Industry Wire

Geplaatst door TIBO Energy

Eerste Smart Grid management platform voor complexe bedrijfsterreinen en campussen ziet het licht in Eindhoven

TIBO Energy kondigt het eerste Smart Grid management platform aan voor toepassing bij veelomvattende bedrijventerreinen en onderwijs- en zorgcampussen. De basis van de vierdelige totaaloplossing is de Digital Twin technologie, waarbij een digitale replica van het netwerk wordt gemaakt.

Voor steeds meer bedrijventerreinen en onderwijs- en zorgcampussen vormt de netcongestie, te midden van de energietransitie, een grote uitdaging. Met een groot scala aan gebouwen, voorzieningen en vaak duizenden gebruikers hebben zij te maken met een complex energiesysteem. Doel van het intelligente TIBO platform is dat deze organisaties zelf inzicht krijgen in het energiehuishouden en deze centraal kunnen aansturen om de netcongestie, energiekosten en emissie onafhankelijk te beheersen.

Digital Twin technologie
Uniek aan het platform is dat er eerst een Digital Twin van het elektriciteitsnetwerk wordt gemaakt. Deze digitale replica (stap 1) is een virtueel energienetwerk dat de middelen, het verbruik en de behoefte in kaart brengt. Door zowel historische als real-time data te importeren in de Digitale Twin krijgt de gebruiker allereerst helder real-time inzicht in het verbruik en de behoefte (stap 2) in verhouding tot de beschikbaarheid.

De toekomst voorspellen en aansturen
Aan de Digital Twin worden energie opwekkers, -opslag en -verbruikers gekoppeld. Op basis van de doelstellingen worden het opwekken, opslaan en verbruiken van energie, automatisch beheerd (stap 3). Om resultaten te optimaliseren of om beslissingen over nieuwe energievoorzieningen te nemen, is het mogelijk om scenario’s (stap 4) met behulp van de Digital Twin te maken. Zo koppelt de gebruiker bijvoorbeeld een nieuwe energieleverancier, warmtepomp of laadpaal aan het netwerk en krijgt men de mogelijke consequenties op netcongestie, kosten, uitstoot en verbruik te zien.

Technische Universiteit Eindhoven
TIBO werkt samen met de Technische Universiteit Eindhoven aan innovatieve oplossingen om haar elektriciteitsnetwerk slimmer en zelfstandiger te maken, waardoor zij efficiënter gebruik maakt van de beschikbare energie, kosten bespaart en de emissie verlaagt. Een groot deel van de benodigde energie wordt opgewekt door zonne-energie maar onder andere de piekbelasting vormt een grote uitdaging voor Technische Universiteit.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht