Deel dit artikel
-

Leren investeren

Deze week las ik in Emerce een artikel waarin melding werd gemaakt van een onderzoek dat onder andere concludeert dat e-business vaak nog in de kinderschoenen staat bij veel bedrijven uit het middensegment: variërend in grootte van 20 tot 500 werknemers. Een van de conclusies van het onderzoek luidt dat de grootste achterstanden zijn te vinden in de bouwsector en in de industriële sector. Branches waarin relatief meer gedaan wordt met internettechnologie zijn bijvoorbeeld transport, media en communicatie. Alhoewel een groot deel van deze middelgrote ondernemingen wel gebruik blijkt te maken van e-mail en websites, (negentig procent van de 1100 ondervraagde bedrijven bezit een eigen website) zetten slechts weinig ondernemingen internettechnologie gericht in om het rendement op bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Job Franken bezint zich op de rol van een intranet voor het middenbedrijf en waagt zich aan een voorspelling voor de nabije toekomst.

In een tijd waarin veel bedrijven elk dubbeltje het liefst twee keer uitgeven, is voorzichtigheid en nuchterheid tegenwoordig troef als het gaat om investeringen en al helemaal als het gaat om investeringen in e-business. Dat is overigens zeer begrijpelijk want nog steeds is een veel te hoog percentage van de e-business projecten 'challenged' (over tijd of over budget) en als het project zelf wel goed gaat, is het vaak nog maar de vraag of de implementatie van het systeem ook goed verloopt. Vaak blijkt een op zich succesvol verlopen project in de implementatiefase snoeihard te sneuvelen. E-business projecten in het bedrijfsleven hebben vaak als doel om rendementsverbeteringen te realiseren door kosten te reduceren of omzetten te verhogen. Juist die kostenreducties zijn vaak moelijk te berekenen voor een organisatie. Zolang het gaat om out-of-pocket kosten zijn kostenreducties makkelijk in te schatten. Maar de kostenvoordelen uit efficiency-effecten zijn vaak veel lastiger te berekenen!

Kijk bijvoorbeeld eens naar de bouw van intranetten. Als je dat uitgebreide intranet bouwt en implementeert, hoeveel tijdwinst boeken werknemers dan gemiddeld bij het zoeken naar voor hen relevante informatie? Hoeveel minder tijd kost het mensen dan om met elkaar te communiceren of bepaalde formulieren te vinden en in te vullen? Hoeveel tijd en geld kost het om het geheel goed te onderhouden? Kortom, hoe ziet de Return-On-Investment (ROI) van het intranet-project er uit? Veel ondernemingen die een intranet laten bouwen lijken geen goede voorstelling te hebben van de doelstellingen, laat staan rendementseisen, van het project. Natuurlijk is het lastig om een voorspelling te maken van de hoeveelheid tijd die werknemers gaan besparen als gevolg van het nieuwe intranet. Maar als niet is gedefinieerd dat tijd een van de variabelen is waartegen het succes van het project wordt afgezet, wordt het wel heel moeilijk om te beoordelen of het project succesvol is of niet. Goed nadenken over 'Key Performance Indicators' van het project dus.

Aangezien er tot op heden vaak relatief veel maatwerk nodig was bij de bouw van internetsites of intranettten, kenden dergelijke projecten altijd een sterke vaste kostencomponent. Een intranetproject was daardoor eigenlijk alleen maar interessant voor grote bedrijven, want de ROI wordt hoger naarmate de vaste kosten over meer mensen kunnen worden uitgesmeerd. Het is dan ook niet zo vreemd dat het onderzoek concludeert dat juist in het middenbedrijf e-business nog niet zo ver is ontwikkeld. Juist deze bedrijven kunnen wel grote voordelen ondervinden van intranettoepassingen, maar hebben veel moeite een fatsoenlijk rendement op dergelijke projecten te maken. Door de sterke opkomst van standaardpakketten is er echter geleidelijk aan steeds minder maatwerk nodig in dergelijke projecten. Hierdoor dalen de vaste kosten ten opzichte van de variabele kosten en dat kan dan weer een positief effect hebben op de ROI van het project. Mijn verwachting is dan ook dat juist het middenbedrijf de komende twee tot drie jaar meer gaat investeren in intranet- of internettoepassingen. En net als alle andere investeringsbeslissingen zullen ook deze investeringsbeslissingen streng doch rechtvaardig langs de meetlat van het rendement worden gelegd.

Deel dit bericht

3 Reacties

Guide

Ik heb wel respect voor Job Franken, die elke keer weer een column voor Emerce weet te schrijven, ook al heeft hij in een paar jaar zo'n 5 bedrijven versleten (Sophist, dotter, blended media, etc.). Maar ik vind het vreemd dat Emerce een column als deze plaatst, omdat het reclame is voor producten van het huidige bedrijf waar hij (nu weer) werkt. Dat vind ik jammer. Het leest namelijk vanuit een andere gedachte dan dat je normaal zou doen, het lijkt niet echt objectief. Maar ik ben benieuwd naar de andere reacties.

Frank Braton

En hup, daar is er weer een. Ik begin Emerce zo langzamerhand te verdenken van het participeren in een aantal ondernemingen/ mensen om ze dan via een sluikreclame-achtige manier in Emerce te promoten. Het kringetje is klein en begint nu wel erg opvallend te worden heren van Emerce.

Edwin Korver

Franken schiet hier wel met erg oud lood. Het is al lang bekend dat het MKB met een 'performance gap' te maken heeft. Maar het is véél te kort door de bocht om die achterstand in de adoptie van nieuwe ICT-technologie te verklaren uit het feit dat de financiële haalbaarheid van de invoering van technologie bepalend zou zijn. Ter verantwoording van mijn bezwaar verwijs ik naar het Mister-project in Rotterdam:Het Mister-project, wat in 1997 onder verantwoordelijkheid van {PortCommunITy Rotterdam; http://www.portcommunity.nl } werd uitgevoerd, was gericht om bedrijven tot 100 man in de Rotterdamse Haven te laten profiteren van informatie technologie. Het project bestond uit een gesubsidieerd adviestraject, waarbij de deelnemende bedrijven tegen zeer lage kosten de mogelijkheden van IT door een consultant konden laten onderzoeken. Het onderzoek, wat geschreven werd naar aanleiding van het Mister-project, komt tot een aantal conclusies die tekenend voor de veel bredere beweegredenen om wel of niet tot het investeren in IT over te gaan: - 45% van de MKB'ers beschouwen het tekort aan tijd en kennis belangrijker dan het tekort aan geld (tesamen aangeduidt als de 'resource poverty'). Maar liefst 72,5% van de onderzochte bedrijven hadden voorafgaand aan het adviestraject al een duidelijk beeld van wat zij precies wilden, maar beschikten niet over de tijd en kennis om tot invoering over te gaan;- de bedrijfsomvang speelde een cruciale rol: naarmate de bedrijfsomvang groeit, stijgen de kansen op een hogere graad van automatisering en geavanceerdheid;- slechts 35% van de bedrijven legt de plannen in IT in een plan vast. De investeringen in IT zijn dus vaak ad-hoc en weinig structureel;- IT blijkt vooral een ondersteunende functie te vervullen. De mogelijkheid om IT een strategische rol te laten spelen (kenmerkend voor e-business) worden nauwelijks benut;- dit tekort aan kennis leidt vreemd genoeg niet tot een toename van de training en opleiding van medewerkers en management. Vaak concentreert de kennis zich in organisatie tot een kleine groep, terwijl spreiding van kennis juist tot de succesfactoren van IT-implementatie behoort;- het succes van IT bleek in zeer grote mate samen te hangen met de steun en houding van de direkteur/eigenaar bij het IT-traject. Het Mister-project benadrukt dat met name tijd- en kennisgebrek bepalende knelpunten zijn voor de invoering van IT. En dus niet de terugverdientijd of het bestaan van standaardpakketten, zoals Franken propagandeert. Gebrek aan tijd en kennis zijn immers twee inherente karakteristieken van het MKB die niet alleen bij de invoering van IT, maar bij vrijwel alle innovatietrajecten in het MKB een belemmerende rol spelen. De bedrijfsomvang legt verder duidelijke beperkingen op aan het absorptievermogen van MKB-bedrijven. Uit het onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat te midden van een arena van belangen onafhankelijke deskundigheid door het MKB zeer wordt gewenst. Deze onafhankelijke deskundigheid op de automatiseringsmarkt zal naar mening van de onderzoekers de kern moeten blijven vormen van eventuele nieuwe stimuleringsinitiatieven die gericht zijn op de diffusie van IT in het MKB. Het adviestraject zou bij deze bedrijven niet zozeer moeten worden gericht op snelle implementatie van een IT-toepassing, maar veeleer op het ontwikkelen van een geschikte visie op de ontwikkeling en toepassing van IT in de organisatie, op het maken van een concreet plan voor de invoering van IT en ten slotte op de overdracht van cruciale kennis van IT. Uit: "IT in het MKB"ISBN 90 267 2888 3Kluwer Bedrijfsinformatie Het is bedroevend dat 5 jaar na het Mister-project er nog steeds mensen durven te beweren dat geld, ROI en standaardpakketten het antwoord zijn op het uitblijven van de acceptatie van e-business binnen het MKB. Lees en leer!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond