Deel dit artikel
-

Brandweer experimenteert met Google Glass

Brandweer Amsterdam-Amstelland onderzoekt de toegevoegde waarde van Google Glass. De komende tijd wordt, in samenwerking met ICT dienstverlener Incentro, geëxperimenteerd met de mogelijkheden die de slimme bril biedt.

Commandant Elie van Strien denkt dat Glass bij kan dragen aan bijvoorbeeld een veiliger optreden van het personeel.

De brandweer ontwikkelt zich meer en meer naar een informatiegestuurde organisatie. Zo maakt de brandweer Amsterdam-Amstelland al enige jaren gebruik van open data, wat heeft geresulteerd in onder andere het Sociaal Woning Brandrisicoprofiel. Hierin is onderzocht welke bewonersgroepen de meeste kans maken op slachtoffer te worden van een woningbrand. Met deze informatie kan het korps gerichter inzetten op het verhogen van het brandveiligheidbewustzijn om daarmee het aantal branden terug te dringen.

Ook wordt data ingezet om brandweermensen te voorzien van relevantie informatie wanneer zij onderweg zijn naar een incident. Glass kan een volgende stap betekenen in het gebruik van data tijdens incidenten, zo is de verwachting.

In eerste instantie gebruikt Brandweer Amsterdam-Amstelland Google Glass voor leerdoeleinden. Via Glass kan op afstand real time worden meegekeken met officieren van dienst tijdens oefeningen en incidenten. Het korps kijkt vooral naar de toepasbaarheid van bestaande apps, zoals Google Hangouts voor het kunnen videostreamen van incidentbestrijding en Layar.

Daarnaast wordt samenwerking gezocht onder andere private partijen voor het bouwen van software om data te koppelen aan Google Glass. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de informatie uit het crash recoverysysteem dat gebruikt wordt bij verkeersongevallen. In dit systeem staan belangrijke gegevens over voertuigen, zoals de locatie van airbags en waar de brandweer het voertuig moet openknippen in geval van een beknelling.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond