Industry Wire

Ouderenfonds ontwikkelt elektronische butler Alfred

Het Nationaal Ouderenfonds start met de ontwikkeling van ALFRED, een virtuele butler voor ouderen, waardoor hun zelfredzaamheid vergroot wordt. Deze spraakgestuurde butler stelt sociale activiteiten voor, houdt de gezondheid in de gaten via sensoren en ouderen fit door speciaal uitgedachte spelletjes. ALFRED wordt de komende 3 jaar ontwikkeld en getest in samenwerking met 11 partners uit 5 Europese landen en is mede gefinancierd door de Europese Commissie.

ALFRED (Personal Interactive Assistant for Indepedent Living and Active Ageing) zal via smartphone of tablet werken en is speciaal toegespitst op ouderen. De komende maanden brengt het Ouderenfonds via focusgroepen in kaart wat de precieze behoeften zijn onder ouderen voor deze virtuele butler. In maart zullen de technische onderdelen ontwikkeld worden door de partners, zoals spraaktechnologie, de geavanceerde sensoren verwerkt in textiel en fysieke spelletjes en games voor hersen- en fysieke training.

Volgend jaar gaat het Ouderenfonds dan deze prototypes samen met ouderen testen. “De bedoeling is dat ALFRED de doelstellingen van het Nationaal Ouderenfonds versterkt. Door het automatisch linken van Ouderenfondsevenementen, worden ouderen gestimuleerd erop uit te gaan en de mogelijkheid geboden om ouderen uit hun isolement te halen of te voorkomen dat ze vereenzamen. Daarnaast vindt het Ouderenfonds het belangrijk dat ouderen gezond oud worden “, aldus Nina van der Vaart, Europees project manager van het Nationaal Ouderenfonds.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht