-

Hoe ook B2B aan de slag kan met recycling en hergebruik

Waar in B2C het recyclen van producten de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen, moet dat in B2B nog op gang komen. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven die organisaties helpen om te verduurzamen.

Jaarlijks produceren we samen wereldwijd 54 miljoen ton aan elektronisch afval. Dat komt omgerekend neer op 1000 laptops die per seconde worden weggegooid. Alleen de digitale sector is inmiddels al goed voor 3,8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en de productie van apparatuur is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van deze uitstoot. Elektronisch afval bestaat voor 70 procent uit schadelijk afval en daarvan verdwijnt 85 procent in de verbrandingsoven, waardoor er giftige stoffen kunnen worden uitgestoten.

Met de verdere digitalisering is de verwachting dat de elektronische afvalberg de komende jaren verder toeneemt. Denk alleen al aan het groeiende aantal servers dat nodig is om alle online zaken in de cloud draaiende te houden. Geschat wordt dat de elektronische afvalberg in 2030 is gegroeid tot 70 miljoen ton, wat neerkomt op een stijging van 30 procent.

Momenteel wordt wereldwijd slechts 12,5 procent van het elektronisch afval gerecycled. Nederland doet het in verhouding tot andere landen nog niet zo slecht. Van de 5,3 megaton afval die de retail jaarlijks produceert wordt ongeveer 50 procent gerecycled. Dat gebeurt onder andere bij Myne, dat recent de eerste recyclingfabriek ter wereld voor digitaal afval lanceerde om met behulp van AI en robots aluminiumschroot op legering te sorteren. Toch is er nog een wereld te winnen.

B2B verduurzamen

In B2C zijn er gelukkig meerdere voorbeelden te vinden van organisaties die actief bezig zijn met het recyclen en het verduurzamen van hun productieketen. Zo biedt Apple opgeknapte (refurbished) apparaten aan, die grondig zijn schoongemaakt en geïnspecteerd en waar nodig zijn voorzien van originele Apple-onderdelen. Verder zijn er interessante startups zoals het circulaire platform Valyuu, waar consumenten gebruikte elektronica kunnen kopen of verkopen.

In de B2B zijn goede voorbeelden schaars. Een mooi voorbeeld is de webshop Dit is niks nieuws van PreZero en VerdraaidGoed. Organisaties kunnen hier terecht voor onder andere relatiegeschenken en give-aways die zijn gemaakt van restmateriaal of gerecycled materiaal.

Hoe recycle je in de praktijk?

Hoe je recycling of refurbishment in de B2B-sector concreet aanpakt is vaak een vraag waar bedrijven mee zitten, maar het kan wel. Bij Manutan zijn we een paar jaar geleden in Frankrijk bijvoorbeeld gestart met Manutan Collection and Recycling (MCR). We halen kantoorartikelen en elektronische apparatuur op bij onze klanten en geven deze vervolgens een tweede leven. De producten worden in een werkplaats door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit elkaar gehaald, gecontroleerd en gerestaureerd. Tussen het ophalen van het product tot de volledige restauratie zit ongeveer vier maanden. De refurbished producten worden uiteindelijk doorverkocht, gedoneerd aan een goed doel of gerecycled als ze niet meer te repareren zijn.

Om te laten zien welke impact het recyclen van producten kan hebben, organiseerden we begin dit jaar op ons hoofdkantoor een inzamelingsactie van gebruikte elektronische apparatuur. In drie weken tijd leverden medewerkers honderden elektronische producten in, variërend van laptops en smartphones tot randapparatuur. Bijna driekwart van de producten werd tegen gereduceerde prijzen doorverkocht binnen het netwerk van de werkplaatsen van Ateliers Sans Frontières. De rest werd ingenomen door Ecologic France, een erkende organisatie voor gecertificeerde recyling van elektronische producten, of te koop aangeboden aan professionele opkopers. Mede dankzij dit initiatief bespaarden we 645 kg aan materialen, zoals staal, plastic etc., en 47,8 ton CO2, wat neerkomt op bijna 24 retourtjes van Parijs naar New York.

Zelf willen we onze CO2-voetafdruk elk jaar met vijf procent verlagen. Het afgelopen jaar bedroeg de verlaging zelfs 11,4 procent. Dit is onder andere gerealiseerd  door een verbetering  in onze last mile. We bundelen het aantal orders, waardoor we het aantal vervoersbewegingen terugbrengen en we zetten steeds vaker elektrische voertuigen in.

Onontkoombaar

Het verduurzamen van de B2B-branche is in volle gang, mede omdat nieuwe wet- en regelgeving organisaties daartoe verplicht. B2B-organisaties ontkomen er dan ook niet aan om te gaan recyclen. Ik denk dat het daarbij belangrijk zal zijn om daar ook harde doelstellingen aan te koppelen.

Bovendien hebben juist in de B2B-sector je eigen keuzes een (positief) effect op andere bedrijven. Zo schakelde LINK Mobility, een aanbieder van een online communicatie- en betaalplatform ons in om zijn impact op het milieu te verminderen, door met name elektronisch afval te verminderen. LINK Mobility is sinds 2021 namelijk een van de ondertekenaars van het Global Compact van de Verenigde Naties, een niet-bindend pact van de Verenigde Naties om organisaties over de hele wereld ertoe te bewegen duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en te rapporteren over de uitvoering ervan.

Om organisaties te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes, hebben we een eigen milieuscore geïntroduceerd waarmee wij op onze webshop aangeven hoe milieuvriendelijk producten zijn. De komende maanden gaan we MCR in Nederland uitrollen. Als dat succesvol blijkt te zijn, gaan we uitbreiden naar België en volgen er waarschijnlijk andere landen waar we actief zijn. De volgende stap is om via ons platform tweedehands producten te verkopen. Uiteindelijk hopen we dat op deze manier de afvalberg niet verder groeit.

Over de auteur: Ghislaine Ottevanger is Managing Director Manutan Benelux & Duitsland bij Manutan.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond