Download

Download
0
2.2k
Channel: B2B online

Van idee naar executie: De vijf stappen van de Jumpstart methode

Digitale transformatie kent twee dimensies die doorslaggevend zijn voor succes, namelijk digital capabilities en digitaal leiderschap, met als doel de beste gebruikersbeleving te realiseren, kern-bedrijfsprocessen te optimaliseren en vernieuwende businessmodellen te creëren. Bedrijven die de digitaletransformatie-strategie succesvol toepassen beginnen bij digitaal leiderschap. Zij bedenken de visie en strategie dat vertaald wordt naar een digitale actiegedreven roadmap. Ideeën zijn makkelijk, het draait vaak allemaal om de executie. Innoveren door te doen! Maar hoe doe je dat? Lees in deze whitepaper hoe je de ‘Jumpstart methode’ van Digitaal Transformatie bureau Milvum hiervoor kunt gebruiken.

Van idee naar executie: De vijf stappen van de Jumpstart methode

Deze whitepaper beschrijft hoe je jouw strategische doelen voor digitale transformatie kunt behalen met de Jumpstart methode. De whitepaper gaat in op:

 • Hoe je van digitale strategie naar een concrete innovatie komt.
 • De juiste balans vinden tussen business value, de adoptie van jouw (digitale) oplossing en de complexiteit van projecten.
 • De vijf stappen van de Jumpstart methode om digitale transformatie succesvol tot uitvoering te brengen.
Digitale transformatie: Een combinatie van digitale wendbaarheid en leiderschapsvaardigheden

Het succesvol digitaal transformeren van je organisatie draait om het creëren van de juiste balans tussen het verandervermogen van je organisatie en het opstellen van een digitaletransformatie-strategie. Beide pijlers zijn gelijkwaardig, essentieel en versterken elkaar. De synergie tussen beide wordt pas behaald als men in staat is om een door de CEO, CIO, CDO (Chief Digital Officer) uitgezette digitale strategie om te zetten in concrete innovaties. Deze innovaties hebben raakvlakken met de drie pijlers van digitale transformatie:

 1. Vernieuwende klantervaringen.
 2. Procesoptimalisatie.
 3. Het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Lees in de whitepaper welke uitdagingen en kansen deze drie pijlers met zich mee brengen door de continue aanwas van nieuwe (digitale) technologieën. Daarnaast beschrijft de whitepaper:

 • De twee specifieke momenten waarop bedrijven over het algemeen beginnen met innovatie en verandering.
 • Hoe een succesvol digitaletransformatie-traject eruit ziet en welke resources je hiervoor nodig hebt.
 • Wat de kritische succesfactoren van succesvolle digitale transformatie zijn.
Het vormgeven van je digitaletransformatie-traject

De twee belangrijkste misvattingen over digitale transformatie zijn dat je met een klein team weinig kunt bereiken en dat er flinke budgetten voor nodig zijn. Om digitaal te transformeren moet je in staat zijn je digitale strategie te vertalen naar concrete innovaties. Milvum heeft hiervoor de ‘Jumpstart methode’ ontwikkeld. Voor een succesvolle uitvoering van de jumpstart methode moeten je organisatie en projectteam aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Lees in de whitepaper welke dit zijn.

De vijf stappen van de jumpstart methode

Voldoet jouw organisatie aan de eerdergenoemde randvoorwaarden? Dan kun je aan de slag met de jumpstart methode, deze bestaat uit vijf stappen:

 1. Strategie
 2. Validatie
 3. Concept
 4. Scope
 5. Oplossing

De jumpstart is een gestructureerde innovatiemanagement methode die van innovatie een proces maakt dat herhaaldelijk uit te voeren is. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Ook bevat de whitepaper een overzicht per rol binnen het projectteam en wanneer deze wordt ingezet.

Na afronding van de jumpstart

Na afronding van de vijfde en laatste fase is het tijd om de uitgedachte oplossing uit te werken en te implementeren. Deze uitvoeringsfase wordt verdeeld in agile sprints waarin de user stories en de oplossing worden ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze fase is het testen van de ontwikkelde oplossing in de markt bij klanten en de interne organisatie. Lees in de whitepaper hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Inhoud:
 • Waarom verandering?
 • Wat is ervoor nodig om te veranderen?
 • Hoe behaal ik snel impact met mijn team?
 • Referenties

Redactie Emerce