Industry Wire

Geplaatst door EC

Concentraties: Commissie keurt overname van VOO en Brutélé door Orange goed onder voorwaarden

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening haar goedkeuring verleend voor de voorgenomen overname van VOO en Brutélé door Orange. De goedkeuring werd verleend op voorwaarde dat Orange het pakket met toezeggingen die het bedrijf in dit verband heeft gedaan, volledig nakomt.

Het besluit van vandaag volgt op een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van VOO en Brutélé door Orange. Orange is een aanbieder van mobiele en vaste retailtelecomdiensten in België die gebaseerd zijn op het mobiele netwerk van het bedrijf zelf en het vaste netwerk van derden. VOO en Brutélé zijn samen toonaangevende aanbieders van vaste en mobiele retailtelecomdiensten die gebaseerd zijn op hun eigen vaste netwerk en het mobiele netwerk van derden. Orange is de op een na grootste aanbieder van mobiele telecomdiensten in België, terwijl VOO en Brutélé samen de op een na grootste aanbieder van vaste telecommunicatiediensten zijn in de gebieden die door hun eigen vaste netwerken worden gedekt.

>> Het onderzoek van de Commissie

Tijdens haar diepgaand onderzoek heeft de Commissie uitgebreide informatie verzameld en feedback van marktdeelnemers en andere belanghebbenden ontvangen.

Naar aanleiding van haar onderzoek vreesde de Commissie dat door de transactie, zoals die oorspronkelijk was aangemeld:

– het aantal exploitanten van drie tot twee zou dalen in gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé worden gedekt, waardoor de innovatieve en significante concurrentiedruk die Orange uitoefent, zou worden uitgeschakeld;

– de mededinging aanzienlijk zou worden beperkt op de markten waarop Orange, VOO en Brutélé naaste concurrenten zijn, met name op de markten voor het retailaanbod van i) vaste internettoegang, ii) audiovisuele diensten, iii) multiple play-bundels, met inbegrip van FMC-diensten (waarbij FMC staat voor de convergentie van vast en mobiel) in de gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé worden gedekt;

– de kans op coördinatie tussen de overblijvende exploitanten zou toenemen op de betrokken retailmarkten in de gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé worden gedekt.

>> De voorgestelde maatregelen

Om tegemoet te komen aan de mededingingsbezwaren van de Commissie, heeft Orange zich ertoe verbonden Telenet gedurende ten minste 10 jaar toegang te verlenen tot:

– de bestaande vaste netwerkinfrastructuur die Orange van VOO en Brutélé koopt in het Waalse Gewest en delen van Brussel, en

– het toekomstige FTTP-netwerk (“fibre-to-the-premises”, waarbij de glasvezelverbinding tot bij de eindlocatie loopt) dat Orange de komende jaren wil uitrollen en dat de toezeggingen toekomstbestendig zal maken.
Telenet, een dochteronderneming van Liberty Global, is een van de grootste telecombedrijven in het noorden van België en een gerenommeerde speler met een bewezen staat van dienst op de markten voor vaste en mobiele telecommunicatie. Op grond van de toezeggingen zal Telenet zich op zeer korte termijn toegang kunnen verschaffen tot het Waalse Gewest en delen van Brussel.

De voorgestelde toezeggingen komen er in feite op neer dat, wat de toegang tot de netwerken van VOO en Brutélé in het Waalse Gewest en delen van Brussel betreft, Orange als toegangvragende partij wordt vervangen door Telenet.

Met deze toezeggingen wordt volledig tegemoetgekomen aan de mededingingsbezwaren van de Commissie. De conclusie van de Commissie was dan ook dat de voorgestelde transactie, dankzij de aanpassingen die zijn toegezegd, niet langer mededingingsbezwaren zal opleveren. Dit besluit is wel afhankelijk gesteld van de volledige nakoming van de toezeggingen.

Orange moet bovendien een trustee aanwijzen die toezicht op de uitvoering van de toezeggingen houdt en periodiek verslag uitbrengt aan de Commissie.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter belast met het mededingingsbeleid: “Met het besluit van vandaag stemmen we ermee in dat Orange de activiteiten van de kabelexploitanten VOO en Brutélé in het Waalse Gewest en delen van Brussel onder voorwaarden overneemt. Om ervoor te zorgen dat consumenten kunnen blijven profiteren van een concurrerend telecomaanbod in die regio, heeft Orange toegezegd dat Telenet gedurende ten minste 10 jaar toegang krijgt tot het vaste netwerk dat Orange in het kader van deze transactie verwerft. Telenet kan daardoor zijn vaste telecomdiensten aanbieden in het Waalse Gewest en delen van Brussel, waar het vooral zal concurreren met Proximus en Orange, maar ook met een aantal andere kleinere aanbieders.”

>> Ondernemingen en producten

Orange is een wereldwijd actief Frans telecombedrijf dat in België mobiele retailtelecomdiensten aanbiedt op basis van een eigen netwerk. Orange biedt in België ook retaildiensten voor vaste telecommunicatie aan op basis van gereguleerde wholesaletoegang tot netwerken van derden.

VOO is een Belgische kabelexploitant die actief is in het Waalse Gewest van België. VOO biedt voornamelijk retaildiensten voor vaste telecommunicatie aan via zijn eigen kabelnetwerk, en retaildiensten voor mobiele telecommunicatie op basis van toegang tot mobiele netwerken van derden.

Brutélé is een Belgische kabelexploitant die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bepaalde gemeenten in het Waalse Gewest van België. Brutélé biedt via zijn eigen kabelnetwerk vaste retailtelecomdiensten aan die het samen met VOO onder het merk “VOO” op de markt brengt.

>> Concentratiecontrole en procedure

Het is de taak van de Commissie om fusies en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II). Naast deze transactie zijn er momenteel nog acht concentratiezaken waarin er een fase II-onderzoek loopt: i) de voorgenomen overname van OMV Slovenija door MOL, ii) de voorgenomen overname van Alumetal door Hydro, iii) de voorgenomen overname van Activision Blizzard door Microsoft, iv) de voorgenomen overname van eTraveli door Booking, v) de voorgenomen overname van Lagardère door Vivendi,vi) de voorgenomen overname van VMware door Broadcom, vii) de voorgenomen overname van Inmarsat door Viasat en viii) de voorgenomen overname van Asiana door Korean Air.

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie van de Commissie ( https://competition-policy.ec.europa.eu/index_en ) , in het publieke zaakregister ( https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm ) onder zaaknummer M.10663 ( https://europa.eu/!9wr7ny ).

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht