Industry Wire

Geplaatst door Yellowtail

Onderzoek onder ruim 300 Nederlandse organisaties wijst uit: ook tijdens crisis worden meer IT activiteiten uitbesteed aan het buitenland

Er zijn ruim 300 organisaties ondervraagd over het uitbesteden van hun IT activiteiten. Voor uitgebreide interviews werkten dit keer onder anderen mee: Interpolis, ANWB, Telegraaf Media Groep, ABN-Amro, Fortis ASR, NS en de SNS Bank. De geïnterviewde IT directeuren of hoofden informatie management is onder meer gevraagd naar de uitbestedingstrategie, de mate waarin hun organisaties al IT activiteiten naar het buitenland uitbesteden (IT offshoring) en hoe succesvol dit uitbesteden in de praktijk verloopt.

Enkele conclusies uit het onderzoek:

– kostenbesparing wordt door veel organisaties genoemd als belangrijkste drijfveer om IT-activiteiten uit te besteden naar het buitenland. Echter, slechts éénderde van de organisaties die IT-activiteiten naar het buitenland uitbesteden, zeggen dat dit in de praktijk ook tot een kostenbesparing heeft geleid;

– IT offshoring blijkt niet tot meer succesvolle projecten te leiden;

– de IT organisatie van Nederlandse organisaties is vaak nog onvolwassen, wat uitbesteding naar het buitenland lastig maakt;

– grootschalige uitbestedingsovereenkomsten, met kostenbesparing als belangrijkste motivatie, werken in de praktijk onvoldoende;

– organisaties verwachten dat offshoring binnen een paar jaar wél tot kostenbesparingen, meer flexibiliteit en hogere kwaliteit zal leiden;

– uitbesteding van IT activiteiten wordt ook op grote schaal door het middenbedrijf gedaan, niet alleen door de grote organisaties;

– Oost-Europa is sterk in opkomst als IT-uitbestedingsbestemming. De interesse voor India neemt af;

– buitenlandse IT leveranciers krijgen meer vrijheid om invulling te geven aan hun activiteiten.

Omdat IT offshoring nog altijd (deels onterecht) wordt geassocieerd met lage kosten en de vraag naar IT capaciteit in 2009 beperkt zal dalen, zal IT offshoring ook tijdens de economische crisis verder groeien.

Contact
U kunt voor extra informatie of een interview telefonisch contact opnemen met Robert Harreman, directeur Yellowtail via 06-22982291 of per email via rharreman@yellowtail.nl.

Over Yellowtail (www.yellowtail.nl)
Yellowtail is een Nederlands consultancybedrijf dat business consultancy, project management en software development services levert aan financiële instellingen, zakelijke dienstverleners en de overheid. Yellowtail helpt haar cliënten om de verkoopkanalen, met name internet, succesvol in te zetten. Dit doen we door cliënt en klant dichter bij elkaar te brengen. Yellowtail ontwikkelt software in het eigen ontwikkelcentrum in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht