Deel dit artikel
-

Logistieke sector verwacht veel van drones

Een ruime meerderheid van de respondenten in een onderzoek van recruitmentbureau Hays acht de kans groot dat drones zullen worden ingezet in logistieke processen. Iets minder dan de helft denkt dat dankzij het gebruik van drones ook nieuwe banen worden gecreëerd in de sector.

Om drones een goede toekomst te geven in de logistiek & supply chain zal de komende jaren onduidelijkheid op gebied van wetten en regels weggenomen moeten worden, vinden professionals in de sector (pdf). 88 procent geeft aan dat er nog veel obstakels overwonnen moeten worden voordat drones grootschalig ingezet kunnen worden in de logistiek.

Er liggen volop kansen voor de logistieke & supply chain sector. Binnen de technologische start-up scene in Silicon Valley is de sector enorm populair en staan innovaties bekend als de ‘Uberisering of logistics’. Waarmee wordt bedoeld dat logistieke diensten in toenemende mate worden aangeboden door partijen buiten de sector. Momenteel wordt de logistiek & supply chain ‘opnieuw uitgevonden’. Geen stofjassen meer, maar creatieve, technologische professionals die plannen, controleren en bijsturen. Die verbindingen leggen tussen mensen, technologie en bedrijven.

Warehouses (grote magazijnen) worden in toenemende mate volledig geautomatiseerd. Dit heeft grote gevolgen voor de (aard van de) werkgelegenheid in dit deel van de sector. 73 procent van de respondenten vindt automatisering en robotisering in warehouses en productiefaciliteiten noodzakelijk om 24/7 te kunnen draaien. De overgrote meerderheid is positief over deze ontwikkelingen.

87 procent van de ondervraagden ziet ook een ander voordeel in automatisering en robotisering: hiermee is het volgens hen mogelijk om slim en duurzaam te produceren om aan de vraag van de groeiende wereldbevolking te voldoen.

De sector functioneert in de (nabije) toekomst steeds meer autonoom. Dit betekent dat apparaten en systemen zich automatisch aanpassen en beslissingen nemen, zonder menselijke interventie. Zo claimen alle grote automerken kort na 2020 de autonome auto op de markt te brengen. Dat geldt ook voor andere transportmiddelen, denk aan zelf-varende (transport-) schepen. De mate van autonomie is wel divers. Gedeeltelijke autonomie van transportmiddelen is dichtbij.

Opvallend is dat mannen meer verwachten van autonoom transport in 2030 dan vrouwen, dat dertigplussers fijnmazige transportnetwerken in steden vaker noemen dan jongeren en dat vijftigplussers hogere verwachtingen hebben van de deel- en platformeconomie dan professionals onder de vijftig.

Foto Pixabay

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond