Agenda

Geplaatst door: Adept Events

Putting Machine Learning to Work

Datum
30 maart 2020
Plaats
Utrecht
Locatie
Van der Valk Utrecht
E-mailadres
seminars@adeptevents.nl
Phone
0172-742680
Organisatie
Adept Events

Supervised learning lost moderne analytische uitdagingen op en ondersteunt geïnformeerde besluitvorming. Alhoewel het voorspellend vermogen van machinelearning modellen indrukwekkend kan zijn, moet er wel een actie
aan gekoppeld zijn om er profijt van te hebben. Modellen moeten daarnaast ook automatisch worden uitgerold om besluitvorming continue te kunnen ondersteunen en meetbare verschillen te realiseren. En hoewel ook unsupervised learning methoden krachtige analytische mogelijkheden bieden is hier vaak nog geen duidelijke route naar productie. Deze cursus laat zien wanneer welke vorm van machinelearning het beste past bij de business doelstellingen en hoe u meerwaarde kunt behalen uit beide benaderingen.

Regressieanalyse, decision trees, neurale netwerken, samen met vele andere supervised learning technieken, realiseren krachtige voorspellende inzichten wanneer historische resultaatwaarden beschikbaar zijn. Zodra deze modellen gebouwd zijn, genereren supervised learning modellen een score die gebruikt kan worden om automatische besluitvorming in organisaties te ondersteunen. Wij zullen verkennen hoe deze bewegende panelen strategisch gezien bij elkaar kunnen worden gebracht.

Unsupervised methoden zoals clusteranalyse, anomaly detectie en associatieregels zijn verkennend van aard en genereren niet zoals supervised learning modellen een voorspellende score. De vraag is hoe deze modellen in staat kunnen worden gesteld om organisatorische besluitvorming te ondersteunen. Deze cursus zal dat laten zien.

Deze cursus laat een verscheidenheid aan voorbeelden zien, te beginnen met het verkennen en interpreteren van modellen en hun toepassing. Mogelijkheden om met de resultaten van deze modellen verder te gaan zullen worden bezien. U zult ook zien hoe een verzameling van modellen, waaronder businessregels, supervised modellen en unsupervised modellen gezamenlijk kunnen worden toegepast in concrete situaties, zoals bij fraudedetectie en het verstrekken van verzekeringen.

Deel dit bericht