Industry Wire

Geplaatst door IIABC

IIABC lanceert Nederlandse Scrum examens en certificering voor non-IT

International Institute for Agile Business Certification, oftewel IIABC, lanceert als eerste ter wereld Scrumcertificering voor bedrijven en organisaties die niet binnen de IT-sector opereren.

Het IIABC helpt bedrijven zich tot wendbare organisaties om te turnen. Daar waar Agile werken en de Scrummethode van oorsprong toegepast worden in IT-omgevingen, heeft IIABC zich tot doel gesteld, naast IT-bedrijven, andere sectoren te helpen Agile te worden. Daarbij is het IIABC een volledig onafhankelijke organisatie, die wereldwijd examens afneemt; alle door het IIABC afgegeven certificaten worden internationaal erkend. Examens kunnen afgelegd worden in zowel Nederlands als Engels. Hiermee is dit instituut een absolute voorloper, wereldwijd. Alle certificaathouders worden tevens ingeschreven in een internationale database.

Het International Institute for Agile Business Certification (IIABC) vormt de partner bij uitstek op weg naar een Agile-organisatie. In samenwerking met universiteiten ontwikkelde het IIABC een kwalitatieve certificering, waarmee men in staat is over de hele breedte van elke willekeurige organisatie met Scrum te gaan werken. Met andere woorden; succesvolle toepassingen die veel verder reiken dan alleen IT.

De noodzaak hiertoe komt voort uit de markt; veel teams van niet IT-organisatie en -afdelingen ervaren het vakjargon, dat gepaard gaat met de traditionele manier, als een obstakel.

IIABC belooft borging van de kwaliteit van professionals, en van trainingsbureaus, plus een continue doorontwikkeling van wetenschappelijke inzichten in samenwerking met eerdergenoemde universiteiten.
Het IIABC certificeert vanaf heden die medewerkers en teams, die Agile-methodieken en Scrum willen toepassen binnen hun werk en organisatie, die geen baat hebben bij het leren van allerlei technische terminologie. Het IIABC is van mening dat Scrum voor medewerkers binnen alle sectoren en branches toepasbaar, en met name begrijpelijk moet zijn. Mede om die reden zijn de certificaten vanaf nu niet alleen in de Engelse taal te behalen, maar ook in het Nederlands; nog een primeur!

Wat is Scrum?
Van oudsher is Scrum een tool voor de ontwikkeling van software, dit is echter achterhaald. Scrum is een flexibele, wendbare manier om producten te maken en projecten te realiseren. Met de Scrummethode wordt er in multidisciplinaire teams gewerkt die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende resultaten opleveren. Scrum is een methodiek die gebaseerd is op empirisme. Deze theorie gaat ervan uit dat kennis ontstaat uit ervaringen en dat beslissingen dus worden genomen op basis van wat er al bekend is. Scrum: voorspelbaarheid, risicobeperking, transparantie, controle en wendbaarheid. Meebewegen met de actualiteiten die zich voordoen in een project, door doelen en middelen bij te stellen.

Certificering bij IIABC kan plaatsvinden op drie verschillende niveaus: Foundation, Advanced en Expert.
Het Agile Business Foundationcertificaat is een internationaal erkend certificaat voor mensen die (sinds kort) Agile en Scrum werken binnen een non-IT-bedrijf. Het certificaat toont basiskennis van Scrum aan; een bewijsstuk waarmee medewerkers en teams zich onderscheiden van de rest. Een training bij een van de officiële partners van IIABC is niet per definitie noodzakelijk voor deze certificering, maar wordt uiteraard wel aangeraden. Het certificaat wordt behaald door met goed gevolg een online examen van zo’n 30 minuten af te leggen.

Met een Agile Business Advancedcertificaat (versie “Facilitating the process”) op zak toont men aan de theorie van Scrum te kennen en bovendien te kunnen toepassen. Het certificaat focust op de Scrum Masterrol. Met het behalen van dit certificaat toont men gedegen expertise aan. Met andere woorden: het scrumproces zo faciliteren dat een team tot optimale prestaties komt.

Agile Business Advancedcertificaat (versie “Maximizing Value”) biedt de mogelijkheid de rol van Product-owner binnen Scrumorganisaties te vervullen. Een Product-owner in een non-IT-organisatie is in staat om de waarde van projectresultaten te maximaliseren, zowel intern als extern. Door professioneel stakeholdermanagement en een juiste prioritering op activiteiten, worden schaarse resources voor een project optimaal benut. Voor deze certificering is stevige theoretische basis een vereiste, daarnaast is praktijkervaring een voordeel bij het succesvol doorlopen van deze certificering.

De website www.iiabc.org geeft antwoord op al uw vragen!

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht