Industry Wire

Geplaatst door EPN | platform voor de Informatiesamenleving

Eén op de vijf gamende vijftigplussers bang voor gameverslaving

In de EPN-studie vulden ruim 400 bezoekers van Seniorweb een online enquête in en werden diepte-interviews gehouden met vijftigplussers en vertegenwoordigers van de game-industrie. Het onderzoeksrapport verschaft inzicht in de beleving van games door senioren en de wijze waarop de game-industrie hier op inspeelt.

Ruim de helft van de vijftigplussers in de steekproef zegt onvoldoende kennis te hebben om zelf games te kopen. Men speelt vooral ‘gratis’ spellen. 43 procent geeft aan gratis games te downloaden van een website. Slechts drie procent maakt wel eens de gang naar een gespecialiseerde gamewinkel.

Ondanks dat senioren intensief bezig zijn met games, ziet 85 procent van de vijftigplussers in het onderzoek die regelmatig (minimaal één tot twee maal per week) een spel op de computer spelen zichzelf niet als gamer. Zelfs van de ouderen die dagelijks gamen, noemt 76 procent zichzelf geen gamer.

“De geringe vertrouwdheid van ouderen met de gamecultuur komt doordat de game-industrie hen nog niet goed in het vizier heeft. Ouderen zijn een minder zichtbare groep gamers en hun diverse gamegedrag past niet in de bestaande hokjesindeling van de industrie. Bovendien heeft de gamende vijftigplusser zo zijn eigen ideeën over ‘gaming’: 63 procent vindt games duur, 89 procent speelt liever geen gewelddadige spellen en zij vinden ‘games’ meer iets voor jongeren. Binnen de game-industrie en de gamecultuur neemt de bekendheid met de gamende vijftigplusser weliswaar toe, maar er moet nog een grote slag gemaakt worden”, stelt Yvonne Woldberg, die onderzoek deed bij EPN, het platform voor de informatiesamenleving.

Het belang van games neemt toe, niet alleen als vrijetijdsbesteding maar bijvoorbeeld ook in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven op het vlak van training en opleidingen. Gegeven de vergrijzing en de waarde die games ook voor ouderen kunnen hebben, is het zaak bestaande beeldvorming bij hen over computerspellen – die zouden ontoegankelijk, niet sociaal en gewelddadig zijn -, te veranderen. Termen als ‘game’, ‘gamer’ en ‘de game-industrie’ moeten breder worden gedefinieerd, stelt onderzoeker Woldberg, die ook van mening is dat nader onderzoek naar gamebeleving van andere groepen dan de stereotype jonge gamer gewenst is.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht