Onderzoeksverantwoording Emerce 100

Emerce heeft ook voor deze editie onderzoeksbureau Motivaction benaderd voor de ondersteuning bij het uitvoeren van het kwantitatieve imago-onderzoek Emerce100. De redactie van Emerce heeft de vragenlijst opgesteld. Motivaction heeft de data verzameld en samen met Emerce de resultaten verwerkt.

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit lezers van Emerce die gebruikmaken van e-businessbedrijven. De respondenten zijn afkomstig uit het adressenbestand van Emerce en uit het StemPunt-panel van Motivaction. In de periode van 25 september tot en met 25 oktober 2023 zijn ruim 70.000 mensen uit de Emerce-database per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek en zijn er 10.000 uitnodigingen verstuurd naar StemPunt-respondenten. In totaal hebben 1.812 respondenten het onderzoek voltooid.

Beoordeling

Eerst is de longlist van bedrijven voorgelegd aan experts voor feedback, daaruit is de te onderzoeken lijst gekomen. Dit jaar bestond de medium-lijst uit ruim 950 bedrijven die in het online onderzoek werden meegenomen voor beoordeling, verdeeld over 58 categorieën. Respondenten gaven eerst aan welke categorieën zij konden beoordelen. Per categorie werden vervolgens de relevante bedrijven ter beoordeling voorgelegd aan de respondent. De deelnemers bepaalden voor vier criteria de rangorde van belangrijkheid wat betreft de keuze van een aanbieder. Deze criteria bestonden uit: ‘kennis/know-how’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘flexibiliteit’. De respondenten konden geen bedrijf beoordelen binnen de categorie waarin zij zelf werkzaam zijn. Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De lijst van bedrijven en de categorie-indeling is samengesteld door Emerce en een pool van externe experts.

Berekening Eindlijst

Net als voorgaande jaren is de rangorde van bedrijven bepaald aan de hand van een score. De wijze waarop deze scores tot stand komen, wordt hieronder beschreven:

  • Voor elk van de vier criteria (kennis/knowhow, prijs-kwaliteitverhouding, betrouwbaarheid en flexibiliteit) is een beoordeling gegeven op een zevenpuntsschaal, waarbij 1 voor zeer slecht stond en 7 voor zeer goed.
  • De rangorde van belangrijkheid is gevraagd aan de respondenten. Deze is omgezet in een gewicht per criterium per categorie. Het gewicht is bepaald door de som van deze vier producten te delen door het totaal aantal respondenten van de categorie.
  • Om de totaalscore van een bedrijf te berekenen, is de score van dat bedrijf op de vier criteria vermenigvuldigd met de gewichten van de criteria. In de resultaten zijn alleen die bedrijven opgenomen waarvan de totaalscore tot stand is gekomen op basis van de beoordeling van minimaal vijftien respondenten. Gezien het beperkte aantal waarnemingen van sommige bedrijven dienen de resultaten als indicatief te worden beschouwd.