1 Artikel
13.656 Views
0 Reacties

Marc Woesthuis

Marc helpt organisaties met het bepalen van richting. Hoe kunnen organisaties slimmer innoveren? Op welke wijze kunnen organisaties via het digitale kanaal een nieuwe (wereld)markt aanspreken? Bij al deze vraagstukken kunnen concepten en oplossingen uit het digitale domein meerwaarde bieden. Hij helpt samen met zijn organisatie om de prioriteiten aan de te verwachten waarde te koppelen en op basis daarvan programma’s en projecten vorm te geven en uit te voeren. Het doel is ervoor te zorgen dat er uiteindelijk positieve resultaten geboekt worden. Grote Nederlandse organisaties zoals Philips, KPN en NXP, alsmede onderwijsinstellingen zoals de Vrije Universiteit en Universiteit Twente maken veelvuldig gebruik van de aanwezige kennis.