-

Case: Hoe Chicago bewoners betrok bij hun buurt

De Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP) vond het lastig om de burgers van de stad te betrekken bij de infrastructuur in hun omgeving. Een nieuwe site stelde bewoners in staat om in te zoomen op bruggen, spoorwegovergangen en wegen in hun buurt. 

Je komt er pas achter hoe belangrijk een goede infrastructuur is, wanneer er iets mis is. Een opstopping, files of een slecht wegdek zijn voorbeelden van hoe je op een negatieve manier in aanraking komt met een niet goed functionerende infrastructuur. Tegelijkertijd is infrastructuur niet het meest sexy onderwerp. Wegreparaties en spoorwegonderhoud hebben zelden dezelfde urgentie als bijvoorbeeld de financiering van scholen of de politie. En die apathie leidde in 2014 in Chicago tot nijpende situaties: verouderde doorvoersystemen, wegen, gasleidingen en andere vitale structuren raakten in verval, en de rekeningen om ze te repareren bleven groeien.

Anders nadenken over infrstructuur

Om het tij te keren en meer draagvlak te creëren voor infrastructurele verbeteringen, zocht het Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP) in 2015 contact met ons. De uitdaging was duidelijk: hoe creëren we op basis van data een boeiend verhaal, een verhaal dat bewoners anders leert nadenken over infrastructuur en de gevolgen daarvan op de regio, de stad en de mensen die er wonen en werken? 

Bakken vol ongestructureerde data

CMAP had bakken vol ongestructureerde data. Over de staat van bruggen, over de vervoersstromen in de stad. Interessant natuurlijk, maar met ongestructureerde data overtuig je geen mensen, met de verhalen achter die cijfers en grafieken wel. We gingen dus samen met planologen met de stofkam door alle beschikbare gegevens. We wilden weten: wat zit hier allemaal? Welke datapunten zijn interessant om het publiek ergens van te overtuigen? Wat wil het publiek weten? Door data door de tijd heen met elkaar te vergelijken, bleek bijvoorbeeld dat in de arme wijken van Chicago het openbaar vervoer achteruit was gegaan in een bepaalde periode. Dat is een gegeven waar je een verhaal van kunt maken. Door zo door de gegevens te grasduinen, ontstonden er steeds meer verhalen die het waard waren verteld te worden.

De verhalen 

In samenwerking met de statistici van CMAP onderzochten we vervolgens hoe deze verhalen het beste gecommuniceerd konden worden via bijvoorbeeld advertenties, banners en korte filmpjes. Vervolgens bepaalden we dat een microsite de meest efficiënte en effectieve methode zou zijn om het publiek te bereiken en tegelijkertijd een kennisplatform voor de media te bieden.

Oplossing

Het resulteerde in de site www.cmap.illinois.gov/mobility/explore. De website toont de stand van zaken op het gebied van mobiliteit en de infrastructuur van het grote gebied van Chicago aan de hand van interactieve datavisualisaties, video’s, foto’s en de resultaten van vele studies naar de  infrastructuur. Bezoekers kunnen op onderwerpen klikken om  meer details te zien, zoals de staat van specifieke bruggen, vertragingen bij spoorwegovergangen en provinciebrede beoordelingen van de kwaliteit van de wegen. Met dit in- en uitzoomprincipe wilden we het publiek zowel het macro- als microperspectief bieden. Dus niet alleen de belangrijkste trends en uitdagingen voor de regio, maar vooral ook de impact van deze ontwikkelingen voor de bewoners en hun dagelijks leven.

Resultaat

Nu vijf jaar later, wordt de site nog steeds gebruikt en staan de infrastructurele uitdagingen van Chicago veel helderder op het netvlies van zowel de burgers als de beleidsmakers. Dat vinden we eigenlijk nog wel het mooiste resultaat. Door data zo te visualiseren, ontstond er ook echt ander gedrag. En daar kunnen ook Nederlandse overheidsinstanties hun voordeel mee doen. Als je design ziet als een probleemoplosser, dan kan goed ontwerp nodig zijn om data te ordenen en inzichtelijk te maken, maar ook om een verhaal te vertellen dat mensen aangrijpt. Dat werkt veel beter dan alleen een onderzoek en een persbericht. 

‘De Verslimmers’ is een serie over de manier waarop Nederlandse digitale bureaus de wereld om ons heen steeds een beetje slimmer maken. De serie is een initiatief van Dutch Digital Agencies (DDA). De Verslimmers gaat niet over bits en bites, maar over het faciliteren van mensen en hun behoeftes.

Over de auteur: Wouter van Dijk is Design Director bij CLEVER°FRANKE

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond