Deel dit artikel
-

“Snelle groei internet-economie in Europa”

Nederland wordt een van de koplopers binnen de Europese e-commerce, aldus Gartner dat een onderzoek verrichtte naar de internet-economie in Europa. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Cisco Systems en gisteren gepresenteerd in Londen. De definitie van e-commerce bleek nogal ruim, vandaar een groei naar maar liefst 1,08 biljoen dollar in Europa.

De internet-economie in Europa groeit volgens Gartner met een snelheid van 87 procent per jaar. In 2004 bedraagt de totale omzet binnen dit deel van de economie zo'n 1,2 biljoen dollar, in 1999 was dit nog 52,5 miljard dollar. Het grootste deel zal in 2004 bestaan uit e-commerce (1,08 biljoen dollar). Nederland loopt voorop in die groei, aldus het rapport. In 2004 zullen internettransacties 9 procent deel uitmaken van het bruto nationaal product, daarmee is Nederland koploper. Reden voor die positie van Nederland is volgens Gartner dat het van oudsher sterk was in distributie en handel en daarom relatief snel internet en e-commerce heeft opgepakt. Bovendien is ict in Nederland sterk ontwikkeld, aldus Gartner. Gelet op totale bestedingen staan Duitsland, Engeland en Frankrijk in 2004 nog voor Nederland.

Om te zien hoe groot het aandeel van de internet-economie binnen de totale economische omzet van een land is, maakte Gartner vergelijkingen met het bruto nationaal product (bnp). Toch zal het aandeel van de internet-economie binnen de totale omzet in de Europese economie in 2004 nog bescheiden zijn. Nick Smith, vice-president van Gartner, zegt in een interview naar aanleiding van de resultaten dat het zal gaan om 6,7 procent. Zijn collega had het eerder over slechts 4 procent. Forrester Researcher deed eerder dit jaar ook onderzoek naar het aandeel van de internet-economie binnen de totale economie en kwam tot de conclusie dat e-commerce, dus niet het totaal aan internetbedrijvigheid, alleen al goed is voor 8,5 procent van de totale economie. Een aanmerkelijk positievere schatting dus, maar nog steeds een gering aandeel.

Het onderzoek van Gartner laat ook cijfers zien voor de groei van e-commerce. Gartner onderscheidt verschillende 'layers' oftewel subgroepen binnen de internet-economie; respectievelijk infrastructuur, applicaties, intermediairs en internet commerce. In die laatste categorie zijn ook de sales van 'transport service providers' opgenomen. Een opmerkelijke keuze, waardoor ook bedrijven als Cisco Systems en UPS bijdragen aan de categorie internet-commerce. Er is overlap tussen de verschillende groepen, zo geeft Gartner al toe in het rapport. "Het klopt dat bedrijven als Cisco Systems en UPS een groot aandeel hebben in deze categorie internet-commerce", beaamt Smith.

De vraag is of dat niet een vertekend beeld geeft van de cijfers voor de daadwerkelijke handel op het net. Cijfers voor e-tailers en retailers, die een beeld geven van hoeveel er daadwerkelijk verhandeld wordt online, kan Smith niet geven. Wel is er een verdeling gemaakt tussen business-to-business en business-to-consumer. De uitkomst daarvan zal de e-tailer niet vrolijk maken.

Was volgens Smith in 1999 de omzet gelijkelijk verdeeld over b-to-b en b-to-c, in 2004 ligt die verdeling op 10 procent b-to-c en 90 procent b-to-b. De omzet van b2c zal in die periode stijgen van 15,7 miljard naar 108 miljard, zegt Smith. Met andere woorden: e-tailers verliezen procentueel terrein. Smith ziet het anders en verwijst naar de groei in omzet.

Nederland wordt door Gartner ingeschaald op een omzet in 2000 voor e-commerce van 5,69 miljard dollar. Gevraagd hoeveel daarvan richting b-to-c gaat zegt Smith dat het om een bedrag gaat van 1,2 miljard dollar. Ter vergelijking: Blauw Research maakte onlangs de bestedingen voor de eerste zes maanden van dit jaar bekend en kwam tot een bedrag van 300 miljoen gulden . Hoeveel dit uiteindelijk voor het gehele jaar wordt is nog niet te voorspellen, maar dat het aanzienlijk lager uit zal komen dan de 1,2 miljard dollar die Gartner voorspelt is duidelijk. Smith doet luchtig over het verschil. "Het zijn geen bedragen waar ik me zorgen over maak."

Het onderzoek toonde ook aan dat e-commerce nog steeds op ruime steun kan rekenen binnen de onderzochte organisaties, waarvan de namen niet bekend gemaakt mochten worden. Het vertrouwen in e-commerce is er nog steeds, ondanks de rare beurscapriolen van dotcoms. Internet moet bovendien gezien worden als meer dan alleen dotcom, aldus Gartner. Beide partijen lieten niet na deze twee uitkomsten sterk toe te juichen. Bill Nuti, president voor EMEA bij Cisco Systems: "Internet wordt verkeerd begrepen. Het is een business-tool dat kan helpen bij het creëeren van nieuwe kanalen voor marketing, een steviger contact met de klant en het kan helpen om efficienter te werken dankzij het inschakelen van nieuwe businessmodellen." Smith verwijst naar een uitspraak van zijn baas, die zei dat slechts een klein percentage van de huidige dotcom's zal blijven bestaan.

Het zijn de 'brick and mortar' bedrijven die de toekomst van e-commerce zullen maken, aldus Cisco en Gartner. Gevraagd of het niet een beetje gemakkelijk is om dotcom's al min of meer af te schijven zegt Smith: "Ze zullen niet verdwijnen, zo is het niet. Ik denk dat ze een belangrijke rol hebben gespeeld en nog spelen in het ontwikkelen van nieuwe business modellen en als katalysators van technologische ontwikkelingen."

Deel dit bericht

1 Reactie

Maarten Roosen

Mooi, overzichtelijk artikel, ik mis alleen nog een vergelijking met landen buiten de EU.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond