-

Machines echt beter in het aannemen van werknemers dan mens zelf

Dat data en algoritmes op de werkvloer van steeds grotere waarde zijn, is bekend. Nu blijken die ook bijzonder goed in het uitkiezen van de beste kandidaat voor een baan. Beter nog dan de mens zelf.

Want hoe goed het instinct van HR-medewerkers waarschijnlijk ook is, ze ontkomen niet aan de druk van automatisering door algoritmes. Die selecteren nu eenmaal beter dan de mens, blijkt uit een studie van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research – een niet commercieel onderzoeksbureau en politiek adviesorgaan. Het suggereert op zijn minst dat machines meer beslissingsbevoegdheid moeten krijgen, vertelt een bij het onderzoek betrokken hoogleraar aan The Washington Post.

De conclusie is getrokken na analyse van een dataset met 300 duizend sollicitaties binnen vijftien verschillende bedrijven. De onderzoekers vergeleken het dienstverband van medewerkers die met behulp van een beroepstest werden geselecteerd door een computer of mens. Met de test werden vragen gesteld over technische en cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid en match met de betreffende baan. De antwoorden werden verwerkt door een algoritme dat vervolgens een aanbeveling deed: groen voor ‘high potentials’, geel voor een gemiddelde match en rood als de persoon niet geschikt zou zijn voor de baan.

De kwaliteit van het computeradvies

Uit de analyse blijkt dat algoritmes inderdaad werken. Gemiddeld werkten ‘de groenen’ gemiddeld twaalf dagen langer dan ‘geel’. De personen in deze laatste groep werkten weer zeventien dagen langer dan mensen waarvan werd afgeraden ze aan te nemen. Hierbij moet vermeld worden dat het tijdelijke banen betrof in bijvoorbeeld callcenters, de gemiddelde arbeidsduur bleek niet langer dan drie maanden. Een algoritme maakt dan dus al gauw een verschil van een aantal (kostbare) weken.

Natuurlijk waren er ook situaties waarin de manager het computeradvies naast zich neerlegde. Wanneer een recruiter iemand uit de gele pool aannam, en later alsnog uit de groene, bleek die laatste er uiteindelijk acht procent langer te werken. Hoe meer er van het advies werd afgeweken, hoe korter de arbeidsduur. En ook het idee dat een recruiter op gevoel voor de mate van productiviteit zou kiezen, blijkt niet te kloppen. Tussen de twee groepen werd geen verschil waargenomen.

Algoritme aversie

Hoewel je algoritmes dus steeds beter kunt vertrouwen, blijkt er nog sprake van een ‘algoritme aversie’. De ene recruiter kiest liever iemand zoals hijzelf, anderen denken die keuze zelf heel goed te kunnen maken en succes zelfs te kunnen voorspellen. ‘Het is menselijk om te denken dat de informatie die je tijdens een sollicitatie verzamelt bruikbaar is’, reageert een onderzoeker van Harvard recent. ‘Maar is het waardevoller dan de uitslag van de test? In heel veel gevallen is het antwoord nee.’

Diverse bedrijven beloven inmiddels geautomatiseerd mismatches te voorkomen. Karim Akhlal van het Nederlandse Recrout vertelde onlangs dat hij met een persoonlijkheidstest tot betere werving wil komen dan nu met het cv en een gesprek het geval is.

Andere bedrijven denken zelfs te kunnen voorspellen hoe lang iemand bij een bedrijf blijft werken. Het Amerikaanse Pegged zegt hierdoor alleen mensen aan te nemen voor bedrijven waarvan het het waarschijnlijk is dat ze niet meer op zoek gaan naar een andere baan. Pegged gebruikt bijvoorbeeld publieke informatie, vindbaar via Google, achtergrondinformatie uit het cv en data uit tests. En dat zou, volgens Bloomberg, voor gemiddeld 38 procent minder verloop zorgen binnen bedrijven.

Maakt dat de mens niet geheel overbodig vragen onderzoekers zich terecht af? Nee, een algoritme is slechts een van de beschikbare tools. Bovendien creëren die data weer nieuwe rollen: consultants die met behulp van analytics de diversiteit in de gaten houden, bijvoorbeeld. Als er algoritmes zich aanpassen naar de personen die op dit moment al succesvol zijn binnen een bedrijf, ontstaat vanzelf een homogeen personeelsbestand. De mens moet dus ook weer niet teveel vertrouwen op data.

Meer innovaties in recruitment morgen op Emerce eRecruitment in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond