Deel dit artikel
-

Politie wil duidelijkheid over online gegevensvergaring

Er moet meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden waarbinnen de politie informatie mag verzamelen op internet. Dat staat in het rapport Politiewerk op het web. De wettelijke bevoegdheden waarbinnen de politie online informatie mag verzamelen zijn volgens de onderzoekers onduidelijk.

Online-gegevens verzamelen is nu al een belangrijk onderdeel van de politietaak en daarvoor is een helder (juridisch) kader nodig. De politie werkt nu veelal op basis van het taakstellend artikel 3 van de Politiewet. Die is echter heel algemeen en niet gericht op online informatievergaring.

Criminaliteit speelt zich net als de rest van de maatschappij in toenemende mate online af. Oproepen tot geweld of het verstoren van de openbare orde worden steeds vaker gedeeld op sociale media. Deze realiteit maakt dat de politie moet beschikken over online informatie om de politietaak te kunnen uitvoeren.

Uit het onderzoek blijkt dat online gegevensvergaring specialistische expertise vraagt. Meer kennis is nodig, bijvoorbeeld over wanneer een meer dan geringe inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers en er sprake is van stelselmatig handelen. Het is nu bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre de politie aanwezig mag zijn in besloten omgevingen, zoals Telegram-groepen.

Ook de gezagsrol als het gaat om online gegevensvergaring is niet altijd duidelijk. Dat het gezag over de politie voor de handhaving van de openbare orde ligt bij de burgemeester is geen punt van discussie. Hoe de gezagsrol wordt ingevuld bij het zoeken en gebruiken van online gegevens en wat dit betekent voor de afstemming, is echter diffuus. Er zijn eenheden waar voor openbare orde problematiek wordt afgestemd met de informatieofficier van het Openbaar Ministerie.

Er wordt momenteel gewerkt aan een verkenning van de mogelijkheid om voor de openbare orde in online besloten groepen te kunnen kijken. Het juridisch kader en eventuele onduidelijkheden in de toepassing daarvan maken onderdeel uit van deze verkenning.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond