Industry Wire

Geplaatst door TBWA\NEBOKO

NS KIEST VOOR TBWA\NEBOKO

Amsterdam, 10 juli 2020 – NS heeft na een intensief aanbestedingsproces haar reclamediensten gegund aan TBWA\NEBOKO.

De afgelopen maanden heeft NS gezocht naar de meest geschikte partner om, middels agile werkwijze en intensieve samenwerking, haar externe campagnes te verzorgen. Een deel van het proces heeft online plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen.

Ivo Steffens, directeur Commercie-IT NS: “We hebben sinds 2015 samen met N=5 enorme stappen gezet met ons merk. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging. We willen NS ontwikkelen tot een breed mobiliteitsbedrijf dat Nederland voor iedereen bereikbaar houdt. Hierbij voorop staat een makkelijke, flexibele en comfortabele deur-tot-deur reis voor onze reizigers. We hebben er alle vertrouwen in dat we hier samen met TBWA\NEBOKO op een creatieve manier invulling aan kunnen geven voor ons merk.”

Rik Ledder, CEO TBWA\NEBOKO: “Mobiliteit speelt een essentiële rol in onze maatschappij, waarbij het dagelijks leven steeds dynamischer wordt. Zeker in deze tijden vraagt dat om een creatieve en inspirerende campagne-aanpak. We kunnen niet wachten om samen met NS te bouwen aan een mooie toekomst.”

In de laatste fase van de bureaupitch presenteerden drie bureaus aan NS met als uiteindelijke winnaar TBWA\NEBOKO. “Alle drie de bureaus hebben kwalitatief zeer sterke concepten gepresenteerd. Uiteindelijk hebben we gekozen voor TBWA\NEBOKO vanwege de rake doorvertaling van onze merkpositionering”, vertelt Ivo Steffens.

De komende tijd zal de samenwerking tussen NS en TBWA\NEBOKO verder worden vormgegeven en wordt de nieuwe koers gezamenlijk afgestemd en ingevuld.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht