Industry Wire

Geplaatst door Multiscope

Kwart Nederlanders volgde online opleiding in coronajaar

’s-Hertogenbosch, 30 januari 2022 – 3,6 miljoen Nederlanders volgden in 2021 een online opleiding. Daarbij is er duidelijk meer interesse voor een opleiding binnen de zorg. Een derde van de ondervraagden denkt dat binnen tien jaar het merendeel van de opleidingen online gegeven wordt. Dit blijkt uit de E-Learning Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 3.000 Nederlanders.

3,6 miljoen Nederlanders volgden online opleiding
Ruim een kwart van de Nederlanders (26%) heeft in het afgelopen jaar een online cursus, training of opleiding gevolgd. Dit komt neer op 3,6 miljoen Nederlanders. Dit zijn vaker 18-34 jarigen (30%) of 35-49 jarigen (35%) dan 50-plussers (19%). Daarnaast blijkt dat hbo’ers en wo’ers vaker een online opleiding hebben gevolgd dan lager opgeleiden. De helft van de online leerlingen maakte vaker dan één keer gebruik van online opleidingen.

Aanzienlijk meer interesse in vakgebied zorg
Opleidingen binnen het vakgebied financieel werden het vaakst online gevolgd (20%). Opvallend is het aandeel opleidingen binnen het vakgebied zorg (19%). Tussen 2015 en 2020 was het aandeel opleidingen in dit vakgebied nog 12%. Waarschijnlijk is de coronapandemie een aanleiding voor deze stijging. Naast zorg zijn ook wet- en regelgeving (18%) en ICT (18%) populair. Mannen hebben duidelijk een voorkeur voor het vakgebied ICT, terwijl vrouwen vaker kiezen voor zorg en psychologie.

Positieve attitude online onderwijs
Over het algemeen hebben Nederlanders een positieve houding ten opzichte van e-learning. De grootste groep (38%) vindt het niet minder waarde hebben dan regulier onderwijs. Men vindt het tevens geschikt voor (hoger) beroepsonderwijs (45%). Daarnaast denkt bijna een derde (31%) dat binnen nu en 10 jaar het merendeel van alle opleidingen online is. Wel heeft ruim een derde (36%) twijfels bij de efficiëntie van online onderwijs.

Over Multiscope
Multiscope is een specialist in online marktonderzoek. We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve onderzoeksoplossingen.

De resultaten in dit persbericht komen uit de E-Learning Monitor, een grootschalig onderzoek naar de markt voor online opleidingen, cursussen en trainingen in Nederland. In het onderzoek zijn 3.084 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht