More stories

E-mailmarketeers mogen geen co-registratie meer hanteren van de Opta

De Opta heeft eind mei 660.000 euro aan boetes uitgedeeld in de e-mailmarketingbranche. Als dialoogmarketeer houd ik me liever niet teveel met juridische zaken bezig, maar deze boetes vormen voldoende aanleiding uit te diepen wat er echt aan de hand is.

E-mailmarketing

Timing bepaalt succes e-mail

De enorme populariteit en adoptie van smartphones en tablets heeft niet alleen invloed op hoe consumenten e-mails lezen, maar ook op wanneer ze dat doen. Dit schept kansen voor hogere conversie. Maar stelt ook een aantal randvoorwaarden.

E-mailmarketing

De opkomst van mobiele e-mailmarketing

De cijfers liegen er niet om. E-mailmarketing voor mobiel gebruik wordt elke dag belangrijker. Tien tot dertig procent van geopende e-mails zijn afkomstig van mobiel. En met de wetenschap dat de helft van nieuwe Europese smartphones ondertussen beschikt over mobiel internet, kan je de conclusie wel trekken: Als je e-mailmarketing inzet, moet je rekening houden met je mobiele gebruikers.

E-mailmarketing

Rendabele inzet van e-mailmarketing in de toekomst

E-mailcampagnes vormen een meetbare en effectieve manier om gericht en persoonlijk te communiceren met verschillende doelgroepen. De integratie met andere online kanalen en CRM systemen maakt e-mailmarketing steeds complexer én interessanter. Hoe blijft e-mailmarketing rendabel? Een paar tips:

E-mailmarketing

Duitse direct marketeers verscherpen eigen e-mailverplichtingen

De Duitse DM-brancheorganisatie DDV legt zijn leden strengere regels om voor marketingacties per e-mail. Een dubbele opt-in wordt ‘verplicht’ en de namen van sponsoren rondom acties moeten expliciet worden gemaakt.

E-mailmarketing

Combinatie e-mail en social media biedt kansen voor marketeers

Steeds meer mensen gebruiken sociale media ten koste van e-mail, maar e-mail is nog altijd het meest gebruikte online communicatiemiddel. Wat wel sterk verandert, is de manier waarop mensen e-mail gebruiken. De juist combinatie biedt veel kansen.

E-mailmarketing

E-mail en sociale media marketing: versterkend effect

“De Spa Zuiver-case van OMG/Mailmedia laat zien dat Share to Social een positief effect heeft op de respons van een e-mailcampagne en daarmee op de ROI. De conversie lag zeven maal hoger dan bij campagnes zonder Share to Social. De omzet was ruim vijf maal hoger dan vooraf ingeschat”, aldus Van den Burg, Operations en Business Development Director bij OMG/Mailmedia.

E-mailmarketing

Boek zakelijk succes met e-mail

Ondanks aangescherpte regels voor zakelijk e-mailverkeer blijft e-mailmarketing een krachtige tool. Gebruik uw eigen adressenbestand of huur een bestand van een gespecialiseerd bureau. In beide gevallen bent u gehouden aan de wettelijke regels. Zorg daarom dat u op de hoogte bent alvorens met een bureau in zee te gaan.

E-mailmarketing

Relevantie is essentieel voor e-mailmarketing

Relevantie van de content voor de ontvanger is de belangrijkste succesfactor bij bij e-mailmarketing. E-mailmarketeers doen van alles om de content relevant te laten zijn of in ieder geval het relevant te doen lijken. Dat laatste doorzien de ontvangers van e-mail steeds sneller, en met één klik hebben ze zich afgemeld. Je kunt dus maar beter écht relevant zijn.

E-mailmarketing

Zeven redenen om geen e-mail te sturen

Er zijn genoeg redenen om e-mail niet in te zetten. De redenen op een rijtje die onterecht gebruikt worden als excuus om e-mail in te zeten als communicatiemiddel.

E-mailmarketing

Gooi de helft van de e-maildatabase weg

Zo’n 40 procent van de gemiddelde e-maildatabase respondeert al langere tijd niet op ontvangen e-mails. Veel marketeers blijven deze mensen bestoken met nieuwsbrieven en acties. Zonder rendement want de “engagement” van inactieve e-mailontvangers met merken en producten is heel erg laag. Stop met e-mailen aan de inactieve groep want dan verbeteren de e-mail marketingresultaten.

E-mailmarketing

E-mailconversie: kijk naar de lange termijn

E-mailmarketeers zijn nog teveel gefocust op conversie uit enkelvoudige campagnes. Er wordt wel gesproken en gedacht over profielverrijking, life-cyclemarketing en lange termijneffecten, maar in de praktijk komen weinig organisaties eraan toe hiervoor een strategie op te zetten.

E-mailmarketing

Social media will kill e-mail? Onzin!

De laatste tijd wordt er veel geschreven over de impact van social media op e-mailmarketing. Volgens e-mailmarketing expert Marc Borgers kunnen deze elkaar juist versterken.

E-mailmarketing

Twitter en Facebook ‘hot’ in e-mailmarketing

Twee Amerikaanse commerciële e-mailverzenders signaleren dat marketeers steeds vaker links in de e-mails opnemen naar Twitter en Facebook.

E-mailmarketing

Stelling: E-mail is dood, lang leve e-mail

Is e-mail dood dankzij de opkomst van sociale media? Dat is de vraag die veel marketeers bezighoudt. Vooral onder jongeren is het gebruik van e-mail veranderd.

E-mailmarketing