. Deze bedrijfsfinanciers analyseren jouw bedrijfssituatie op basis van data en beoordelen je kredietwaardigheid met slimme technologie.

De rol van fintech voor vrouwelijke ondernemers

In de wereld van zakelijke financiering werkt een meerderheid aan mannen, wat kan leiden tot een ongebalanceerde man-vrouw verhouding en bewuste of onbewuste vooroordelen. Sinds de opkomst van fintech-kredietverstrekkers is er meer ruimte voor financiële inclusie in bedrijfsfinanciering gekomen. Hoewel er nog veel werk aan de winkel is op het gebied van inclusieve toegang tot zakelijke financiering, schuift de financiële sector zeker in de goede richting. Fintechs die bedrijfsfinanciering aanbieden, nemen automatisch een meer neutrale positie in, door analyses op basis van data uit te voeren en niet op basis van pitches of businessplannen.

Hoewel een grotere financiële inclusie voor vrouwen misschien een onbedoeld resultaat is van de fintech-evolutie, is het een uitkomst die de industrie verder zou kunnen omarmen om de bewustwording te vergroten. Het dichten van de kloof in financiële inclusie en het bevorderen van een meer gelijk speelveld voor vrouwelijke ondernemers leidt tot positieve economische en sociale effecten. Educatie over verschillende alternatieve financieringsvormen plus het vergroten van het bewustzijn van de gender-neutrale positie van fintech, kan structurele barrières bij vrouwelijk ondernemers wegnemen waardoor vrouwelijk ondernemerschap optimaal gevoerd kan worden.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond