Deel dit artikel
-

Kabinet stopt 805 miljoen in ‘kennisinfrastructuur’

Het kabinet stelt een bedrag van 805 miljoen euro beschikbaar voor de zogenaamde kennisinfrastructuur. Hieronder valt ook ICT. Hoeveel er daadwerkelijk aan ICT en internet besteed zal worden, is nu nog niet te zeggen. Tot december krijgen kennisconsortia de kans om plannen in te dienen waarvoor dit geld gebruikt zou moeten worden. Het bedrag hoort tot de derde investeringsimpuls in de kennisinfrastructuur. Eerdere investeringen werden gedaan in 1994 (113 miljoen euro) en 1998 (211 miljoen).

Het kabinet maakt in de investeringsronde onderscheid tussen zes kennisthema's: systeeminnovatie, ICT, kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik, duurzaamheid, microsysteem- en nanotechnologie en gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken. In de laatste fase van het traject kunnen kennisconsortia op de thema's projectvoorstellen indienen. Daarvoor wordt een 'call for proposals' uitgeschreven.

Het volgende kabinet zal op basis van de kwaliteit van de ingediende projectvoorstellen besluiten over het definitief beschikbare budget voor het project (dat officieel ICES/KIS-3 heet) en de verdeling van dit budget over de kennisthema's en de projectvoorstellen. Daarom zal bij de openstelling van de zogenaamde 'call for proposals' het beschikbare budget van 805 miljoen euro niet op voorhand worden verdeeld over de kennisthema's. In juni 2003 zal besloten worden waar het geld daadwerkelijk heen gaat.

Evenals de eerdere kennisimpulsen van 1994 en 1998 beoogt deze derde investeringsronde om de positie van Nederland als innovatieve en kennisintensieve economie te versterken. Door deze derde kennisimpuls komt er meer ruimte voor identificatie en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op innovatieve onderzoeksgebieden én realisatie van kwalitatief hoogwaardige netwerken op die gebieden, die flexibel inspelen op de maatschappelijke kennisbehoefte, zo schrijft minister Jorritsma (EZ) in een brief aan deTweede Kamer.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond