Industry Wire

Geplaatst door Dataiku

Dataiku 12 zet vol in op AI-gestuurde dataverwerking, controle en integratie met OpenAI’s GPT-modellen

Dataiku, het platform voor ‘Everyday AI’, introduceert Dataiku 12. Deze nieuwe release zit boordevol nieuwe functies, ontworpen om organisaties te helpen om met vol vertrouwen AI in te kunnen zetten in geavanceerde analyse-initiatieven. Dataiku 12 biedt diepere integratie met OpenAI’s GPT-modellen en nieuwe, sterkere proces- en governance-mogelijkheden om organisaties te helpen betere resultaten te boeken met AI en risico’s te beperken.

Bedrijven streven ernaar om voorop te lopen in het gebruik van geavanceerde analyses en AI, en ChatGPT en Large Language Models staan daardoor op de agenda van directies. Bedrijven moeten de druk om AI in te zetten als concurrentievoordeel afwegen tegen de noodzaak om potentiële risico’s voor hun reputatie en bedrijfsvoering onder controle te houden. Voor veel bedrijven zijn de risico’s overweldigend vanwege een gebrek aan inzicht en inconsistente processen voor gegevens, analyses en AI-tools die door verschillende teams worden gebruikt. Het nieuwe platform moet deze uitdagingen het hoofd bieden, door vertrouwen in en controle over AI-outputs te bieden.

Nieuwe functies

OpenAI GPT integratie: Dataiku stelt zakelijke gebruikers in staat de GPT-modellen van OpenAI te integreren in dataprojecten door datasets uit te breiden en taken uit te voeren met behulp van een visuele interface en aanwijzingen in duidelijke taal, en dat alles met behoud van transparantie en vertrouwen in de projectuitvoer.

 

Causaal machine learning (ML): Causale voorspellingen zorgen ervoor dat correlatie niet wordt verward met causaliteit, wanneer dit schadelijk zou zijn voor het bedrijf of andere belanghebbenden. Dataiku democratiseert deze mogelijkheden, zodat iedereen die ML-modellen bouwt het ‘waarom’ achter zijn resultaten kan begrijpen.

Universal Feature Importance: Sommige ML-modellen bieden beperkte uitleg, waardoor het voor belanghebbenden lastig kan zijn om op de resultaten te vertrouwen. Dataiku centraliseert de uitlegbaarheid van modellen, zodat teams een consistente manier hebben om modellen uit te leggen om zo vertrouwen te creëren bij zakelijke gebruikers.

Model herroepen: Een kernprincipe van AI-veiligheid is het behouden van menselijk toezicht. In sommige gevallen hebben voorspellende modellen niet het beste of veiligste antwoord, dus stelt Dataiku experts in staat om, op basis van hun werkelijke ervaring, strikte regels op te stellen die de output van AI-modellen in lijn houden.

Modelrisico projectoverzicht: Met AI-projecten in verschillende teams en ontwikkelingsfases is het moeilijk om risico’s te beheren en middelen toe te wijzen. Met Dataiku kunnen business- en analytics specialisten eenvoudig risico’s in AI-projecten opsporen en beperken, waardoor het vertrouwen in de project-output toeneemt.

Transparante geautomatiseerde functie-ontwikkeling: Feature engineering kan een black box zijn in het AI-modelleringsproces, waardoor het waargenomen risico toeneemt. Dataiku geeft mensen transparantie en controle over deze ML-techniek en helpt te begrijpen waar nieuwe functies vandaan komen.

“Naarmate we verder het tijdperk van AI ingaan, is het bouwen van vertrouwen via transparantie en governance nu essentieel voor elk bedrijf dat in de voorhoede van de innovatie wil blijven. Dataiku 12 voorziet direct in deze behoefte”, zegt Florian Douetteau, mede-oprichter en CEO van Dataiku. “We stellen bedrijven in staat om met vertrouwen het enorme potentieel van AI te verkennen, terwijl we robuuste mechanismen voor toezicht en risicobeheer bieden. Deze samensmelting van kracht en controle is de sleutel tot het benutten van het volledige potentieel van AI op de meest verantwoorde manier.”

Meer informatie over Dataiku 12 vindt u hier

Dataiku is het platform voor ‘Everyday AI’, en stelt data- en domeinexperts in staat om samen om AI in te bouwen in hun dagelijkse werkzaamheden. Samen ontwerpen, ontwikkelen en implementeren ze nieuwe AI-mogelijkheden, op alle schalen en in alle sectoren. Organisaties die Dataiku gebruiken, stellen hun werknemers in staat om de AI te creëren die hun bedrijf in de toekomst zal aandrijven.

Dataiku is opgericht in 2013 en heeft bewezen in staat te zijn de visie die aan de basis ligt van ‘Everyday AI’ te ontwikkelen en de groei ervan uit te voeren. Met meer dan 500 klanten en meer dan 1000 werknemers is Dataiku trots op zijn snelle groei en 95 procent retentie van Forbes Global 2000-klanten. Kom in contact met Dataiku op hun blogTwitterYouTube en op LinkedIn.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht