Deel dit artikel
-

Estafettecolumn: De Big Bang

Sander Hilsum van Infotiser vraagt zich in deze nieuwe Emerce estafettecolumn af wat de zin van het leven is en hoe mensen om moeten gaan met informatie die op ze afkomt. Hoe beheers je de hoeveelheid informatie waarmee je wordt geconfronteerd?

Er zijn verschillende theorieën over de zin en het doel van het leven. Zo is er een theorie die ervan uit gaat dat alle energie die vrij is gekomen bij de Big Bang moet worden verbruikt, zodat het heelal uiteindelijk weer geheel energieloos is en er weer niets is, zoals vóór de Big Bang. Dit zou betekenen dat systemen die veel energie verbruiken en bijdragen aan dit doel, succesvoller zijn dan systemen die minder energie vreten. De mens is hiervan een aardig voorbeeld en dit zou het evolutionaire succes van de mens kunnen verklaren.

In een andere theorie staat de overdracht van informatie centraal. Systemen en organismen die in staat zijn hun (genetische) informatie efficiënt door te geven en te verwerken, zouden een informatievoorsprong hebben en daarmee ook een grotere kans te ‘overleven’. De wetenschappelijke waarde van deze twee theorieën kan ik niet beoordelen, echter het lijkt er wel op dat in onze samenleving deze twee elementen zeer prominent aanwezig zijn: het verspillen van energie en het steeds intensiever uitwisselen van informatie en kennis.

Langzamerhand komt het besef dat de mens niet eindeloos kan doorgaan met energie verspillen. Alleen door energie efficiënt te benutten en te blijven zoeken naar alternatieve duurzame energie, zal de mens in staat zijn om ook op de lange termijn in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Een andere trend is dat er een soort informatiemoeheid ontstaat.

Organisaties en individuen worden overspoeld met informatie van radio, televisie, websites, e-mail, rss en spam. Het beheersen van deze informatiestroom is voor de ontvanger vrijwel onmogelijk; het gestructureerd bewaren van informatie is nog veel complexer. Door het gebruik van zoekmachines zijn wij in staat om in de chaos die er heerst toch snel informatie te vinden. Dit verklaart naar mijn mening dan ook het succes van deze diensten.

De kwaliteit van leven en ondernemen wordt een steeds belangrijker thema. Termen als duurzaamheid, betrokkenheid, integriteit en verantwoord ondernemen hebben hun intrede gedaan. Organisaties zijn zich er steeds meer van bewust dat een duurzame intensieve geïndividualiseerde communicatie met hun doelgroep, bijdraagt aan het succes. Niet de hoeveelheid informatie, maar de kwaliteit, timing en relevantie bepaalt de doelmatigheid van de informatie.

Adverteerders en aanbieders van informatie zullen zich nog meer moeten richten op de wensen van de ontvanger. Dit betekent dat de ontvanger van informatie zijn wensen kenbaar moet maken en wel zo dat hij altijd invloed houdt op de informatie die hem bereikt en hem voorziet in zijn continu veranderende informatiebehoefte.

De bestaande databasemarketingtechnieken zijn hiervoor eigenlijk niet geschikt, immers zij bevatten doorgaans slechts een statisch profiel van de ontvanger. Het versturen van ongewenste informatie is energieverspilling voor de zender én de ontvanger. Het enige nut dat het zou kunnen dienen, is het verkwisten van energie, zodat uiteindelijk alles leidt tot een eindeloze stilte, de stilte van vóor de Big Bang………

Sander Hilsum (hilsum@infotiser.nl) is oprichter en conceptontwikkelaar van Infotiser, een alternatief voor databasemarketing. Sander geeft het estafettestokje door aan Fokke Martini van het ICT Center te Leeuwarden.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond