Deel dit artikel
-

DiON Media in liquidatie

DiON Media, de Nederlandse aanbieder van streaming videoprodukties, verkeert in staat van liquidatie. De activa van het bedrijf zullen waarschijnlijk eind december volledig overgaan naar aandeelhouder ABN Amro. Met DiON verdwijnt één van de belangrijkste partijen die zich uitsluitend met streaming media bezig houden.

Volgens algemeen directeur Marcel Brouns zijn de kritische accounts al in september ingelicht over de stand van zaken en overgedragen aan partners van DiON . "Feitelijk zijn onze activiteiten toen al zo goed als gestaakt. Ons personeel is al teruggebracht van 25 naar vijf personen", aldus Brouns. Hij noemt als directe aanleiding voor de teloorgang van DiON vooral het slechte financieringsklimaat. "Wij zijn in mei 2000 begonnen met het plan in 2001 een tweede financieringsronde af te sluiten. Dat is niet gelukt."

Een diepere oorzaak voor de problemen ligt bij de omvang van de markt voor streaming video. Kort nadat DiON was opgericht vielen de grote portals weg als klant. Volgens Brouns waren deze partijen wel de kurk waar de streaming sector toen op dreef. "Die hele hype rond streaming media was gebaseerd op het idee dat een portal zich moest onderscheiden met veel unieke content. Sinds de portals op de schop gingen bestaat eigenlijk het hele business-to-consumer segment niet meer. Niemand verdient geld met business-to-consumer streaming media", aldus Brouns.

DiON ving dit probleem al vroeg op door een focus op het b-to-b segment. Onzekerheid bij deze klanten heeft DiON in de problemen gebracht, merkt Brouns op. "Met lange leadtimes, soms wel negen maanden, heb je tegenwoordig veel uit te leggen aan je klant. Daar moet maar net ruimte voor zijn in de budgetten." Brouns verwacht dat de grote partijen, NOB en KPN, als enige zullen overblijven als producenten van streaming video. "Voor een multimediabedrijf is het veel gemakkelijker om het er bij te doen."

Monique van Dusseldorp, van Van Dusseldorp & Partners , stelt in een reactie dat de markt voor streaming video inderdaad klein is, maar nog wel zal groeien. Wat het b-to-b segment betreft dan, want b-to-c is inderdaad een doodlopende weg, erkent Van Dusseldorp. "Het is geen massamedium. Als winstgevende applicatie voor consumenten is streaming video op dit moment niet geschikt. De kosten zijn te hoog, want elke extra eindgebruiker kost meer geld."

Deel dit bericht

17 Reacties

Marcel Brouns

Robert Mulders schrijft "Het bedrijf zal waarschijnlijk eind december volledig overgaan naar aandeelhouder ABN Amro." Dit klopt niet helemaal… Wat er eind december (of januari) "overgaat" naar aandeelhouder ABN Amro is niks meer dan de volledig leeggemaakte DiONmedia BV.Er is dus op geen enkele wijze sprake van een "bedrijf" dat "volledig" kan worden overgedragen, het gaat hier enkel om de juridische entiteit. ————————Naschrift redactie Dat klopt. Het bericht is inmiddels aangepast.

Mario Piepenbrink

Weer een 1 in de lange lijst, een situatie die onze streaming media industrie geen goed zal doen. Een markt verarmd van aanbieders is geen goede markt. Als 1 van de weinige overblijvers in deze zeer moeilijke industrie kan ik hierover meespreken. De consensus bij vele van deze bedrijven is nog steeds dat streaming media niet meer is dan video op internet. Totdat wij als industrie duidelijk kunnen maken dat juist streaming media een extra dimensie tot communicatie levert, dan pas zullen we succesvol kunnen worden. Mario PiepenbrinkCTO, BlueVilla

Eelco

Het is jammer dat Dion Media het niet heeft gehaald. In 99 waren jullie toch vooruitstrevend met de life broadcasts van Tennisgames voor Chello, etc.. Ik hoop dat de ABN AMRO er nog een mooie interne unit van maakt voor global intra/extranet communicatie in hun "e-enabling" strategie. <i>De</i> internet bank toch?

Mo'riche

Guru Van Dusseldorp: "Het is geen massamedium." Welkom op Internet. De kosten zijn te hoog, want elke extra eindgebruiker kost meer geld." Welcome to the real world. 'nuff said.

Dave Rust

Jammer dat een van de voortrekkers van streaming media in Nederland er nu mee ophoudt.Naar mijn idee heeft de de teloorgang van DiON niet alleen te maken met het slechte financieringsklimaat. Als Dionmedia voorzichtiger met z'n geld was omgegaan, was een tweede financieringsronde helemaal niet nodig geweest! Ik herinner me vele congressen waarbij Dionmedia de live webcast deed. Er liepen dan een stuk of zes cameramensen rond en er stond een opstelling met meng- en editpanelen waar CNN zich niet voor zou hebben geschaamd. Navraag leerde dat de webcast vrijwel altijd door Dionmedia zelf gesponsord werd. Nog steeds vind ik het onbegrijpelijk dat er de afgelopen jaren een cultuur is ontstaan waarin nieuw opgerichte bedrijven voortdurend verwachtte door financierders in leven te worden gehouden. Een financieringsronde, twee financieringsrondes, drie, vier, vijf…Ook bij Dionmedia waren kennelijk geen reele plannen aanwezig om op een gegeven moment zelf de broek te kunnen ophouden. En een dergelijke absurde inzet van man en materieel getuigt van zeer weinig realiteitszin. Zeer weinig klanten zullen immers bereid zijn om zo inmens veel geld uit te geven voor een webcast. En geloof me, met twee cameramensen en een paar fatsoenelijke edit- en stream computers kan je ook een zeer kwalitatieve webcast doen. Ik kan dus niet anders dan concluderen dat ook Dionmeda ten onder is gegaan aan hyperij, het blazen van veel lucht en blindvaren op de zakken met goud die door investeerders werden binnengebracht.

Wouter

Het is hartstikke logisch dat Dion het ook niet haalt. De productie kosten van een streaming event staan namelijk niet in verhouding tot het aantal kijkers (nog afgezien van de technische limieten). Een gemiddeld streaming eventje kost gauw 10.000 euro gemiddeld kijken er 200 mensen naar. Costs per view zijn dus erg hoog! Wie wil dat betalen? Niemand dus!

Johan Meulekamp

Ondanks het feit dat Nederland een relatief grote bron is van Media -content en -productie bedrijven, denk aan platenmaatschappijen zoals het vroegere Polydor of Endemol, NOS, Softmachine, Valkieser, het Audio Visueel Archief etc., komt commerciele exploitatie van deze media via Internet maar niet van de grond. Bedrijven die hieraan gerelateerde diensten leveren zoals bijvoorbeeld encoding en streaming krijgen het dan moeilijk. DiON Media is niet het enige bedrijf dat haar activiteiten heeft moet stoppen. Of de grotere bedrijven zoals KPN en NOB (Bright Alley) op basis van Streaming zwarte cijfers kunnen produceren is de vraag. Zelf merk ik dat bedrijven in de ons omringende landen wel actief zijn in winstgevende streaming media activiteiten. Zij doen dit door het eigen personeelsbestand relatief gering te houden en zoveel mogelijk uit te besteden. Het verbaast mij steeds weer hoeveel er door bedrijven in Nederland wordt geinvesteerd in infrastruktuur zoals Streaming servers e.d. en zelfs in complete Data Centers zoals onder andere in Hilversum (Mediapark). Streaming content of streaming files moet je niet op een centrale Server of data-center opbergen maar zo dicht mogelijk bij de eindgebruikers onderbrengen. Voordelen: minder transportkosten, grotere beschikbaarheid, verhoogde schaalbaarheid en betere performance. Wij staan naar mijn idee aan de vooravond van een doorbraak van toepassing van Streaming Media. Er is een sterke groei in het aantal breedband aansluitingen en -althans in Nederland- tegen relatief lage abonnements-kosten. Door middel van Digital Rights Management technology kan content beter worden beschermd, daarnaast komen betere methoden voor betaling voor toegang tot Streaming content zoals voor het downloaden (Pay to Download) of bekijken (Pay-per-View). Mario Piepenbrink schrijft: "Totdat wij als industrie duidelijk kunnen maken dat juist streaming media een extra dimensie tot communicatie levert, dan pas zullen we succesvol kunnen worden." Hij heeft volkomen gelijk, en ik kan hem enkele 'case studies' bezorgen. Ik hoop van harte dat DiON Media een kans krijgt om door te starten, in afgeslankte vorm misschien, maar anders valt toch een enthousiast team met bijzondere expertise uit elkaar. Wellicht kan de grootste aandeelhouder hierbij helpen en kunnen haar aktiviteiten op het gebied van e-Learning verneld worden uitgevoerd. De expertise (voor wat betreft Streaming) is bij wijze van spreken al in huis!

Henny van Vliet

Natuurlijk jammer dat weer een veelbelovend bedrijf in deze markt het niet haalt. Onze ervaring vanuit ChatTV, waar we ook al een paar jaar streaming video aanbieden als onderdeel van ons totale produktenpakkert, is dat het pas lonend is voor de klant als het onderdeel uitmaakt van de communicatie strategie en dan ook nog naar geselecteerde doelgroepen en toepassingen. Ook dit is een techniek die selectief toegepast moet worden. Veel klanten zitten nog in de fase van proberen en dan is het meten van resultaat moeilijk.

Esther Beukeboom

Dave Rust schrijft: "Als Dionmedia voorzichtiger met z'n geld was omgegaan, was een tweede financieringsronde helemaal niet nodig geweest!" Ik zou Dave willen adviseren zichzelf in de toekomst iets beter te laten inlichten voorafgaand aan het schrijven van een dergelijke reactie. Dan was hij naar alle waarschijnlijkheid tot een volledig andere conclusie gekomen, en ik kan het weten. Oud werknemer DiONmedia

Paul Cashoek

Beste Johan, Ik kan me geheel vinden in uw visie voor wat betreft de ontwikkeling van streaming media in de komende periode. De belangrijkste voorwaarden hiervoor, zoals breedband internet en een goed werkende Digital Rights Management oplossing lijken redelijk geregeld.En met het naderen van een start van Musicnet en Pressplay komen de eerste serieuze stappen van de grote content partijen dichterbij. Uw opmerking m.b.t. distributie van de content kan ik echter niet geheel volgen. Natuurlijk heb je bij het leveren van streaming video/audio veel profijt van een goed Content Distribution Network, echter zal je met het oog op de DRM-oplossing altijd een centrale server nodig hebben die deze zaken afhandelt. Door middel van Proxy/Caching/Splitting technology kan de content dan alsnog vanaf de Edge Servers afgespeeld worden, waardoor de vier door u genoemde voordelen alsnog van toepassing zijn.

Berend

'T was te verwachten. DiON schreeuwde te hard en groeide te hard. Gewoon de markt overschat en de kosten onderschat, daarom konden ze ook alleen maar Windows Media en geen QuikTime en Real streamen. Ik ken maar 1 bedrijf dat geld verdient met Streamingmedia en dat is Iprecom uit Groningen. Dat was de eerste en is nog steeds toonaangevend.

corrie

Jammer alleen dat de hele portfolio van iprecom niet werkt … geen video te vinden op die website.

mopper

even een reactie op Berend: DiONmedia was naar mijn idee een van de weinige streaming media clubs met een visie op streaming media. Met technologische expertise en een visie op streaming media business modellen/ DRM enz. Doodzonde dat een zelfstandige club die zo gemakkelijk de concurrentie aankon met de grote media molochen genoodzaakt is om te stoppen. Langzaam maar zeker wordt Nederland genoodzaakt zich te wenden tot de 'grote jongens', terwijl het zo belangrijk is dat er 'kleine broertjes' blijven, die de branche wakker blijven schudden. Jammer, die polarisering in internet land. zal de creativiteit in ieder geval niet ten goede doen.

Stef van der Ziel

Paul: ik ben op dit moment geen voorstander van DRM toepassingen. Elk systeem is op dit moment zo lek als een mandje en zal daarom aan investeringen veel (heel veel) meer kosten dan het aan licensie/payperview-inkomsten zal genereren of het verlies van gederfde inkomsten zou kunnen compenseren. Corrie: Onder "portfolio" staan aan de linkerkant een stuk of 10 links naar streaming media (content of websites) voorbeelden. De meeste clips zijn breedbandig (tot wel 800K/s) en afwisselend in Real, QuickTime of Windows Media. Het portfolio is bewust niet klikbaar omdat we niet de indruk willen wekken dat we ook de corporate website van de klant hebben ontwikkeld, alhoewel dat voor een zeker percentage wel zo is. Helaas zijn er de afgelopen jaren veel initiatieven voor Streaming Media gesneuveld, de meesten omdat ze m.i. flinterdun waren en tegelijk flink werden opgeblazen. DiONmedia was daar in ieder geval GEEN van. Maar weinigen slagen erin de (toch redelijk complexe en niet-uitontwikkelde) technologie te beheersen zonder de kwaliteit over inhoud en de formats te verliezen. Jammer om juist zo'n collega-bedrijf weg te zien vallen! Ik wens de mensen van DiONmedia erg veel succes toe. Ik geloof zelf helemaal niet dat alleen de "grotere clubs" overeind blijven, niet winstgevend op middellange termijn, in ieder geval. Die clubs lopen over het algemeen toch flink achter de feiten aan. De grootsten, Bright Alley en KPN, zijn op dit moment zeer, zeer zwakke partijen. Op langere termijn zie ik deze partijen wel de markt beheersen maar op middellange termijn zie ik de middelgrotere multimedia bedrijven (lean and mean) en de kleine specialisten (die barsten van de kennis en ervaring) als kanshebbers.

Alfred B. Broer

Hierbij even een reactie op David en anderen die nogal een negatieve mening etaleren over het stoppen van DioN. Ik heb op twee manieren te maken gehad met DioN aan de ene kant als cameraman voor verschillende livestreams en anderzijds als bestuurslid van Sichting Bellissima welke door DioN werd gesponsord doormiddel van serverruimte voor streams. Ten eerste beste David; 'De beste stuurlui?' vul de rest zelf maar in. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zes camera's dan wel cameramensen werden gebruikt. Misschien zag je zes mensen maar er zijn meer functies dan alleen camera. De laatste tijd waren we congressen aan het streamen met een zeer compact team en zeker zo compacte liveset ( benodigde apparatuur om te schakelen, audio en video online te zetten.) Ik ben jou daarbij echter nooit tegengekomen. Ik heb met veel plezier samengewerkt met o.a. Esther Beukeboom e.v.a. verder zijn mijn rekeningen t/m de laatste netjes betaald. Ik vond het een professionele organisatie die de klant waar voor haar geld gaf. Namens het bestuur van Bellissima veel dank voor de sponsorruimte, het vertrouwen en hopelijk de positieve overdracht van dit contract naar een andere partij.

Jos Reinhoudt

Na alle reacties gezien te hebben trek ik maar een conclusie: het is eeuwig zonde dat een leuk bedrijf als Dion ten onder gaat. Het wordt steeds killer in e-businessland…

Monique van Dusseldorp

Ik wil graag nog een aanvulling plaatsen op mijn uitspraak in het artikel over de kosten van streaming media. Eerst een voorbeeld: de website MSNBC heeft deze week aangekondigd 18 mensen te moeten ontslaan, vanwege terugvallende advertentie inkomsten, maar ook als direct gevolg van de populariteit van de site in September en Oktober. De streaming nieuwsberichten over de aanslagen en andere ontwikkelingen leverden in totaal 1 miljoen dollar aan extra en niet voorziene kosten op. (Bron: Digital Media Wire). Het is duidelijk dat dit model op deze wijze niet kan gaan werken: hoe meer succes, hoe meer kosten. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat er geen markt voor streaming is: er zijn immers genoeg bedrijven en organisaties die wel geld overhebben voor het verspreiden van audio en video informatie. Adverteerders en marketeers zelf bijvoorbeeld, sommige overheden of publieke diensten, bedrijven die een specifieke klantengroep bedienen, spelers die persconferenties en ander nieuws rechtstreeks naar de eindgebruiker willen zenden zonder van de bestaande media partijen afhankelijk te zijn etc. In de VS is verder vooral de markt voor videoconferencing diensten toegenomen door de ontwikkelingen bijvoorbeeld. De zender betaalt hierbij (en moet zich hoeden voor al te grote populariteit). Daarnaast is er een markt zich aan het ontwikkelen waarbij de gebruiker wel betaalt voor de streams die hij/zij gebruikt. (De abonneediensten die nu gelanceerd worden op video en audio gebied, en de recente ontwikkelingen op het gebied van digital rights management geven dit aan). In bijna alle Europese landen zien we in ieder geval dat de markt voor streaming erg klein is. Zo klein dat er in de meeste gevallen maar een of twee partijen kunnen overleven, die vaak ook nog inkomsten uit andere bronnen hebben. Zelfs in Zwitserland, waar een lucratieve bank en verzekeringssector zit, die streaming audio en video wel inzetten in de communicatie, is het lastig. Streaming media bedrijven zijn zelf natuurlijk grotendeels facilitaire dienstverleners: de overlevers moeten het of hebben van schaal en de voordelen die erbij horen, of van een specialisatie die niet alleen vaste klanten in een industrie oplevert, maar waardoor ze ook een advies/innovatie rol kunnen krijgen die nog steeds nodig is. Of ze bieden meer dan diensten, maar bieden ook platform aan etc (als Kamera in Zweden). Ik vind het erg jammer dat DionMedia niet gelukt is. (Ze hebben voor ons goed werk gedaan). Maar het moet me van het hart dat ik voor de verandering nu wel eens ongelofelijk prettig vind om te zien dat een bedrijf wel op een nette manier zijn werkzaamheden afrondt. Bij alle surseances van betaling en failliet verklaringen van het laatste jaar horen steeds grote aantallen gedupeerde schuldeisers. Het grote onfatsoen van de sector is helemaal niet dat ondernemers die merendeels keihard werken om van hun bedrijf een succes te maken de markt verkeerd hebben ingeschat, of fouten maken bij de uitvoer, of wat dan ook, en dat daardoor bedrijven omvallen, hoe vervelend ook voor werknemers, investeerders en alle betrokkenen. Het grote onfatsoen is dat bijna zonder uitzondering investeerders en ondernemers al lang aan zien komen dat het geld niet toereikend zal zijn, en desondanks diensten blijven afnemen van allerlei partijen. Die blijven zitten met de onbetaalde rekeningen, en moeten volkomen onterecht zo het genomen risico mee financieren.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond