Industry Wire

Geplaatst door Macaw

Grontmij Geo: Een kaart zegt meer dan 1000 woorden

Grontmij Geo Informatie is onderdeel van Grontmij en behoort met zo�n zeventig professionals tot de top in Nederland. Hun kracht ontstaat uit de combinatie van geo-ICT kennis en vakinhoudelijke materiekennis. Grontmij Geo is leverancier van standaard softwarepakketten, ontwikkelaar van GIS- en internetapplicaties, adviseur op gebied van informatiemanagement, en uitvoerder van data-opbouw en �onderhoudsprojecten. Voor gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en de private sector.

De situatie
Een kaart zegt meer dan duizend woorden. Geogra�fische informatie speelt een zeer belangrijke rol in bijna alle ruimtelijke disciplines en werkvelden. To�pografische kaarten, kadastrale gegevens, bodemin-formatie en beheerkaarten voor de openbare ruimte: geo-informatie kent vele verschijningsvormen. Door de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied komt deze informatie steeds meer binnen ieders handbe�reik.
In juni 2006 heeft Grontmij Geo Macaw gevraagd een website te ontwikkelen waarop relevante informatie is te vinden over het softwarepakket BOR. Alle gebruikers zijn vakinhoudelijke specialisten op het vlak van bijvoorbeeld groen, riolering of wegen.

De uitdaging
De site, �MyBor� gedoopt, moest aan de beveiligingsnormen van Grontmij voldoen en qua design en gebruik een rustig en overzichtelijk geheel vormen waarbij �fancy IT zaken� achterwege dienden te blijven. De site heeft zowel intranet als CMS functionaliteit in zich en is gerealiseerd met Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007. Hiermee legt Grontmij Geo de basis voor de eenduidige uitrol voor hun toekomstige support sites. Verder leent MOSS 2007 zich uitstekend om MyBor met additionele processen uit te breiden zoals workflow automatisering voor support vragen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht