Agenda

Geplaatst door: EMERCE

ePrivacy

Datum
3 maart 2020
Plaats
Amsterdam, Leusden en Utrecht
Locatie
Amsterdam, Leusden en Utrecht
Organisatie
EMERCE

Wat betekent deze nieuwe ePrivacy Verorderning voor jouw organisatie

In 2019 staat de nieuwe ePrivacy Verordening (EPV) voor de deur. Het wetgevingstraject zit in de laatste onderhandelingsfase. Er zijn veel vragen. Hoe raakt de nieuwe ePrivacy Verordening jouw als (digital) marketeer en waar moet je rekening mee houden? Waar de AVG zich richt op iedere vorm van persoonsgegevensverwerking, richt de EPV zich enkel op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten. In aanvulling op de GDPR heeft de ePrivacy wetgeving veel voeten in de aarde en consequenties voor digital marketing, denk aan digtal advertising, analytics,en direct marketing. De EPV gaat bijvoorbeeld in op de cookiewetgeving, het spamverbod en online communicatiediensten zoals WhatsApp, Gmail en iMessage.

In deze opleiding leer je wat nu precies het verschil is tussen de ePrivacy Verordening en de AVG. Je leert niet alleen welke consequenties de EPV heeft voor je marketingstrategie en operatie, maar ook waar je als organisatie aan moet voldoen en blijven voldoen en hoe deze regels uitpakken in de praktijk. We kijken naar de praktische consequenties van ePrivacy marketingomgevingen. Daarbij gaan we ook in op de AVG/GDPR en brengen je kennis hiervan naar een hoger niveau. Wat moet je voor elkaar hebben en hoe borg je dit tezamen met de ePrivacy wetgeving? Er wordt verwacht dat je bekend bent met de basale uitgangspunten van de AVG/GDPR, want na een korte recap gaan we hands-on aan de slag met cases en praktijkvoorbeelden.

Deel dit bericht