Industry Wire

Geplaatst door Pegasystems

Pega lanceert GenAI met 20 nieuwe generative AI-boosters

Pegasystems kondigt Pega GenAI™ aan. Deze reeks van 20 nieuwe generative AI-gestuurde mogelijkheden wordt geïntegreerd in Pega Infinity™ ‘23, de nieuwste versie van Pega’s productsuite die gebouwd is op het low-code platform met AI-gestuurde decisioning en workflow automatisering. Pega GenAI wordt volgende maand tijdens PegaWorld iNspire getoond en is beschikbaar in Q3 2023.

Een bank die bijvoorbeeld het verstrekken van leningen wil automatiseren, zou voorheen van nul af aan moeten starten met ontwerpen en ontwikkelen van tientallen workflows. Met Pega GenAI hoeven ontwikkelaars het Pega-systeem alleen maar te vertellen dat ze een ‘toepassing voor het verstrekken van leningen’ aan het bouwen zijn. Vervolgens creëert Pega automatisch de juiste workflows, datamodellen, gebruikersinterfaces, voorbeelddata etc. op basis van response uit generatieve AI-modellen zoals die van OpenAI.

Die input komt direct in de modelgestuurde architectuur van Pega terecht. Ontwikkelaars kunnen de voorgestelde uitgangspunten eenvoudig configureren en wijzigen en binnen no time is een applicatie klaar. Niet alleen verloopt de applicatieontwikkeling sneller, het tilt ook de klantenservice en klantbetrokkenheid naar een hoger niveau.

Dankzij een nieuwe API abstractielaag – de zogeheten Connect Generative AI – benutten organisaties direct de waarde van generatieve AI. Ze kunnen door de plug-and-play-architectuur snel en eenvoudig AI-prompts ontwikkelen. Connect Generative AI vervangt automatisch persoonlijke identificeerbare informatie (PII)-data door tijdelijke aanduidingen in generatieve AI-prompts. Persoonsgegevens blijven op deze manier beschermd en openbare en privémodellen zijn veilig te gebruiken. Pega biedt in eerste instantie koppelingen voor OpenAI’s API en Microsoft Azure’s OpenAI API’s. Extra koppelingen voor andere providers zijn te downloaden via Pega Marketplace.

“We hebben een flink aantal krachtige generatieve AI-gestuurde boosters toegevoegd aan Pega Infinity. Hierdoor kunnen organisaties veel sneller gebruikmaken van de kracht van generatieve AI om efficiënter te werken”, aldus Kerim Akgonul, chief product officer, Pega. “Klanten zijn flexibel om op een veilige manier generatieve AI-functies in te zetten en hun eigen functionaliteit te bouwen met behulp van het taalmodel naar eigen keuze. Deze 20 Pega GenAI-boosters zijn nog maar het begin. We zijn van plan om regelmatig nieuwe functies toe te voegen aan Pega Infinity ’23 omdat we blijven kijken naar nieuwe manieren om op een verantwoorde en veilige manier gebruik te maken van generatieve AI. Bovendien zullen er steeds meer nieuwe modellen op de markt komen.”

De 20 nieuwe Pega GenAI boosters maken Pega Infinity ‘23 sneller en krachtiger in gebruik, zoals:

Snellere low-code applicatieontwikkeling in Pega Platform™
• AI-prompted workflows: Wanneer gebruikers de naam en een korte beschrijving typen van de nieuwe applicatie die ze willen bouwen, geeft Pega GenAI relevante suggesties voor verschillende workflows en werkt het de bijbehorende stadia en stappen uit.
• AI-gegenereerde persona’s: Pega GenAI draagt definities aan voor relevante gebruikers en persona’s die aan een workflow zijn gekoppeld. De ontwikkelaars routeren hierdoor het werk op de juiste manier en kunnen de relevante gebruikersinterfaces genereren.
• Automatisch modelleren van gegevens: Pega GenAI doet suggesties voor verschillende gegevenssoorten die nodig kunnen zijn voor een applicatie en zetten die om in een workflow en gebruikersinterface.
• Ondersteuning back-end integratie: Met Pega GenAI is het mogelijk om applicaties sneller te integreren doordat het automatisch inzicht heeft in de API’s van het doelsysteem en de corresponderende workflow-datavelden in kaart te brengt.
• Genereren van voorbeeldgegevens: Gebruikers kunnen hun applicatie testen en demonstreren met behulp van voorbeeldgegevens die automatisch worden gegenereerd door Pega GenAI. De kwaliteit van de testen verbetert en ontwikkelaars zijn minder tijd kwijt aan eenvoudig werk.

Klantbetrokkenheid relevanter maken in Pega Customer Decision Hub™
• Assistent voor het creëren van campagnes: Pega GenAI geeft tekst- en beeldsuggesties om relevantere aanbiedingen te kunnen doen aan klanten. De keuze uit Cialdini’s beïnvloedingsprincipes zorgt voor variaties in de juiste tone of voice zodat de boodschap verschillende klantsegmenten aanspreekt.
• Onafhankelijk aanbevelingen doen voor effectievere acties: Pega GenAI toont een reeks verbetermogelijkheden voor de Next-Best-Action-bibliotheek en genereert automatisch suggesties voor de uitvoering ervan. Deze suggesties komen voort uit analyses van vergeten klanten en het identificeren van acties met onvoldoende variatie om de AI optimaal te laten functioneren.
• Verklaarbare AI-statistieken: Pega GenAI geeft inzicht in hoe AI-beslissingen worden genomen. Het analyseert de beslissingsgegevens en geeft eenvoudige verklaringen waarom bepaalde proposities wel of juist niet aan de klant worden gepresenteerd.
• Bepalen en valideren van (doel)groepen: Door automatisch voorbeeldpersona’s te genereren voor verschillende (doel)groepen, helpt Pega GenAI gebruikers sneller de logica in hun engagementbeleid te testen.

Verbeterde klantenservice in Pega Customer Service™
• Automatische samenvattingen van interactie: Pega GenAI vat automatisch de transcripten van gesprekken samen tussen service-agents en klanten. Dit verkort de afhandelingstijd in contactcenters omdat agents zelf geen notities meer hoeven te maken.
• Versnelde chatbottraining: Pega GenAI genereert gelabelde trainingsgegevens voor chatbots en anticipeert hierbij op waarschijnlijke uitingen en zinnen van klanten. Het ontwikkelen en inzetten van nieuwe bots voor de klantenservice kost zo minder tijd en moeite.
• Simulator voor klantinteractie: organisaties kunnen Pega GenAI gebruiken om rollenspellen te spelen om klantenservicemedewerkers te trainen, te bepalen wie aanvullende training nodig heeft, knelpunten in het proces op te sporen en de personeelsbezetting te evalueren.
• Geavanceerde chatbotreactie: Pega GenAI helpt een chatbot die zelf geen geschikt antwoord kan vinden. Het helpt de chatbot bijvoorbeeld de intentie van de klant beter te begrijpen, zodat de kans op een relevante reactie groter wordt. Generatieve AI-output kan de natuurlijke taalmodellen verder trainen en verbeteren om de chatbots te leren hoe ze moeten reageren op nieuwe vragen.

Meer productiviteit in Pega Sales Automation™
• Antwoordgenerator voor e-mails: Pega GenAI scant inkomende e-mails en stelt antwoorden voor.
• Samenvattingsgenerator voor meetings: Pega GenAI is te gebruiken om samenvattingen van sales meetings en actiepunten voor deelnemers aan vergaderingen te genereren door transcripten van vergaderingen van Pega Voice AI, Zoom of WebEx te analyseren.

Sneller bots creëren met Robot Studio
• Genereren van scripts: Pega GenAI genereert automatisch aangepaste scripts die direct kunnen worden aangeroepen, wat ontwikkeling en foutopsporing vereenvoudigt.
• Genereren van testdata: Om tijd te besparen kunnen ontwikkelaars van robotica automatisch invoerparameters creëren via Pega GenAI voor het testen van automatisering via bots.

Verbeterde kennismanagement-bibliotheken in Pega Knowledge
• Semantisch zoeken: Gebruikers kunnen Pega GenAI vragen stellen in natuurlijke taal en ontvangen beknopte antwoorden op basis van kennismanagement-artikelen.
• Genereren van nieuwe antwoorden: Schrijvers van kennismanagement content kunnen met behulp van Pega GenAI samenvattingen van bestaande content gebruiken voor nieuwe, beknopte artikelen.

Gemakkelijker operationeel inzicht
• Automatisch genereren van inzichten: Met de opdracht: “Toon mij de verkoopcijfers voor de regio Midden in het tweede kwartaal” kunnen gebruikers via Pega GenAI rapportages genereren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht