2 Artikelen
43.537 Views
1 Reactie

Raoul van de Laak

Raoul van de Laak werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht. Hij houdt zich bezig met alle juridische aspecten van e-commerce. Hierbij moet gedacht worden aan het controleren en adviseren van websites aan de hand van het Nederlands (consumenten)recht. Het certificeren van webwinkels voor Thuiswinkel.org behoort ook tot zijn taken. Daarnaast houdt Raoul zich veel bezig met intellectueel eigendomsrecht (met name auteursrecht) en de raakvlakken met internet op dat gebied.
Raoul is afgestudeerd met de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn scriptie schreef hij over de toepasbaarheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op onrechtmatige publicaties op internet.