Industry Wire

Geplaatst door SAS

Wereldwijd onderzoek: China wereldwijd koploper in GenAI-gebruik, terwijl de VS vooroploopt in volledige implementatie ervan

Benelux blijft ver achter bij grootmachten US, UK en China als het gaat om de implementatie en het gebruik van GenAI
Koplopers noemen gebrek aan kennis, zwakke bedrijfsstrategie, beperkte beschikbaarheid van data en onvoldoende voorbereiding op regelgeving als punten van zorg; data privacy, -beveiliging en governance zijn primaire uitdagingen.

Huizen, 10 juli 2024 – Uit een recent wereldwijd onderzoek dat SAS samen met Coleman Parkes Research Ltd. heeft uitgevoerd, blijkt dat China vooroploopt in het gebruik van generatieve AI (GenAI) op de werkvloer. Besluitvormers in China melden dat 83% van hun organisaties de technologie gebruikt. Dat is meer dan in het Verenigd Koninkrijk (70%), de Verenigde Staten (65%) en de Benelux (34%). Maar organisaties in de Verenigde Staten lopen met 24% voorop als het gaat om maturiteit en volledige implementatie van GenAI-technologieën, vergeleken met 19% in China, 11% in het Verenigd Koninkrijk, en slechts 6% in de Benelux.

De wereldwijde economische impact van AI en GenAI is enorm. In een rapport uit 2023 schat McKinsey dat GenAI jaarlijks tussen de $2,6 biljoen en $4,4 biljoen aan de economie zou kunnen toevoegen, wat vergelijkbaar is met het hele BBP van het Verenigd Koninkrijk in 2021. Hierdoor zou de totale impact van AI met 15% tot 40% toenemen. Gezien deze economische implicaties benaderden SAS en Coleman Parkes 1.600 besluitvormers in belangrijke wereldwijde markten om te onderzoeken hoever zij staan met het gebruik en de implementatie van GenAI.

Wereldwijde regio’s boeken vooruitgang met GenAI
De wereldwijde onderzoeksresultaten laten zien dat de verschillende regio’s van start gaan met de invoering van GenAI, maar in een verschillend tempo. Daarbij loopt de Benelux-regio ver achter op de grootmachten.

Véronique Van Vlasselaer, Analytics en AI lead bij SAS: “De Benelux moet met een grote inhaalmanoeuvre grootmachten zoals China en de VS bijbenen op het vlak van GenAI. Gelukkig zien we dat Benelux-organisaties de voordelen inzien van GenAI en van plan zijn om hier binnen één tot twee jaar in te investeren. De Benelux hanteert een voorzichtigere aanpak, waarbij governance en compliance van het begin wordt meegenomen in de implementatie en processen. Dat geeft ons zonder twijfel voordelen op lange termijn, maar we mogen zeker niet te lang aarzelen om GenAI te omarmen. Deze technologische vooruitgang zal ongekende productiviteitswinsten en competitieve voordelen geven op wereldschaal. Hoe sneller we schakelen, hoe groter het voordeel. Het ontwikkelen van een vooruitstrevende en doordachte strategie en investeren in technologie die integratie, governance en uitlegbaarheid van grote taalmodellen mogelijk maakt, zijn cruciale stappen die onmisbaar zijnvoor de toekomst.”

Noord-Amerika staat als regio bovenaan de lijst met 20% van de organisaties die gebruikmaken van GenAI en dit volledig geïntegreerd hebben in hun bedrijfsprocessen. APAC (10%) en LATAM (8%) volgen als tweede en derde, gevolgd door Noord-, Zuidwest- en Oost-Europa met 7%. In de Benelux is dat nog minder, daar gaat het om 6%.

Waar de regio’s nog achterlopen met het daadwerkelijk gebruik van GenAI, wordt er wel al veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van beleid voor het gebruik van GenAI. Zo geeft 71% van de APAC-respondenten aan GenAI-beleid te hebben geïmplementeerd, gevolgd door Noord-Amerika (63%), Zuidwest- en Oost-Europa (60%), Noord-Europa (58%) en LATAM (52%). In de Benelux gaat het om iets meer dan de helft (52%).

Van de respondenten die van plan zijn om het komende boekjaar in GenAI te investeren, geeft 94% van de APAC-respondenten aan dat zij daar een specifiek budget voor hebben. In Noord-, Zuidwest- en Oost-Europa gaat het om 91%, in Noord-Amerika om 89% en in de LATAM-regio om 84%. Hoewel de Benelux achterblijft in de implementatie en het beleid, geldt dat niet voor het toewijzen van een specifiek budget. Maar liefst 92% van de Benelux respondenten die van plan zijn om in GenAI te investeren, hebben hiervoor ook budget voorzien.

Verschillende sectoren en bedrijfsonderdelen omarmen GenAI in verschillend tempo
De integratie van GenAI in bedrijfsprocessen – van het opstellen van profielen in marketing tot het nauwkeurig behandelen van schadeclaims – biedt ongeëvenaarde mogelijkheden voor efficiëntie, personalisatie en strategische toekomstplanning. Het omarmen van deze technologie is essentieel om voorop te blijven lopen in de zeer onzekere en onvoorspelbare concurrerende markt.

Als we naar de verschillende sectoren kijken, zien we dat het bankwezen (17%), de telecomsector (15%) en het verzekeringswezen (11%) vooroplopen bij de integratie van GenAI in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Energie- en nutsvoorzieningen zijn hier het minst mee bezig (6%).
De afdelingen die GenAI het meest gebruiken of van plan zijn om GenAI te gaan gebruiken zijn: de verkoopafdeling (86%), marketingafdeling (85%) en IT (81%).

Early adopters vinden tal van obstakels
De belangrijkste uitdaging voor organisaties bij het gebruik en de implementatie van GenAI is het ontbreken van een duidelijke strategie. Slechts 9% van de respondenten geeft aan dat ze zeer goed op de hoogte zijn van de invoeringsstrategie van GenAI binnen hun organisatie. In de Benelux is dat zelfs nog lager, slechts 4%. Van de organisaties die GenAI volledig hebben geïmplementeerd, zegt slechts 25% van de respondenten zeer goed op de hoogte te zijn van de GenAI-adoptiestrategie van hun organisatie.

Opvallend is dat 9 van de 10 senior technologiebeslissers toegeven dat ze GenAI en het potentieel ervan op de bedrijfsprocessen niet volledig begrijpen. Van de leidinggevenden die de AI-adoptiestrategie van hun organisatie goed begrijpen, lopen CIO’s met 45% voorop. Maar slechts 36% van de Chief Technology Officers (CTO’s) geeft aan volledig op de hoogte te zijn. Ondanks dit verschil in inzicht hebben de meeste organisaties (75%) budgetten gereserveerd om het komende boekjaar te investeren in GenAI.

Andere uitdagingen waar organisaties wereldwijd voor staan zijn onder andere het gebrek aan data en voorbereiding op de komende AI-regelgeving. Zo realiseren organisaties zich dat ze onvoldoende data hebben om grote taalmodellen (LLMs) nauwkeurig af te stemmen en dat ze niet over de juiste tools beschikken om AI succesvol te implementeren. IT-leiders van organisaties maken zich daarbij vooral zorgen over dataprivacy (76%) en databeveiliging (75%). Daarnaast geef slechts een tiende van de organisaties aan dat ze volledig zijn voorbereid op de komende AI-regelgeving en een nog magere 5% heeft een betrouwbaar systeem om bias- en privacyrisico’s in LLMs te meten.

Hoewel er obstakels zijn, heeft een aantal early adopters al belangrijke voordelen behaald: 89% meldt een verbeterde ervaring en tevredenheid van medewerkers, 82% zegt operationele kosten te besparen en 82% geeft aan dat de klantretentie hoger is.

###

Over het onderzoek
Coleman Parkes ondervroeg 1.600 besluitvormers in belangrijke wereldwijde markten. De respondenten zijn werkzaam in verschillende sectoren, waaronder het bank- en verzekeringswezen, de publieke sector, biowetenschappen, gezondheidszorg, telecommunicatie, productie, detailhandel, energie- en nutsbedrijven en professionele diensten. De kleinste onderzochte organisaties hadden 500 tot 999 mensen in dienst en de grootste meer dan 10.000. Het onderzoek werd gedaan onder respondenten uit de volgende regio’s: Noord-Amerika (de Verenigde Staten en Canada), LATAM (Brazilië en Mexico), Noord-Europa (het Verenigd Koninkrijk/Ierland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken), Zuidwest- en Oost-Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, de Benelux, Spanje en Polen) en APAC (Australië, China, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten/Saudi-Arabië).

Over SAS
SAS is wereldwijd marktleider op het gebied van data en AI, waaronder sectorspecifieke oplossingen. SAS helpt organisaties data sneller om te zetten in betrouwbare beslissingen. SAS biedt THE POWER TO KNOW®

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht