Industry Wire

Geplaatst door Platform Driven by Data

Platform Driven by Data helpt het mkb geld verdienen met data

Als het aan de initiatiefnemers van het platform Driven by Data ligt, maakt het midden- en kleinbedrijf in ‘s-Hertogenbosch een groei in productiviteit door de kansen van data te benutten. Dat kan in het MKB Data Lab waar Bossche ondernemers hulp krijgen om waarde te creëren met data. Op 14 mei geeft Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, hiervoor het officiële startschot.

Aanleiding

Het gaat op dit moment goed met het mkb, maar dat is geen reden is om achterover te leunen. Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering komt de groei in het mkb door een relatief kleine groep koplopers, 90 procent groeit niet of nauwelijks. Hierdoor komen bedrijven vroeg of laat in de knel en kunnen zij niet meer effectief concurreren. Door te digitaliseren kunnen mkb’ers innovatiever, slimmer en efficiënter werken. Denk aan het sneller en beter inspelen op klantwensen door data-analyse. Dit leidt tot hogere productiviteit.

Uit het onderzoek ‘Ondernemen met (big) data door het mkb’ van de Kamer van Koophandel en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) blijkt dat de helft van het mkb kansen ziet in data, maar de toepassing blijft een probleem. Werken met data is voor de meeste mkb’ers nog een ver van mijn bed show. Het ontbreekt niet alleen aan tijd en geld om zich in data te verdiepen maar ook aan kennis en kunde. Slechts 7% van de ondernemers heeft expertise in huis om met data te werken.

De kracht van ‘s-Hertogenbosch

De Rabobank deed samen met Bossche ondernemers onderzoek naar de economische kracht van ’s-Hertogenbosch. “Daaruit kwam ‘data’ als belangrijkste kans naar voren om de economische ontwikkeling en de concurrentiepositie van ‘s-Hertogenbosch te versterken.” Dat zegt Martin Houben, voorzitter van het platform Driven by Data en directievoorzitter bij Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.O. “Om ondernemers te helpen productiever te worden door de slimme inzet van data, hebben wij het platform Driven by Data opgericht samen met onze partners VNO-NCW Brabant Zeeland, N.V. Bossche Investerings Maatschappij, JADS, gemeente ‘s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De eerste activiteit van het platform is het MKB Data Lab waarin we Bossche ondernemers concreet helpen om waarde te creëren met data. Deze stimulans is nodig, want voor mkb’ers is het vaak niet eenvoudig om meer te digitaliseren, omdat ze minder tijd, kennis, mensen en mogelijkheden hebben om te werken aan technologische vernieuwing.”

MKB Data Lab

Op het gebied van data is de expertise schaars en vaak niet toegankelijk voor kleine ondernemingen. Het Platform Driven by Data maakt deze data expertise toegankelijk voor ondernemers door ze in het MKB Data Lab te koppelen aan JADS professionals en studenten. In het MKB Data Lab wordt gekeken hoe data-volwassen het bedrijf is, waar de ondernemingskansen liggen en welke data nodig is. Vervolgens gaan studenten met het specifieke vraagstuk van de ondernemer aan de slag.

De belangstelling van Bossche ondernemers voor het MKB Data Lab is erg groot. De eerste ronde ging in april van start en zat meteen vol. Rob Gielens van Riemersma Leasing is één van die deelnemers: “Door onze grote hoeveelheid data sloeg Excel bij ons op tilt. Nu hebben we laagdrempelig toegang tot professionele expertise en automatisering, zonder grote investeringen.” In september start de tweede ronde van het MKB Data Lab.

Officiële kick-off

Op maandag 14 mei 2018 is de officiële kick-off van het platform Driven by Data. Het platform wordt dan tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd aan ondernemers en de pers. Het platform Driven by Data is een initiatief van Rabobank, VNO-NCW Brabant Zeeland, N.V. Bossche Investerings Maatschappij, JADS, gemeente ‘s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht