Industry Wire

Geplaatst door SDL Tridion

Marketing managers in US en UK schuiven verantwoordelijkheid voor website af

In de UK is maar liefst 88 procent van de senior marketing managers niet betrokken bij het beheer van hun website. In de UK ligt dat percentage op 67 procent. Uit de gedetailleerde online interviews met 200 marketing en IT professionals, blijkt dat de webcommunicatie binnen bedrijven met meer dan 500 medewerkers in de US en UK grotendeels wordt overgelaten aan IT en junior marketingcommunicatie medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat IT en Marketing medewerkers niet op de hoogte zijn van het aantal mensen dat werkt aan de website van hun organisatie. IT managers leggen het gemiddelde aantal op 47 en marketing op 56. Ook is voor velen onduidelijk bij wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het online kanaal ligt.

Uit een klein vragenrondje onder Nederlandse en Belgische IT en marketing managers blijkt dat ook in de Benelux de verantwoordelijkheid voor de websites bij veel bedrijven is verdeeld over meerdere afdelingen. Behalve marketing en IT worden ook Customer Service medewerkers, ontwerpers, HR en Finance genoemd als betrokken afdelingen.

Rob Bode, Sales Director SDL Tridion Nederland: “Wij zien ook in Nederland een zekere mate van versnippering terug bij de bedrijven die wij bezoeken. Wat betreft het online kanaal, is het niet altijd even duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Wel zien wij in tegenstelling tot de US en UK onderzoeksresultaten een duidelijke toename van de betrokkenheid van marketing bij de websites. En zeker onder onze klanten wordt zeer veel waarde gehecht aan het online kanaal.”

Michaël Vandenbergen, Corporate Communication Manager bij de Tessenderlo Group in België, herkent zich niet in de Nederlandse situatie. “Bij ons liggen de verantwoordelijkheden zeer duidelijk vast. De afdeling communicatie is eigenaar en uiteindelijk eindverantwoordelijke voor de corporate websites van Tessenderlo Group. In het verleden was IT slechts in beperkte mate betrokken bij de website, maar tegenwoordig zijn zij een volwaardige partner in het project waarvoor duidelijke afspraken werden vastgelegd. De webmaster is medewerker binnen de communicatieafdeling en IT ondersteunt de afdeling communicatie als het gaat om techniek.
Daarnaast werken we met ‘direct content management’ waarbij de business zelf instaat voor de inhoud van hun deel van de website.”

Ronny Kenens, Sales Director SDL Tridion België: “De spanning tussen marketing en IT is ons ook in België niet onbekend. Toch zien wij op de Belgische markt een professionaliseringsslag als het gaat om taken en verantwoordelijkheden rondom de website. In de laatste jaren hebben wij een heel duidelijke ontwikkeling gezien waarbij de website niet langer een gewoon ‘uithangbord’ is voor het bedrijf maar een instrument is dat moet bijdragen aan het verbeteren van de commerciële prestaties van een bedrijf. Wij zien dan ook steeds vaker marketing of corporate communicatie verantwoordelijken het voortouw nemen in deze projecten.”
Kenens: “Daarnaast zien wij bij de IT afdelingen van veel grotere Europese bedrijven, het besef toenemen dat zij de marketingafdeling tools kan bieden waarmee zij autonoom aan de slag kunnen. De nieuwe uitdaging voor IT ligt in de connectie met de back-end en het ontsluiten van de achterliggende systemen. Zaken als Service Oriented Architecture (SOA) blijft vooralsnog een heel technisch verhaal.”
Noot voor redactie:

Onderzoeksgegevens:
Wie is er betrokken bij het beheer van web content – Marketing?
• 33% van senior US marketing managers zijn betrokken bij het beheer van de website
• Implementeren van veranderingen aan de website: 32% in de US en 12% in de UK
• Monitoren van website activiteiten: 37% in de US, 21% in de UK

Wie is er betrokken bij het beheer van web content – IT?
• Implementeren van veranderingen aan de website: 80% in de US en 48% in de UK
• Monitoren van website activiteiten: 82% in de US, 49% in de UK

Voor wie is de website bedoeld?
Zowel in de US als de UK zijn marketing en IT het erover eens dat de websites zich vooral op bestaande en potentiële klanten dient te richten. Marketing managers in de US zijn iets meer geneigd om nieuwe klanten (90%) dan bestaande klanten aan te duiden (76%). Dit in tegenstelling tot hun IT collega’s (84% bestaand, 73% nieuw).

Het onderzoek werd uitgevoerd door Colemal Research en werd gehouden in april 2008. IT en Marketing managers werden ondervraagd in de US en de UK

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht