Deel dit artikel
-

Nooit meer lui onderuit?

Deze week las ik in het nieuws: "NAC heeft op zaterdag 24 november als eerste Nederlandse eredivisieclub een live-uitzending via Internet verzorgd van de officiële competitiewedstrijd NAC – FC Groningen. Volgens de afspraken tussen alle mediapartners, zijnde Eredivisie NV (alle clubs uit de KPN Eredivisie), Canal+ en NOS, moest de wedstrijd tegen betaling aangeboden worden (pay-per-view) via www.nac.nl. Voor deze primeur was een prijs afgesproken door de mediapartners van ? 7,50 per kijker."

Ruud Smeets van {KPMG; http://www.kpmg.nl} ICE ( Information, Communications and Entertainment) Advisory ziet een nieuwe tak van sport, breedbandvoetbal, als een voorbode van een fenomeen dat volgens hem de oude passieve manier van TV-kijken voorgoed gaat veranderen: interactieve televisie.

Het artikel vervolgt: "Na de ervaring van NAC met het live uitzenden van de oefenwedstrijd NAC – Sunderland FC, was de wens van de club om de primeur van het Eredivisievoetbal te behalen met de wedstrijd NAC – Feyenoord van 4 november jl. Toen slaagde NAC daar niet in omdat het overleg met de diverse mediapartners hieromtrent nog niet volledig was. Inmiddels is het overleg afgerond en heeft NAC officieel toestemming om de wedstrijd uit te zenden via www.nac.nl. Deze ontwikkeling wordt met veel belangstelling gevolgd door de betrokken partijen en heeft er nu al voor gezorgd dat er op het gebied van live uitzenden via internet veel beweging is bij de clubs, de omroepen etc. Roda JC zal 28 november als 2e club een live-uitzending via Internet verzorgen."

Leuk, maar waar is dit de voorbode van?

Netwerken met zeer grote bandbreedte; een revolutie m.b.t. digitale apparatuur; de belofte van het digitale signaal; nieuwe set-top boxes, software en compressie technologie�n; data broadcasting services – dit alles leidt op korte termijn tot de introductie van vroege breedbandige interactieve TV -platforms en diensten in huishoudens en bedrijven over de hele wereld. Veel traditionele en nieuwe media spelers richten hun aandacht op de bedrijven in deze nieuwe tak van sport, op hun technologie�n en op hun nieuwe content formats. iTV heeft de potentie om onze passieve manier van TV-kijken voorgoed te veranderen. Om ons voor te bereiden op deze potenti�le groeimarkt en om er aan deel te nemen is het van belang de huidige staat van de markt te begrijpen en de context waarbinnen een en ander zich afspeelt te kunnen inschatten.

Serieuze veranderingen

Binnen de TV- en omroepwereld hebben de afgelopen jaren grote veranderingen plaatsgevonden. Deze veranderingen zullen een blijvend effect hebben op de evolutie van TV en de opkomst van interactive TV. Enkele van deze veranderingen zijn:
a) telecommunicatie-, kabel-, satelliet- en softwarebedrijven hebben honderden miljoenen, zo niet miljarden dollars ge�nvesteerd in nieuwe digitale twee-weg netwerken om een stuk van de digitale breedbanddistributie van data, audio, video en voice zeker te stellen.
b) Drie van de grootste fusies van het afgelopen jaar, Gemstar-TV Guide (9,4 miljard dollar), AT&T-MediaOne (54 miljard dollar) en America Online-Time Warner (184 miljard dollar), zijn, op zijn minst gedeeltelijk, gebaseerd op het enorme winstpotentieel van breedbandige interactieve TV-media. In Europa is natuurlijk de overname van Endemol door Telefonica een teken aan de wand.
d) Multiple System Operators (MSOs) zijn begonnen netwerk-trials te lanceren of in sommige gevallen zelfs commerci�le iTV netwerkdiensten te introduceren op de markt om nieuwe technologie�n, contentformats en businessmodellen (T-commerce) te testen.
e) Meer en meer bedrijven hebben aparte units opgebouwd rondom iTV, met als doel iTV-strategie�n in eigen huis te ontwikkelen en werven nieuwe-media professionals om deze te leiden (Endemol interactive).

Aan de consumentenkant ontstaat langzamerhand eveneens een interessante trend. Het is inmiddels een feit dat meer en meer mensen deelnemen aan interactieve activiteiten vanuit dezelfde kamer als die waarin hun televisie staat. Onderzoeksbureau Gartner heeft becijferd dat in Amerika bij 44 miljoen mensen de TV in dezelfde kamer staat als de PC. Een jaar daarvoor was dit nog maar bij 26 miljoen mensen het geval. Gartner voorziet dat eind dit jaar meer dan vijftig miljoen mensen hun PC en TV vanuit dezelfde kamer (kunnen) bedienen.

Als laatste ontwikkeling wil ik wijzen op het feit dat consumenten zich steeds meer onbewust bewust worden van de opkomst van iTV. In Amerika bijvoorbeeld, kunnen kijkers met WebTV en Liberate-STB's nu al real-time meespelen met dagelijkse spelshows als "To Tell The Truth", "Jeopardy" en "Wheel of Fortune". Andere set-top-boxen, zoals AOLTV, komen binnenkort met dit soort diensten. In Engeland trekt het initiatief van BSkyB, genaamd "Open" de aandacht. Deze dienst, gericht op hun digitale satelliet- abonnees, stelt kijkers in staat om met een druk op hun afstandsbediening een speciaal kanaal te openen met daarbinnen interactief thuisbankieren, boodschappen doen, e-mail, spelletjes en andere typen content. Al tijdens het kerstseizoen in 1999 rapporteerde Open meer dan 1 miljoen dollar aan t-commerce. In Nederland kunnen kijkers van Casema en UPC al kiezen voor embrionale vormen van iTV-diensten.

Over de hele wereld "poppen"op dit moment iTV-diensten op. Met veel trial en error, dat wel. Ook in Nederland groeit de onzekerheid binnen de omroepwereld en zijn de gevolgen van deze nieuwe revolutie nog onduidelijk. De komst van iTV gaat gepaard met machtsverschuivingen, organisatieveranderingen, greenfields, snelle opkomst van kleine spelers, strategische belangen her en der en grote onzekerheid m.b.t. investeringen in technologie�n.

D�j� vu?

Deel dit bericht

5 Reacties

Dax

Geachte heer Smeets, interessant artikel. Echter uw verhaal wordt in mijn ogen erg benaderd vanuit de technologiekant van het geheel. Zonder een belangrijke afzetmarkt hebben al die technologische ontwikkelingen geen kans van slagen in mijn ogen. En juist die afzetmarkt van iTV wordt bepaald door de consument die dit soort diensten moet gaan afnemen. Een mooie stijging van het aantal deelnemers is leuk, echter om het geheel tot een succes te maken is een zeer goed begrip van die consument nodig. Mijn vraag is: kunt u uw mening geven over de consumentenkant van interactive TV? Ik hoop dat u hierin de volgende punten meeneemt:** het verschil tussen het passief kijken naar TV en de actieve houding / beleving van iemand die op het net surft.** gaat de Nederlandse consument met het gehele gezin voor de TV zitten internetten en e-mailen. Of is surfen op het net toch persoonlijker dan gezamelijk TV kijken? Of zijn er juist een bepaald soort TV programma's meer geschikt om interactief te zijn?** wat is bijvoorbeeld de merkbeleving van iemand die naar een interactief TV programma zit te kijken? Zoals u ziet blijven er genoeg vragen over. Persoonlijk geloof ik zeer in deze ontwikkeling van iTV, ik hoop echter dat we nu eens een keer een discussie kunnen opstarten over de consument die hier gebruik van moet gaan maken. Ik hoor graag van u. 

Ruud Smeets

Geachte heer Denneboom, bedankt voor uw reactie. U stelt inderdaad enkele interessante vragen die veel partijen momenteel bezighouden. Nader onderzoek (en trial and error)is natuurlijk nodig om een compleet beeld te geven van de consumentenkant. Ik zal in ieder geval mijn persoonlijke mening te geven: ** het verschil tussen het passief kijken naar TV en de actieve houding / beleving van iemand die op het net surft. Het is volgens mij een misvatting dat consumenten puur passief een TV-programma beleven. Er wordt naar mijn mening in TV-kijkende huishoudens nu al driftig meegeparticipeerd. Het succes van kwissen is hier op gebaseerd, maar ook de diverse emoties die soap-karakters oproepen leidt vaak tot participatie als is het maar puur gevoelsmatig. Ook het succes van de diverse belspelletjes en SMS-oproepen laten zien dat de wens tot interactie er is. Er zijn op dit moment echter nog onvoldoende technologische mogelijkheden om de latente wens van kijkers om invloed uit te oefenen op of te participeren in een TV-programma op grote schaal te converteren naar concrete acties. De extra diepte die een TV-programma krijgt indien er voldoende interactie-mogelijkheden zijn zal naar mijn mening leiden tot een intensievere beleving van het programma en een grotere loyaliteit t.o.v. het programma. ** gaat de Nederlandse consument met het gehele gezin voor de TV zitten internetten en e-mailen. Of is surfen op het net toch persoonlijker dan gezamelijk TV kijken? Of zijn er juist een bepaald soort TV programma's meer geschikt om interactief te zijn? Nee, zolang er meerdere apparaten voor nodig zijn om te participeren in een programma zal slechts een beperkte groep kijkers geneigd zijn tot interactie. Zijn eenmaal deze drempels weg, vanwege technologische ontwikkelingen, dan zal deze groep groter worden en snel een kritieke massa vormen.Surfen op het net is inderdaad persoonlijker en gaat uit van een concrete informatie- of entertainmentbehoefte bij de persoon in kwestie. Bevrediging van die behoefte is een pure pull-aangelegenheid. TV biedt de mogelijkheid om behoeftes op te wekken en biedt veel meer push-mogelijkheden. Kwissen, spelprogramma's, dating shows en formats met door kijkers bepaalde rankings (Big Brother) zijn zeer geschikt voor iTV. ** wat is bijvoorbeeld de merkbeleving van iemand die naar een interactief TV programma zit te kijken? Ik neem aan dat u doelt op de merkbeleving t.o.v. het programma zelf en de daarin genoemde producten/diensten. Indien de interactie-mogelijkheden goed binnen het format zijn aangebracht leidt dit naar mijn mening tot een intensievere beleving. Deze intensievere beleving maakt dat de kijker meer informatie tot zich neemt, hetgeen de effectiviteit van de boodschap(pen) vergroot. Een goede follow-up vanuit de redactie kan ook buiten de uitzending om een kijkersdoelgroep binden aan een programma, hetgeen de relevantie en daarmee de waarde van het format nog eens extra vergroot.

Loretta Kuijk-Sanchez

een leuk voorbeeld van voetbal online is te zien op {doelpunten.com; http://www.doelpunten.com }, bijna alle mooie en bekende goals uit de geschiedenis zijn hier te vinden

Johan Meulekamp

Gelet op de achtergrond van de heer Smeets is het begrijpelijk dat zijn opmerkingen voornamelijk betrekking hebben op de relatie van Internet en TV cq TV en omroep wereld. De benadering vanuit de kant van technologie is overigens niet onbelangrijk, de pay-per-view uitzending op 28 november is geflopt vanwege het feit dat de server die de creditkaart betalingen moest verwerken het niet aankon. Hetgeen te verwachten is indien deze server zich in Ierland bevindt. (Ik heb niets tegen Ierland, maar om daar te komen kost toch al gauw zo'n 20 (internet) hops). Ook de onlangs gelanceerde on-line loterij met een server op Curacau zal de nadelen ondervinden van het zich bevinden op grote afstand van de doelgroep. Duidelijk is dat de grote spelers op media gebied zich aan het voorbereiden zijn op Internet als additioneel distributie kanaal. Ik geloof nog niet in interactieve TV, noch in het bekijken van TV programma's via Internet, zelfs niet het on-line bekijken van live voetbal wedstrijden, althans niet op grote schaal. Zodra er echt sprake is van interactieve TV zullen er voorzieningen op de markt komen waardoor interactie direct via de afstandsbediening of mobiele telefoon geregeld kan worden zonder de eis om in diezelfde kamer een PC te hebben staan. Ook hier zullen commerciele motieven de drijfveer zijn, de consument zal goederen kunnen kopen of moeten betalen voor specifieke informatie (bijvoorbeeld openbaar vervoer of financiele informatie) dan wel mee kunnen doen met loterijen of spelletjes met een mogelijkheid tot het winnen van prijzen.Voor wat hoort wat, de consument zal er voordeel uit moeten halen om interactief bezig te zijn met TV en voor de bedrijven die deze diensten leveren zal er eveneens aan verdiend moeten worden. En hier zit'm nou net de crux, het Internet zelf zal interactief moeten zijn, het zal beter in staat moeten zijn transacties betrouwbaar en veilig af te handelen. DRM technologien zijn voorhanden om content (informatie, muziek en video) enigszins te beveiligen tegen kopieren, meer dan eens afspelen etc.Het Internet zelf wordt door toepassing van Content Delivery Netwerken steeds beter in staat gesteld om die content snel af te leveren, een eerste vereiste indien wij de consument om betaling verzoeken voor het ter beschikking stellen van die informatie. Daarnaast een Internet dat transacties kan afhandelen en betalingen kan laten plaatsvinden op een snelle en betrouwbare wijze. Op dit gebied zien wij nu de meeste voortgang. Het is niet voor niets dat de grote, voornamelijk Amerikaanse media bedrijven zich aaneengesloten hebben om deze markt en dit nieuwe distributie kanaal verder te ontwikelen. Drie partijen spelen naar mijn mening hierbij een rol. In de eerste plaats de bedrijven die de distributie rechten hebben, de bedrijven die diensten middels werelwijde Content Delivery Netwerken aanbieden en er gelijktijdig voor kunnen zorgen dat er transacties kunnen plaatsvinden, en de bedrijven die DRM oplossingen creeren, die ervoor zorgen dat informatie in welke vorm dan ook haar waarde blijft behouden. Immers een CD die wij in de winkel kopen voor pakweg 25 Euro verliest veel van zijn waarde indien deze 25 keer (of meer) wordt gekopieerd.Ik ben van mening dat de TV- en omroepwereld zich moeten blijven richten op hetgeen te waar zij goed in zijn, het maken van programma's en deze via de bestaande infrastruktuur (kabel en zenders) moeten blijven uitzenden. Voor mij is een PC zelfs niet indien deze is verbonden aan een breedband netwerk een vervanger voor mijn (breedbeeld en stereo) televisie toestel. De PC in een mogelijk distributie kanaal naast de TV, die mogelijkheden biedt om informatie op te vragen waarvoor het zinvol is deze op de PC te kunnen bekijken, beluisteren, te vermenigvuldingen of te printen. Ook werkelijk interactieve TV speelt dan een rol waarbij de consument zelf bepaald wat hij of zij wil zien, bijvoorbeeld door camera posities te bepalen. De vroege introductie van breedbandige interactieve TV- platforms en diensten in huishoudens en bedrijven zoals door de heer Smeets aangegeven ? Ik heb zo mijn twijfels of wij hier op korte termijn veel verandering zullen zien, hoezeer ook de advies bureau's, leveranciers van deze diensten en apparatuur ons anders zouden willen laten geloven.

Mark Workel

Voor iTV is er zeker toekomst, maar het is wel belangrijk de kracht van internet en TV te combineren. De consument kijkt veelal TV op momenten dat hem dat uitkomt of als hij er zin in heeft. Het vervelende van TV is, dat op het moment dat je je voor de TV nestelt, er net niet iets op is dat je aanstaat. Dus: zappen langs de kanalen. Hier ligt de kans voor iTV: bied de mogelijkheid om alsnog iets van je gading binnen te halen. Het journaal van 20.00 uur (kies de onderwerpen eventueel zelf uit), de doelpunten uit de eredivisie, de laatste aflevering van Seinfeld of een film. Kortom: kijken wanneer je wilt naar wat je wilt. Bovenstaande gebeurt al, zij het nog bij de 'innovators', misschien zelfs al bij de 'early adaptors'. Kijken wanneer je wilt gebeurt met apparaten als Tivo of Replay TV, soms op de PC met programma's als SnapStream of PowerVCR. De nieuwe generatie videorecorder, die de programmagids van internet haalt en veel meer functies biedt dan de huidige VCR. Kijken wat je wilt gebeurt met programma's als Kazaa. Er worden lustig films en TV programma's uitgewisseld. Steeds meer mensen verbinden de PC op een of andere manier met hun TV om de van internet gedownloade films lui onderuitgezakt te bekijken. Als deze ontwikkeling zich voortzet, zal dat ontgetwijfeld consequenties hebben voor de machtsverhoudingen in de media, maar dit is een andere discussie.'Echte'interactie zoals het meespelen van quizzen, of de Nationale IQ test, gebeurt eigenlijk al, of is in elk geval mogelijk, namelijk gewoon via de telefoon/sms. Wat dat betreft voegt een set-topbox weinig toe… PS:Volgens mij was NAC niet de eerste nederlandse club die een wedstrijd live uitzond op internet. FC Twente heeft het een paar jaar geleden ook al eens gedaan, wel gratis overigens.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond