-

SERKET: AI voor het monitoren van de veestapel

Start-up SERKET werkt aan een AI-toepassing waarmee boeren hun veestapel beter in de gaten kunnen houden. Goed voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Zeven vragen aan Kristof Nagy, oprichter en CEO van SERKET.

Wat doet SERKET precies?

“SERKET heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld voor het monitoren van vee. Het helpt varkenshouders bij het verbeteren van de manier waarop ze het welzijn van hun vee controleren en lost zo het ernstige tekort aan menselijke arbeidskrachten op boerderijen op. We richten ons op het ontwikkelen van sensorvrije kunstmatige intelligentie die camerabeelden gebruikt om de productiviteit van de boerderij te verbeteren, de gezondheid van individuele dieren te bevorderen en, belangrijker nog, de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid voor de toekomst aan te pakken. 

We helpen onze klanten hun processen voor vee-beheer te verbeteren, de dagelijkse operationele kosten te verlagen en arbeidsuitdagingen te minimaliseren. Door veranderingen in het gedrag van dieren in real-time te detecteren met behulp van standaard beveiligingscamera’s en camerabeelden, stellen we boeren in staat minder antibiotica te gebruiken, de voerkosten te verlagen en de sterfte en het welzijn van dieren te verbeteren. 

  Waar zien jullie de belangrijkste toepassing?

“De softwareoplossing wordt ingezet in varkensstallen en hokken en helpt boeren meer controle over hun veestapel te krijgen. Met de oplossing van SERKET kunnen dieren als groep en individueel 24×7 worden gevolgd. Door deze systematische monitoring kunnen bepaalde patronen worden herkend. Als die patronen afwijken van de verwachte patronen, informeert een systeem voor vroegtijdige waarschuwing de boeren om de gezondheid van de groep en/of het individuele dier te controleren.

Onze oplossing is 24/7 in staat om het individuele varken te detecteren en hun activiteiten, zoals drinken, eten en gedrag zoals agressiviteit en speelsheid, te monitoren met een nauwkeurigheid die bijna vergelijkbaar is met het menselijk oog. Onze applicatie wordt nu toegepast op de varkenshouderij, maar kan in de toekomst worden opgeschaald naar alle diersoorten en gewassen.”

 

De bovenste afbeelding is een normaal camerabeeld. De tweede is een geannoteerd frame met segmentatie, tracking en activiteit classificatie van varkens. De kleuren duiden acties van dieren aan. Elk die heeft een eigen, uniek ID.

Wat is de impact van SERKET?

“Ten eerste op voedselveiligheid en dus de gezondheid van de consument. Ten tweede de diergezondheid, inclusief bio veiligheid, diermonitoring, antibiotica, welzijn en gedrag. Ten derde helpt onze oplossing op het gebied van human resources door bij te dragen aan arbeidsefficiëntie, verbetering van de werkomgeving en werkprestaties. En als laatste draagt deze optelsom bij aan duurzamer omgaan met het milieu. 

De visie van SERKET is om klanten te helpen hun workflow te stroomlijnen, hun infrastructuur te moderniseren en een drijvende kracht te worden in de innovatie van de industrie. Onze visie gaat verder dan alleen winst maken. Ik stel me voor dat het merk systematisch de voordelen van de technologie van de 21e eeuw in de landbouw zal introduceren en de mensheid zal uitrusten met de tools die nodig zijn voor duurzame landbouw.”

Waar staan jullie nu?

“We hebben nu een van de meest geavanceerde en goed geannoteerde datasets voor het volgen van meerdere objecten in het algemeen en voor vee in het bijzonder ontwikkeld. De algoritmen zijn gebaseerd op MaskRCNN en Yolact-Edge om instantiesegmentatie uit te voeren. We hebben eenvoudige volgschema’s om elk individueel varken voor een korte periode te volgen (~1 min) en een deepstream-pijpleiding die ze on-edge in een echte boerderij zet. We werken met 40 boerderijen in zes landen en werken samen met de beste voerbedrijven.

We gaan veehouders helpen om op een verantwoorde en duurzame manier betere beslissingen te nemen over varkensproductie en winstoptimalisatie. We willen veehouders helpen hun kansen te beoordelen, hun toekomst te voorspellen, dynamische scenario’s uit te voeren met behulp van gegevens en analyses om de kloof te overbruggen, hetzij van productie of voeding tot gezondheidsbeheer en voedselveiligheid.”

Wanneer zijn jullie van plan om naar de markt te gaan?

“We voeren momenteel wereldwijd verschillende pilots en proeven uit, waarbij we voortdurend onze ML/AL-algoritmen en modelleringscapaciteiten en geannoteerde datasets ontwikkelen. Onze commerciële roadmap is vastgesteld voor 2022.”

Wie heeft er in SERKET geïnvesteerd en wat voor investeerders zoeken jullie?

“We hebben met succes samengewerkt met de EU en Nederlandse regeringen, Hongaarse investeerders en meest recentelijk met SVG THRIVE uit Silicon Valley.”

Wat zou de ideale match voor investeerders zijn?

“Het oplossen van de grootste uitdagingen in de voedings- en landbouwindustrie betekent samenwerken met geloofwaardige en innovatieve partners. We zoeken naar kansen en partnerschappen met degenen die onze visie en missie naar producenten en boerengemeenschappen kunnen brengen.”

* In samenwerking met Fundsup belichten we iedere donderdag beurtelings veelbelovende start-ups en early-stage investeerders. Hier vind je meer informatie over SERKET voor investeerders.

Over de auteur: Arjen Strijker is Oprichter en Chief Operations Officer bij Fundsup.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond