European Accessibility Act: bereid je alvast voor

In 2025 wordt nieuwe wetgeving van kracht die websites en apps verplicht om te voldoen aan richtlijnen voor toegankelijke online content.