Deel dit artikel
-

Aarzeling aandeelhouders Peapod kan Ahold 50 miljoen dollar kosten

Peapod wordt een volledige dochter van Ahold . Dat werd vrijdag 24 augustus bekend gemaakt na het aflopen van de deadline voor het Zaanse overname-bod. Op dat moment was 82,6% van de aandelen toegezegd. Door warrants uit te oefenen, wil Ahold zijn belang opvoeren tot 90% die voor een volledige overname vereist is. De kosten daarvan kunnen oplopen tot vijftig miljoen dollar.

Ahold's overname van Peapod bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen. Nu de deadline van de tender offer is afgelopen en Ahold onvoldoende aandelen aangeboden heeft gekregen om Peapod direct van de beurs te halen (dat mag wanneer de overnemer meer dan negentig procent bezit) moet Ahold gebruik maken van het vorig jaar verworven recht om extra aandelen te kopen. Dat zal deze maand nog gebeuren,
meldt het bedrijf.

Ahold bezit warrants voor bijna 37 miljoen extra aandelen van Peapod. Het bedrijf heeft momenteel 18 miljoen aandelen uitstaan, dus de warrants geven Ahold een enorme verwateringskracht. Door het uitoefenen van deze warrants kan Ahold zijn belang probleemloos opvoeren van 82,6% naar meer dan 90%. Heeft Ahold eenmaal meer dan
negentig procent, dan zijn de resterende aandeelhouders verplicht hun aandelen te verkopen voor het oorspronkelijke bod van $ 2,15 per aandeel.

Deze verwatering vergt op korte termijn echter een fiks bedrag van Ahold. Als het concern niet meer aandelen uit de markt kan halen dan de vrijdag aangemelde 82,6% zijn circa dertien miljoen miljoen extra aandelen nodig om het verzet van koppige aandeelhouders te breken. Vorig jaar verwierf Ahold een eerste warrant om circa 33 miljoen extra aandelen te kopen voor $ 3,75 en later een tweede warrant voor 3,5 miljoen extra aandelen à drie dollar per stuk. Dertien miljoen nieuwe aandelen kosten Ahold dan ook al snel een slordige vijftig miljoen dollar.

Volgens Marc van Gelder hoeft Ahold slechts een fractie van zijn warrants uit te oefenen. De CEO van Peapod vertelt vrijdag in de loop van de dag dat Ahold inmiddels over 85% van de aandelen beschikt. Het bericht dat de Ahold zijn warrants zal uitoefenen, trekt blijkbaar de laatste twijfelaars over de streep. Van Gelder merkt bovendien op dat het geld dat Ahold moet besteden om nieuwe aandelen te kopen, in de kas van Peapod belandt. "De uitoefening van de warrants kost eigenlijk niets, omdat Ahold na de transactie volledig eigenaar is van Peapod. Dit is een vestzak-broekzak transactie."

Deel dit bericht

1 Reactie

Toine van der Heijden

NASCHRIFT (update 28 augustus 2001) – Het uitoefenen van die warrants, hoeveel kost dat Ahold precies? Daarover hebben we in de loop van vrijdag verschillende gedachtenwisselingen gehad met Ahold en Peapod. Toch leverde dat overleg geen eenduidig getal op. Terwijl het zo'n simpele rekensom lijkt. Om Peapod van de beurs te halen dient Ahold 90% van de aandelen te bezitten. Na afloop van het overnamebod was slechts 82,6% aangemeld. Ahold kan zijn belang van 82,6% echter eenvoudig opkrikken door warrants uit te oefenen en zo extra aandelen in bezit te krijgen. Ahold heeft warrants voor 36,5 miljoen nieuwe aandelen, dus dat is een eenvoudige zaak. Hoeveel extra aandelen heeft Ahold nodig? Onze eerste berekening was gebaseerd op 18 miljoen zogenaamde 'uitstaande' aandelen. Ahold had daarvan reeds 2,3 miljoen in bezit. Het bod was dan ook van toepassing op de resterende 15,7 miljoen. Van die 15,7 miljoen uitstaande aandelen is 12,6 miljoen aangemeld voor de deadline van het overnamebod. Ahold heeft daardoor nu controle over 14,9 miljoen van de 18 miljoen uitstaande aandelen, oftewel 82,6%. Om de overige 3,1 miljoen aandelen te verwateren tot tien procent, dient Ahold het totale aantal aandelen op te schroeven tot 31 miljoen. Daarvoor zijn dus dertien miljoen extra aandelen nodig. Tot zover is de som simpel. De berekening wordt echter complex wanneer ook de andere opties, warrants en converteerbare stukken meegeteld worden. Ahold bezit behalve zijn warrants namelijk ook preferente aandelen die in te wisselen zijn voor 19 miljoen gewone aandelen extra. Ahold beschikt al over het stemrecht van deze aandelen, vandaar dat Ahold's zeggenschap gelijk staat aan 58% van 37 miljoen aandelen. En om het verhaal nog ingewikkelder te maken, dient ook rekening gehouden te worden met 6,7 miljoen extra aandelen die nu gereserveerd zijn voor opties van Peapod-medewerkers en warrants van derden. Het optionele aandelenbezit maakt het een stuk minder eenvoudig om te berekenen wat Ahold moet doen om 90% zeggenschap te krijgen. Zou Ahold zijn 19 miljoen extra aandelen kunnen toevoegen aan de reeds gecontroleerde 14,9 miljoen, dan bezit Ahold 92% van alle aandelen en hoeven de warrants niet ingezet te worden. Toch meldt Ahold in zijn persbericht van vrijdag dat die warrants nodig zijn om de vereiste 90% te bereiken. Blijkbaar kunnen die extra aandelen niet benut worden, of wordt het verzet versterkt door andere bezitters van opties en warrants. Om in te schatten wat de Peapod-overname bemoeilijkt kunnen verschillende scenario's doorgerekend worden, maar opvallend is vooral dat Ahold zelf tamelijk vaag is over dit vraagstuk. Misschien wil men gewoon voorkomen dat alle punten en komma's van deze overname de aandacht van de hoofdlijn afleiden, maar het is ook denkbaar dat steun van optiehouders aan tegenstribbelende aandeelhouders duidt op verzet van binnenuit. Die 6,7 miljoen optionele aandelen zijn immers verstrekt aan Peapod-medewerkers en waarschijnlijk ook consultants die voor Peapod gewerkt hebben. Is wel een spannend scenario voor de komende weken: Podsters resist Take-over.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond