Industry Wire

Geplaatst door internetbureau Websight

Kennisnet kiest voor internetbureau Websight

Het platform is één van de communicatiemiddelen binnen het project MBO2010 dat gericht is op kennisuitwisseling tussen docenten in het MBO onderwijs.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht