Deel dit artikel
-

Kleine webwinkel vindt weg naar thuiswinkel.org

Van alle Thuiswinkel.org-leden heeft 36 procent een omzet van minder dan 100.000 euro. Volgens Wijnand Jongen, directeur van de branchevereniging van Nederlandse webwinkels is dat opvallend. “In de markt wordt altijd gezegd dat wij de partij zijn van de grote leden.”

 

Het aantal kleine webwinkels dat een keurmerk mag dragen van Thuiswinkel.org, is fors gegroeid volgens Jongen. De huidige aanwas komt met name van de kleine leden. “De markt professionaliseert. Ook kleine partijen willen een certificering.” Met de toename van het aantal kleine webwinkels, geeft het ledenbestand van de branchevereniging een beter beeld van de verhoudingen in de markt van webwinkels.

Naast de leden met een omzet van minder dan 100.000 euro (36 procent), heeft 22 procent een omzet tussen de 100.000 en 500.000. Een kleine 7 procent heeft op jaarbasis een omzet tussen de 500.000 en 1 miljoen euro. In deze aantallen zijn de aspirant-leden niet meegenomen. Wordt deze laatste groep wel meegerekend, dan heeft 51 procent van de leden een omzet van minder dan 100.000.

Ongeveer 10% van de leden heeft een omzet tussen de 1 en 4 miljoen euro. Meer dan 6 procent van de leden laat een omzet tussen de 4 en 10 miljoen euro zien en nog eens 6 procent van de leden heeft een omzet van meer dan 10 miljoen euro omzet.

Tijdens de ledenvergadering 2 weken geleden is afgesproken per 1 januari 2012 bestaande leden financieel te monitoren. Op dit moment wordt het financiële plaatje van nieuwe leden al doorgelicht. “Die credit check is doorlopend”, aldus Jongen. “We hebben geen voorspellend vermogen, maar kunnen wel signalen uit de markt, van klanten of debiteuren, oppakken.”

Het afgelopen jaar zijn 45 leden geroyeerd. Zij kwamen niet door de certificering heen. Er waren 23 webwinkels die hun activiteiten staakten en 14 die hun lidmaatschap op hebben gezegd vanwege de kosten. Twee leden gingen failliet. Desondanks is het ledenaantal van de branchevereniging met 14 procent gegroeid. Begin dit jaar telde Thuiswinkel.org 1.193 leden. Hiervan zijn 185 aspirant-lid.

Er zou volgens Thuiswinkel.org ruim 8 miljard euro zijn uitgegeven door de consumenten.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond