-

Soft skills, digitale transformatie en recruitment 2.0: Zo verandert de arbeidsmarkt

Soft skills of ‘cross functional skills’ staan centraal in de arbeidsmarkt en vormen een belangrijk element van het rekruteringsproces. Met soft skills bedoelen we een specifieke relationele competentie, voorbereidend op de effectieve en productieve interactie met anderen, zowel op de werkplek als daarbuiten. Het traditionele sollicitatiegesprek is straks nog slechts een verre herinnering.

Het gaat dus niet om technische vaardigheden: alle kennis die afhankelijk is van het opleidingsniveau en eerdere beroepservaring, ook wel ‘hard skills’ genoemd. Hard skills zijn meetbaar, kwantificeerbaar, gemakkelijk aan te tonen en kunnen worden geleerd door middel van onderwijs en praktijk.

In een tijd waarin samenwerking, welzijn op het werk en de culturele integratie van een werknemer in het bedrijf alomtegenwoordig zijn in het nieuws, is het niet genoeg om enkel een goede achtergrond van vaardigheden te hebben. Het is ook noodzakelijk te kunnen aantonen dat er een totale beheersing is van deze relationele vaardigheden. Deze ‘cross functional skills’ zijn niet alleen een toegevoegde waarde, maar het zijn ook sleutelvaardigheden die het verschil maken.

In 2017 maakte Google de resultaten van een intern onderzoek bekend waarin de kwaliteiten van innovatie en de prestaties van verschillende teams werden geanalyseerd om de meest productieve groep te definiëren. Uit de studie bleek dat de meest succesvolle teams niet uit ‘persoonlijkheden’ bestonden, maar uit interdisciplinaire teams waarin werknemers hun ‘cross functional skills’ tijdens het samenwerkingsproces hadden uitgevoerd.

Maar het zijn niet alleen de hightech multinationals die waarde putten uit dit soort vaardigheden. Het groeiende belang dat wordt gehecht aan “vaardigheden”, in tegenstelling tot “knowhow”, is een fenomeen dat steeds vaker wordt gedeeld door bedrijven die rekruteren. De opkomst van digitalisering leidt niet alleen tot een verbetering van technologie en automatisering, maar ook tot het grondig in vraag stellen van de manier van werken. Het World Economic Forum (WEF) heeft een rapport “The Future of Jobs” gepubliceerd, waarin wordt benadrukt dat de komende twee jaar meer dan een derde van de vaardigheden die door de huidige HR-diensten als belangrijk worden beschouwd, zal veranderen.

Volgens het WEF zijn de 10 vaardigheden die in 2020 als onmisbaar worden beschouwd voor succes: het oplossen van complexe problemen, kritisch denken, creativiteit, management, coördinatievaardigheden, emotionele intelligentie, oordeels- en besluitvorming, beoordelingsvermogen, gevoel voor service, onderhandeling en cognitieve flexibiliteit.

Soft skills zijn echter vaak afwezig in cv’s en moeilijker te evalueren dan objectieve technische vaardigheden. Zoals Global Recruiting Trends 2018 aangeeft, het resultaat van een onderzoek uitgevoerd door LinkedIn onder 9000 HR-professionals, zijn we getuige van een echte revolutie in recruitment. Nieuwe sollicitatievormen en technologische hulpmiddelen winnen terrein om weg te gaan van het traditionele cv om de markt te betreden en de profielen van de kandidaten efficiënter te beoordelen.

Dankzij deze nieuwe werkwijzen hebben kandidaten de mogelijkheid om meer betrokken te raken, waardoor recruiters hun hard en soft skills sneller en nauwkeuriger kunnen identificeren.

Het traditionele interview kan binnenkort een verre herinnering worden dankzij de opkomst van deze nieuwe rekruteringsmethoden.

Het video-interview: Het video-interview is een van de laatste ontwikkelingen in de rekrutering en wordt steeds algemener in het screeningsproces. Snel, intuïtief en gebaseerd op de meest geavanceerde technologieën, stelt de door Visiotalent ontworpen tool HR-professionals in staat kandidaten uit te nodigen voor het opnemen van een video-interview. Dankzij de video komen de vaardigheden van de kandidaat vanzelf naar voren, wat voordelen oplevert voor bedrijven in termen van tijd, kosten en efficiëntie. Het video-interview is ook een unieke kans voor de kandidaten omdat het hen de mogelijkheid biedt om zich naast hun cv te bewijzen, om zowel hun persoonlijkheid als hun relationele vaardigheden te onthullen.

Persoonlijkheidstest: Bedrijven kunnen hun kandidaten onderwerpen aan persoonlijkheidstests. Door middel van een reeks vragen maken deze tests het mogelijk om de belangrijkste eigenschappen van de kandidaat te benadrukken en om het gedrag aan te geven dat hij in bepaalde situaties zou aannemen. Ze zijn soms zo nauwkeurig dat ze zelfs de potentiële affiniteitsratio tussen een manager en zijn toekomstige werknemer onthullen.

Virtuele realiteit: In de afgelopen jaren zijn virtual reality en augmented reality gebruikt om innovatie in verschillende sectoren te bevorderen, dus het is geen verrassing dat ze ook een impact hebben in de wereld van rekrutering. Sommige grote bedrijven, zoals Lloyds Banking en de Commonwealth Bank of Australia, gebruiken deze technologie om de bekwaamheden van kandidaten te beoordelen om beslissingen te nemen en problemen op te lossen.

Groepsinterview: Het collectieve interview is een middel om een kandidaat te analyseren en te evalueren: het maakt het mogelijk om de vaardigheden vast te stellen die nodig zijn voor de uitoefening van een professionele activiteit door een typische situatie in een bedrijf te simuleren. De oefening stelt de recruiter in staat om groepsleden te vergelijken en het vermogen van een kandidaat om in een team te werken te beoordelen, en of ze de interpersoonlijke vaardigheden hebben die nodig zijn voor een geslaagd teamwerk.

Test interviews: Deze toepassing test de vaardigheden van de kandidaat om te zien waar hij of zij echt toe in staat is. De recruiter vraagt de kandidaat om een echte activiteit uit te voeren – meestal betaald – om zijn of haar vaardigheden in actie te observeren. Tijdens het sollicitatiegesprek kan de kandidaat die geen briljante indruk heeft nagelaten, interessanter zijn dan iemand die tijdens het traditionele interview succesvoller was.

Zoals we hebben gezien, zijn er veel nieuwe soorten interviews die kunnen worden gebruikt om de verschillende vaardigheden en de persoonlijkheid van de kandidaat te analyseren. De proliferatie van deze nieuwe selectiemethoden en technologische hulpmiddelen komt ook de HR-professionals ten goede, die nu sneller en efficiënter kunnen werken in hun rekruteringsproces. Daarnaast krijgen de kandidaten de mogelijkheid om objectiever te worden geëvalueerd, niet alleen op basis van het cv, maar ook in het licht van hun persoonlijke vaardigheden.

In het tijdperk van recruitment 2.0 is het daarom essentieel voor de kandidaat om te leren hoe hij/zij zijn/haar cross functional skills kan ontwikkelen en benadrukken, om zich te onderscheiden en zich met succes te ontwikkelen.

Ik adviseer kandidaten om natuurlijk te blijven. De beste manier om je communicatie, leiderschap of probleemoplossende vaardigheden naar voren te brengen, is om jezelf te blijven en je sterke punten zo goed mogelijk te benadrukken. De soft en hard skills kunnen nog beter aangetoond worden als de kandidaat de tijd neemt om goed te trainen. Coaching en simulatie zijn waardevolle en uiterst effectieve hulpmiddelen voor het ontwikkelen van deze ‘cross functional skills’, voornamelijk relationeel en communicatief.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond