Wet stelt strengere eisen aan site-design

Vanaf komende zomer worden er strengere wettelijke eisen gesteld aan het design van websites en apps. Ze moeten namelijk voldoen aan een bepaalde set minimumeisen voor de toegankelijkheid.