Deel dit artikel
-

‘Nieuwe wet stok tegen valse internetreclame’

Ministers Rouvoet en Plasterk denken dat de nieuwe Wet Oneerlijke Handelspraktijken genoeg extra bescherming biedt tegen misleidende internet- en sms-reclames.

Misleidende internetreclames, zoals banners in popup-vensters waarbij de kleine lettertjes net buiten het scherm vallen, zijn straks niet alleen strafbaar op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:194 BW), maar ook aan te pakken met een beroep op de nieuwe Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Dat schreven ministers Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) afgelopen week in antwoorden op Kamervragen van CDA en SP.

De Wet Oneerlijke Handelspraktijken moet nog in werking treden. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Volgens de ministers kunnen misleidende banners en andere internetreclames op grond van de nieuwe wet worden beoordeeld

Geen kinderen aanzetten tot koop

"Dit wetsvoorstel bevat extra waarborgen ter bescherming van kinderen tegen misleidende en agressieve reclame die op hen is gericht of waarvoor zij bijzonder vatbaar zijn", aldus Rouvoet.

Zo wordt het verboden kinderen in een reclame rechtstreeks aan te zetten geadverteerde producten te kopen of hun ouders tot de aanschaf van die producten te bewegen.

Commissie en autoriteit

De Consumentenautoriteit zal bij overtreding van deze aanstaande wetgeving handhavend kunnen optreden. Maar consumenten moeten eerst een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. De Stichting Reclame Code heeft een samenwerkingsprotocol met de Consumentenautoriteit gesloten. Klachten over misleidende reclames worden eerst door de Reclame Code Commissie behandeld.

De commissie deed de afgelopen tijd bijvoorbeeld al zes keer uitspraak over klachten over misleidende ringtonereclames op internet. In een van die klachten, gedaan door de Stichting Mijn Kind Online, verloor het bedrijf Celldorado, dat dubieuze ringtone-aanbiedingen deed.

Als een bedrijf zo’n uitspraak van de Commissie niet nakomt, of als er sprake is van recidive, kan de Consumentenautoriteit handhavend optreden, schrijven de ministers. De Consumentenautoriteit heeft al enkele klachten bij de RCC ingediend en daarover is de toezichthouder door de commissie in grote lijnen in het gelijk gesteld. De Consumentenautoriteit doet zelf  ook onderzoek naar de naleving van de informatieverplichtingen van sms-aanbieders.

‘Commissie ook pro-actief

Plasterk vindt dat de Reclame Code Commissie ook wel eens zelf actie mag ondernemen tegen misleidende reclames, ook als consumenten de weg naar de commissie nog niet hebben gevonden om een formele klacht in te dienen.

De minister schrijft: "Ik zal de Stichting Reclame Code ter overweging meegeven na te gaan of zij voor zichzelf een rol ziet ook in situaties waarbij (nog) geen klachten maar wel signalen van overtreding zijn ontvangen, proactief zaken op te pakken."

SMS-gedragscode aangescherpt

De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de aangescherpte SMS-gedragscode. De conceptversie van die gedragscode lekte vorige maand al uit. In de gedragscode komen ook regels over reclame-uitingen te staan. Zo moet direct duidelijk zijn dat het om een abonnementsdienst gaat, wat de kosten zijn en hoe de consument zich kan afmelden. De ondertekening van de gedragscode door operators, serviceproviders en sms-aanbieders vindt volgende maand plaats.

Ook heeft Plasterk het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gevraagd te bekijken of sommige internetmarketeers in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens handelen.

Handhaving?

CDA- en SP-Kamerleden stelden hun vragen nadat Stichting Mijn Kind Online een rapport over misleidende online kinderreclames had gepubliceerd. Remco Pijpers van Mijn Kind Online laat weten dat zijn stichting ‘nog niet akkoord is’ met de concept-sms-gedragscode.

Een van de kritiekpunten van Mijn Kind Online was dat de handhaving van bestaande gedragscodes nog weinig voorstelt. In de antwoorden van de ministers wordt ook niet veel duidelijker hoe de controle op overtredingen van de gedragscodes in de praktijk wordt opgevoerd.

De bewindsmannen lijken grotendeels nog steeds te geloven in ‘het zelfregulerend kader door marktpartijen’. Plasterk: "Er is daarom geen reden om vanuit de overheid aanvullende maatregelen te treffen."

Een algeheel verbod op reclame gericht op kinderen van alle leeftijden, zoals de SP bepleitte, vindt minister Rouvoet ook ‘niet wenselijk of realiseerbaar’. "Wel verwacht ik – ook van commerciële marktpartijen – terughoudendheid en maatvoering in reclame gericht op kinderen."

Deel dit bericht

2 Reacties

Danny Mekic'

Artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek? Ben benieuwd..

tonie

Aangepast in het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:194 BW)

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond