What's new

Top stories

Innovation Booster: ‘Ruimte geven in plaats van afblaffen’

Achter menig innovatietraject gaat een adviseur schuil. Bedrijven die met name bij grote corporates worden ingeschakeld om de cultuur innovatiever te maken. Als paddestoelen zijn dit soort innovatieclubs uit de grond geschoten. Innovation Booster is er één van. Welke methode gebruikt het bedrijf? En hoe zorgt het ervoor dat de innovatiedrang ook op langere termijn beklijft?


Bots vormen potentieel risico voor banken

De enorme technologische vooruitgang van de laatste jaren heeft de wensen en eisen van consumenten ten aanzien van de dienstverlening van bedrijven blijvend veranderd. Zo ook als het gaat om de producten en service van banken. Klanten willen transacties direct kunnen uitvoeren, waar ze ook zijn. Bots kunnen helpen, maar ze vormen ook een gevaar.


Netwerk van sociale robots begeleidt mensen met een verstandelijke beperking

De Stichting Philadelphia Zorg, die zich vooral richt op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, heeft een robotnetwerk in gebruik genomen. De bewoners krijgen bij toerbeurt hun eigen sociale robot toegewezen. Met de robot Phi, een variant van Pepper, is al een jaar lang geëxperimenteerd.


Digitalisering brengt CliniClowns nog dichter bij kinderen

Al 25 jaar zorgen de CliniClowns met grote verbeeldingskracht voor een lach en afleiding voor zieke en gehandicapte kinderen. Zo vonden er in 2016 ruim 88.000 ontmoetingen plaats tussen clown en kind. Maar ook de CliniClowns hebben te maken met de digitalisering van het mediagebruik. En de veranderende zorg. Hoe kun je als merk dan toch blijven bestaan?


Kuldip Singh (Innogy): technologie en data zijn gamechangers

Nieuwe digitale technologieën als kunstmatige intelligentie, blockchain en robotics zullen de komende jaren instrumenteel zijn in het transformeren van de energiemarkt. Digitalisering is een van de strategische pijlers binnen innogy, waarmee ze de overstap naar verduurzaming en decentrale energieopwekking wil versnellen. Kuldip Singh, Digital Director bij Innogy Retail International, vertelt hoe een digitale en datagedreven strategie tot stand komt en wat de organisatorische implicaties en ervaringen zijn bij innogy. In Nederland zijn Essent, energiedirect.nl en Powerhouse onderdeel van innogy. 


Meer artikelen in Innovatie

Nieuwsbrief

Vacatures

Emerce Opleidingen