Industry Wire

Geplaatst door Smartsite BV

Gemeente Weer lanceert nieuwe website

Gemeente Weert lanceert nieuwe website

Op 1 maart 2007 heeft de Gemeente Weert haar nieuwe website gelanceerd. Via het bekende adres www.weert.nl is de nieuwe website te raadplegen. De nieuwe website wordt onderhouden door middel van Content Management Systeem Smartsite. Smartsite biedt mogelijkheden om in de toekomst de site meer en meer uit te breiden en er ook steeds meer interactieve mogelijkheden aan toe te voegen.

Het gaat hier inmiddels om de vierde website van de gemeente Weert. Als lokale overheid die met de snelle internetontwikkelingen wil meegaan, moet de gemeente Weert ervoor zorgen dat de website regelmatig opnieuw “tegen het licht” wordt gehouden. Ook ondersteunde de leverancier van het content managementsysteem van de oude site dat systeem niet meer. Dit betekende dat bij problemen er geen oplossingen meer werden geboden en dat de nieuwe mogelijkheden van de oude website waren uitgeput.

Veranderingen
De nieuwe website bevat veel informatie van en over de gemeente Weert. Toch is echter nog niet alles dat tot nu toe op de oude site staat ook op de nieuwe website te vinden. Daar wordt hard aan gewerkt. In de loop van de komende weken zal de site steeds meer geactualiseerde informatie gaan bevatten.
Nieuw is dat het binnenkort mogelijk is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie en uit de burgerlijke stand via de website aan te vragen en te ontvangen met behulp van DigiD. Daarnaast kan men op de nieuwe site een handige evenementenkalender raadplegen. Nieuw is ook dat men op de nieuwe website een abonnement kan nemen op bijvoorbeeld de gemeentelijke persberichten via zogenaamde “RSS-feeds”. Verder wordt de informatie rond raadsvergaderingen en commissievergaderingen op een handiger manier gepresenteerd. Via de nieuwe website kan men straks de agenda, het verslag, de audio-opnamen en de achterliggende stukken bij elkaar vinden.

In de toekomst
Daarnaast wordt het op termijn mogelijk meer gemeentelijke producten te bestellen en te betalen via de website. Ook andere interactieve mogelijkheden zullen aan de site worden toegevoegd.
Zo is het de bedoeling over enige tijd een burgerpagina aan de site te koppelen. Dat maakt het mogelijk een soort persoonlijk profiel op te geven, waarna men alle informatie ontvangt dat in dat profiel past. Een voorbeeld: iemand die in de wijk Leuken woont, ontvangt dan alle gemeentelijke informatie over Leuken, waaronder een afsluiting van een straat vanwege werkzaamheden, de wijziging van de huisvuilroute of een aanvraag van een bouwvergunning van iemand in de buurt.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht