Verantwoording Emerce 100, editie 2014

Emerce heeft onderzoeksbureau Motivaction in de arm genomen voor de ondersteuning bij het uitvoeren van het kwantitatieve imago-onderzoek voor de Emerce 100. De redactie van Emerce heeft de vragenlijst opgesteld. Motivaction heeft de data verzameld en resultaten verwerkt.

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit lezers van Emerce, Management Team en Computable die gebruikmaken van e-businessbedrijven. De respondenten waren afkomstig uit een door Emerce aangeleverd adressenbestand. In de periode 19 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 zijn 92.975 mensen door Motivaction per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben netto 1435 respondenten meegedaan aan het onderzoek, waarvan daadwerkelijk 810 respondenten meerdere bedrijven hebben beoordeeld.

Beoordeling
Per respondent zijn maximaal vijf bedrijven (zeven bedrijven in het geval van de categorie Internetbureaus) voorgelegd ter beoordeling. Men kon in eerste instantie alleen bedrijven beoordelen waar men daadwerkelijk ervaring mee heeft. Indien men met minder dan vijf bedrijven ervaring heeft, werden ook bedrijven voorgelegd die men alleen van naam kent. Om de vragenlijst voor respondenten niet te lang te maken, is per categorie random een deel van de bedrijven voorgelegd met de vraag of men bekend is met de betreffende bedrijven.

De deelnemers bepaalden voor vier criteria de rangorde van belangrijkheid als het gaat om de keuze van een aanbieder. Deze criteria bestonden uit: ‘kennis/know-how’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘flexibiliteit’.

In totaal zijn 693 bedrijven in het onderzoek meegenomen om beoordeeld te worden, verdeeld over zeventien categorieën. De respondenten konden geen bedrijf beoordelen binnen de categorie waarin zij zelf werkzaam zijn. Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De lijst van bedrijven en de categorie-indeling is samengesteld door Emerce.

Berekening eindlijst
Net als voorgaande jaren is de rangorde van bedrijven bepaald aan de hand van een score. De wijze waarop deze score tot stand komt, wordt hieronder beschreven:

>Voor elk van de vier criteria (kennis/know-how, prijs-kwaliteitverhouding, betrouwbaarheid en flexibiliteit) werd per categorie de rangorde van belangrijkheid omgezet in een gewicht. Het gewicht is bepaald door de som van deze vier producten (vermenigvuldigingen van aantallen respondenten met respectievelijk 4, 3, 2 en 1) te delen door het totaal aantal respondenten van een categorie.

>Om de totaalscore van een bedrijf te berekenen werd de score van dat bedrijf op de vier criteria vermenigvuldigd met de gewichten van de criteria. In de resultaten zijn alleen die bedrijven opgenomen waarvan de totaalscore tot stand is gekomen op basis van de beoordeling van minimaal tien respondenten. Gezien het beperkt aantal waarnemingen per bedrijf dienen de resultaten als indicatief te worden beschouwd.

Sterrensysteem verklaard
Wederom wordt het totale imago per bedrijf uitgedrukt in een aantal sterren. Het belangrijkste doel van het Emerce 100-onderzoek is om een overzicht te krijgen van de bedrijven die door de lezers gewaardeerd worden als leverancier van diensten voor online en mobiele activiteiten.

Met het sterrensysteem krijgt men een beeld van de markt van bedrijven die in imago als leverancier tot de beste van Nederland behoren. De sterren worden afgerond op halve en hele sterren. Hiermee worden minimale verschillen gedempt. Bedrijven met te weinig beoordelingen voor een statistisch verantwoorde beoordeling of een te lage beoordeling worden niet gepubliceerd. Dit jaar zijn er 220 bedrijven die aan deze criteria voldoen, en die in deze publicatie voorkomen.

Het imago-onderzoek is dit jaar gedaan op een 10-punts schaal; het aantal sterren is daarmee maximaal tien. De uitslag van het imago-onderzoek is gerapporteerd in honderdsten en wordt als volgt afgerond naar sterren: uitkomsten onder ,25 zijn afgerond naar beneden. Uitkomsten vanaf ,25 tot ,74 zijn afgerond op een halve ster. En uitkomsten vanaf ,75 zijn afgerond op een hele ster naar boven.

Indeling internetbureaus
Fullservice internetbureaus zijn ingedeeld in drie categorieën, te weten ‘klein’, ‘middelgroot’ en ‘groot’. Deze indeling is gemaakt op basis van gegevens die verzameld zijn middels onderzoek door Emerce. Daar waar het bureau zelf geen opgave heeft gedaan, heeft Emerce een inschatting gemaakt op grond van kennis uit en van de markt.
Bureaus met minder dan 25 medewerkers en/of een omzet van één tot drie miljoen euro worden in de Emerce 100 ‘klein’ genoemd. ‘Middelgroot’ zijn bureaus met 25 tot honderd medewerkers en een omzet tot zeven miljoen euro. ‘Grote’ bureaus hebben honderd of meer medewerkers en/of een omzet vanaf zeven miljoen euro.
Emerce moet om allerlei redenen een voorbehoud maken op de accuratesse van de inschattingen. Zo is de rapportage bij de Kamer van Koophandel niet altijd up-to-date of wordt door de structuur van de onderneming of deelnemingen niet altijd duidelijk wat de werkelijke cijfers zijn.