GDPR

Nieuwsbrief

Vacatures

 

Artikelen in GDPR

GDPR + Blockchain + UX = Self-Sovereignty

Zowel wetgeving (GDPR) als de doorbraak van nieuwe technologie (Blockchain) sturen aan op een fundamentele verandering in hoe we met persoonsgegevens omgaan. Privacy en  bescherming van persoonsgegevens vormen nu al een flinke kopzorg voor digitale dienstverleners. In mei 2018 draait de Europese Unie de duimschroeven nog een flink stuk strakker, want dan treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.


GDPR: Nederlandse bedrijven denken zelf goed op schema te liggen

Nederlandse bedrijven denken redelijk op schema te liggen met de voorbereidingen voor de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat blijkt uit een rondgang onder leden van de DDMA. De wetgeving die vanaf mei volgend jaar in werking treedt heeft grote impact op de bedrijven en hun dataverwerking.


Digital Analytics: Iedereen wil Artificial Intelligence, GDPR en ‘insights’

Wat zijn de meest besproken in digital analytics? Het recente Digital Analytics Congres leerde dat het nu vooral gaat om Artificial Intelligence, de introductie van GDPR en het goed verzamelen van ‘insights’. Maar hoe zet je deze drie thema’s het beste in? Een verkenning met Picnic, Google, Online Dialogue en Clickvalue.


Meer artikelen in GDPR

Channel GDPR

De GDPR is een Europese algemene verordening gegevensbescherming. Deze privacy verordening gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In dit topic lees je alles over de gevolgen voor consumenten en ondernemingen die deze wetswijziging met zich meebrengt.

Interessant in gerelateerde channels