Deel dit artikel
-

Webmonsters!

Een website is een veelvraat, een veelkoppig monster, met steeds meer pagina's, meer actualiteit, meer links, en vereist dus ook meer onderhoud en meer geld. Reden waarom veel websites na een poosje helemaal niet meer veranderen. Content management software houdt het zaakje in beweging, en overzichtelijk.

De website van de Europese Gemeenschap is een mooi voorbeeld van hoe het in de praktijk zo vaak gaat. Relatief eenvoudig begonnen is deze site inmiddels uitgegroeid tot een almaar uitdijend web dat nauwelijks meer in bedwang te houden is. Naar verluidt zijn er inmiddels zestig mannen en vrouwen continu bezig deze site te onderhouden. Stel dat die mensen de eu 150.000 gulden per jaar kosten, dan gaan de onderhoudskosten al snel richting tien miljoen gulden per jaar. Het lijkt een goede aanleiding voor de Algemene Rekenkamer om de doelmatigheid van uitgaven aan overheidswebsites eens nader te onderzoeken.

Om meer inzicht te krijgen in de kosten van onderhoud van websites heeft het Nederlands bedrijf Mediasurface een onderzoek laten uitvoeren door de Britse ict-consultancy Trend Consulting. Mediasurface maakt software waarmee content op websites wordt onderhouden. Het onderzoek laat zien hoeveel het veelkoppig webmonster naar binnen werkt als er geen gebruik wordt gemaakt van content management tools. Met dergelijke tools wordt al die software bedoeld, die eigenaren van websites helpen controle te houden over de content op de website. Tevens kunnen ze met de software de controle behouden over hoe de content op de site wordt gepresenteerd en kunnen ze inzicht krijgen in sitebezoek en -gebruik. Onder content wordt verstaan, het is goed dit nog eens te benadrukken, alles wat op een webpagina te vinden is aan tekst, afbeeldingen, geluid, video's, animaties, applicaties, toegang tot databases enzovoort. Content is meer dan tekst alleen.

Hoe ziet het menu van het webbeest eruit? Voor het doorlopend aanpassen van de content van een doorsnee site van vijfduizend html-pagina's verlangt de veelvraat 1,2 miljoen gulden. Dat is het hoofdmenu. Eén keer per jaar een site volledig herzien, re-branden heet dat in vaktaal, vreet 150.000 gulden weg gerekend tegen vijftig mandagen en een (hoog!) consultancy-tarief van drieduizend gulden per dag. Een projectmanager om de website-activiteit te coördineren komt op 255.000 gulden per site. Voor het toetje is 100.000 gulden nodig. Daarmee moeten voor deze website acht personen worden getraind in vaardigheden die ze nodig hebben om de site te kunnen onderhouden. Bij elkaar een slordige 1,7 miljoen gulden.

Argwaan

Over dit onderzoek zijn wat zure opmerkingen te maken. Zo'n onderzoek wekt per definitie argwaan omdat het afkomstig is uit de automatiseringsbranche. Daar worden onderzoeken aan de lopende band uitgevoerd, louter en alleen om ondernemers (veelal door het tonen van prachtige groeicijfers) ervan te overtuigen dat een nieuwe technologie in de komende jaren door iedereen zal worden ingevoerd en dat daarom niemand het zich kan veroorloven de technologie niet in te voeren. Dit onderzoek is daarnaast verdacht omdat het is gehouden onder klanten van Mediasurface. En die maken natuurlijk gebruik van software van dit bedrijf. Over de waarde van onderzoeken in it-land zegt de directie van Mediasurface Nederland: "We begrijpen het cynisme, maar dat is in dit geval niet op zijn plaats. We hebben het onderzoek laten uitvoeren op verzoek van marketing managers die aan ons hebben gevraagd hen te voorzien van financiële informatie waarmee ze hun directie kunnen overtuigen van het nut van content management tools."

Tim Donovan, managing director van Trend Consulting over de vraag in hoeverre de uitkomsten van dit gedeelte van het onderzoek representatief zijn voor alle websites: "Er zijn door ons gesprekken gevoerd met dertig verschillende bedrijven variërend van de Oxford University Press tot it-consultancies. Die hebben ons inzicht gegeven in hoeveel zij kwijt waren aan onderhoud van hun website voordat ze van de software gebruik gingen maken. Deze informatie staat daarmee volkomen los van onze opdrachtgever en kan dus een beeld geven van een situatie waar andere bedrijven buiten het onderzoek zich nog wel eens goed in zouden kunnen vinden." Even controleren, deze laatste opmerking. Bij Eric Hartman van Hartman Communicatie. Dit bedrijf houdt zichal sinds 1993 bezig met het onderwerp websites en content en helpt bedrijven met het beheren van hun content. We kunnen Hartman dan ook als een autoriteit op het gebied van content management beschouwen: "Ja, die cijfers klinken mij heel reëel in de oren."

Wat minder waardevrij, maar aardig om te weten zijn in ieder geval de aangegeven besparingen die de onderzochte bedrijven hebben gerealiseerd met behulp van software van de opdrachtgever. Ook deze cijfers geven volgens Hartman een goed beeld van de algemene situatie in de praktijk. De dertig bedrijven vertelden aan de onderzoekers dat ze met de software vierhonderd procent minder geld kwijt zijn aan het aanpassen van websites. Volledige herziening van een site van vijfduizend pagina's kost hen nu geen vijftig maar vijf mandagen en ze hoeven geen acht maar vier mensen te trainen. En de projectmanager? Tim Donovan: "Die hebben ze allemaal naar huis kunnen sturen. Content Management stuurt zelf het proces." Er is nog iets aan de hand. Doordat met dit hulpmiddel de kwaliteit van de content omhoog gaat, stijgt de productiviteit van medewerkers. Bij sales-medewerkers die op hun scherm betere informatie over klanten krijgen ligt de stijging tussen de één en drie procent. Dat lijkt niet veel, maar stel dat een groot bedrijf duizend sales-medewerkers heeft, dan kunnen toch maar mooi dertig mensen wat anders gaan doen. Of ze kunnen vertrekken en dan houdt het bedrijf ongeveer 4,5 miljoen gulden in de knip. Mensen van Oxford University Press wisten nog te melden dat door de betere kwaliteit van de content, webbezoekers twee maal zo lang op de website verbleven. Of de omzet daardoor ook verdubbelde, konden ze niet zeggen. Moraal van dit alles: het monster is te bestrijden met content management tools. Dan geeft het ook nog wol of melk.

Geen wonder dat de content management markt booming business is. De omvang van deze markt in 2003 wordt geraamd op 4,3 miljard dollar. Dat is een stevige groei ten opzichte van de 815 miljoen dollar in 2000. De cijfers voor de Nederlandse markt zijn respectievelijk dertien miljoen dollar in 2000 en zeventig miljoen dollar in 2003. Met zoveel geld te verdelen groeit het aantal aanbieders, zoals zo vaak in de it-wereld, tot een onverzichtelijk geheel. Voor welke content management oplossing moet een onderneming kiezen? Men kan natuurlijk afgaan op de aanbieders die worden genoemd in onderzoeksrapporten van Gartner en cum suis. Dan moet men echter wel bedenken dat in deze rapporten hoofdzakelijk Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven staan, waarvan sommige kwade tongen wel eens beweren dat die bedrijven betaald hebben om in de rapporten terecht te komen.

Hartman heeft dit probleem onderkend en een onafhankelijke lijst samengesteld van de belangrijkste aanbieders. De lijst lijkt redelijk volledig. Hartman over deze lijst: "Kleine webeigenaren kunnen goed uit de voeten met Zope. Iets grotere eigenaren als gemeenten hebben aan Smartsite een goed hulpmiddel. Wie groot is moet denken aan DialogServer, Mediasurface of Allaire Spectra. Let wel, een 'fool with a tool is still a fool'. Een tool is geen Haarlemmer olie, een onderneming moet weten wat het met een website wil om deze goed te kunnen onderhouden. Het maakt nogal wat uit of een onderneming alleen informatie wil doorgeven of via de website klanten gepersonaliseerd wil benaderen. In dat laatste geval zit je direct vast aan oplossingen van Tridion of Broadvision en moet content management onderdeel zijn van de applicatie op internet of intranet." Welke tool ook wordt ingezet, als een bedrijf informatie moet halen uit verschillende onderliggende databases, dan moet de content management tool open genoeg en in staat zijn om in ieder geval sql en Oracle databases te ondersteunen. Hoe je dat aan een tool kunt zien? Hartman: "Aan de afkorting odbc bij een tool. Dan is communicatie met de verschillende databases mogelijk, zij het dat dit soms uitermate traag kan gaan. "

Iets dergelijks zegt ook Trend Consulting managing director Donovan: "Ondernemingen hebben de neiging technologie als panacee te zien. De ervaring leert dat nieuwe technologieën als internet ook om nieuwe bedrijfsprocessen vragen. Iemand kan een tool als Mediasurface inzetten, maar als tegelijkertijd niet de onderliggende bedrijfsprocessen worden verbeterd, dan staat dat zo ongeveer gelijk aan het plaatsen van een Rolls-motor in een oude Rover."

Nog veel meer leren over content management? Verwijzingen naar open source systemen tot en met buyers guides en besprekingen van actuele kwesties zijn te vinden op: www.leren.nl/rubriek/computers_en

Overzicht belangrijkste Content management systemen . Daar waar bekend is ook de investering aangegeven. Behalve aanschaf moet rekening worden gehouden met een jaarlijks licentie-tarief van zo'n tien procent van de aanschafprijs. Bron Hartman Communicatie

Deel dit bericht

33 Reacties

Friso

Jammer dat de tabel bij dit artikel zo lek is als een mandje. Vooral de tig-duizend Lotus Notes (de server heet allang Lotus Domino) applicatie-ontwikkelaars zullen het jammer vinden dat dit pakket geen applicatie-ontwikkeling blijkt te ondersteunen. Daarbij is dit systeem van zichzelf geen CMS, het is een ontwikkelplatform waarvoor ook CMS'en beschikbaar zijn. Je kan in je artikel Gartner wel afkraken maar die hebben hun technische kennis vaak wel op orde. Grtz,Friso

Rudy

Tja, een lijst met CMS systemen en dan lezen we op plaats twee: ASP? Dit is toch echt een taal waarin je prachtige CMS systemen kan bouwen, of neem ColdFsuion, een nog mooiere taal… De lijst is een grote verzameling met alles waar je maar webpagina's in kan bouwen, daarmee is het nog geen CMS! Eerder een artikel voor PC@Home dan in Emerce… Dan tot mijn tweede stomme verbazing zie ik als leverancier van een toch niet al te klein pakket (Spectra) een bedrijfsnaam. Deze naam is waarschijnlijk gewoon van het web geplukt, terwijl de maker van het product bijna niet groter kan zijn in deze industrie: Macromedia (heeft recent Allaire ingelijfd)! Ik ben geen schrijver of researcher, maar een beetje niveau mag je toch wel verwachten. Ik ben benieuwd wat ze bij Emerce als CMS gebruiken? Word?

Erik M. Hartman

De tabel in het artikel is een momentopname geweest. De verschillende leveranciers brengen zelf hun specificaties aan. Deze gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Ook reacties en aanvullingen van anderen op deze tabel en de overige artikelen over content managent zijn altijd van harte welkom. Kijk {hier; http://www.hartman-communicatie.nl/content/tools.htm } voor het laatste overzicht.

Wim

Als aanvulling op Rudy's opmerkingen: WebSphere van IBM is hoofdzakelijk een Application Server; uiteraard kan men daar een Content Management systeem in bakken, met behulp van wat modules die je erbij krijgt etc., maar dat kan men in C++ ook! Broadvision is voornamlijk een eBusiness tool/platform. Dreamweaver is een HTML editor. Inderdaad, notepad.exe is ook geen CMS… Uiteraard zullen deze 'Content Management' systemen wel een bepaald stukje CM in zich hebben, maar dat is niet de kern van deze producten. Overigens, ik mis nog een echt CMS, namelijk {Documentum; http://www.documentum.com }.

Wim

Nog een kleine aanvulling, als we het toch over ASP van Microsoft hebben, er is nu pas een Content Management/Document Management systeem van Microsoft op de markt: {SharePoint Portal Server; http://www.microsoft.com/sharepoint }.

Eric

Deze lijst lijkt mij meer relevant: Documentum's 4i, Vignette's V/5 Suite, IntraNet Solutions' Xpedio, Open Market's Content Server, FileNET's Panagon, Interwoven's TeamSite, Gauss Interprise's VIP, Eprise's Participant Server, Mediasurface, NCompass Labs' Resolution, eventueel aangevuld met Tridion voor de Nederlandse markt.

Wim

Dat is inderdaad een beter lijstje Eric. Hoewel Resolution ook in de lijst van Hartman Communicatie voorkwam. Overigens, Microsoft (jawel) heeft NCompass Labs overgenomen, en deze herfst brengen ze Microsoft {Content Management Server; http://www.microsoft.com/cmserver/ } uit – inderdaad, Resolution met een Bill Gates sausje!

John Spangenberg

Het puike lijstje van Eric kan nog worden aangevuld met ArsDigita {ACS; http://www.arsdigita.com } – Open Source e-business suite met o.a. een content management systeem als geintegreerd aspectsysteem (Content-Community-Commerce) Aardig artikel van Leo Klaver, maar er valt nogal wat op te merken over die CMT matrix. Laat ik het simpel houden. Reduceer dat overzicht nou tot een selectie van tools waarvan je zeker weet dat de specificaties ook ECHT kloppen. En laat a.u.b. leveranciers de specificaties niet aanleveren. Dat zorgt alleen maar voor onnodige ruis in onderzoeksresultaten. Is toch jammer dat bepaalde produkten niet lekker uit de bus komen als gevolg van vrij slordig uitgevoerd onderzoek? Ik weet wel zeker dat niet iedereen blij is met een dergelijke momentopname.

Peter Vriens

Ja, laten we vooral allemaal gaan roepen dat we een betere lijst hebben. Ook de lijst van Eric is niet meer actueel. NCompass Labs' Resolution heet inmiddels Microsoft Content Management Server 2001.Voordat je een lijst opschrijft, bedenk dan eerst eens wat de criteria moeten zijn. Als persoon 1 alleen de Tridions en Vignettes in zo'n lijstje plaatst en persoon 2 moeiteloos ook een Frontpage en ASP, dan zijn er naar mijn mening nogal wat meningsverschillen over wat nou precies een CM systeem is.

Eric

Werkend voor een CM vendor stuit ik bijna wekelijks wel op een nieuwe vendor. Net als vorig jaar Portals het nieuwe buzzword leek te zijn, lijkt iedereen zich nu op CM te storten. De vraag is natuurlijk hoeveel van deze bedrijven / producten over twee jaar nog bestaan. Als we ons even puur op Web Content Management richten zijn er eigenlijk maar een paar players die ik week in week uit op de shortlists tegenkom: Vignette, Interwoven & Documentum. Waarbij vooral de laatste twee dit jaar strijden om marktleiderschap in de WCM markt. Na deze drie is er een tweede groep die regelmatig tot de shortlist doordringt: Open Market, MediaSurface, Broadvision, IntraNet Solutions, Eprise, Gauss en een aantal kleinere vendors. Tridion is naar ik hoor goed bezig op de Nederlandse markt en het wordt natuurlijk interesant om te zien of Microsoft na overname van Ncompass veel marktaandeel kan winnen, al verwacht ik ze dit jaar nog niet veel tegen te komen tijdens het selectie proces.Indien men op zoek is naar een schaalbaar WCM systeem van een respectabele vendor met voldoende toekomst garanties en referenties zou ik mij tot de eerder genoemden beperken.

Nico

Na het artikel geleven te hebben en voornamelijk de reacties zat ik te denken dat het wel mooi is allemaal maar meer voor de grotere bedrijven of websites van toepassing als we gaan praten over een CMS systeem waarbij niet gekeken word op een paar centen. Want een CMS systeem zoals in de reacties genoemd word is nog altijd prijzig en ben het eens dat het naast de produktprijs ook nog een om de licenties gaat. Ik denk alleen dat de minder grote bedrijven (de grootste groep momenteel op internet en het snelst groeiend) hier niet op zit te wachten en laten dit werk over het algemeen over aan webdesign bureau's (wat veel goedkoper kan zijn). Daarnaast als een webdesign bij ons gemaakt wordt krijgen ze automatisch een light-scale CMS erbij waar in mijn ogen meer dan genoeg content in te managen is en zeker geen 'uitgebreide' opleiding voor nodig is. En de definitie van CMS is nog altijd een 'willekeurig' syteem om Content te MANAGEN (niet maken), waarbij onder content alles valt wat een op een website of intranet voor verandering in aanmerking komt. De bedrijven die dergelijke CMS maakt hoopt op een voldoende produktverkoop en met name winstgevend te zijn door verkoop van de licenties. Ik betwijfel alleen of de marktvraag voldoende is om een dergelijk produkt winstgevend te maken. Maar uiteraard zal ik het wel mis hebben 😉

Jan Verhoeven

En weer wordt de term veelvraat verkeerd gebruikt. Voor alle duidelijkheid: veelvraten zijn forse dieren, die zowel in lichaamsbouw als in voortbeweging iets weg hebben van een mini-bruine beer. De bouw van een veelvraat is tamelijk gedrongen: de donkerbruine vacht is lang en dik en de dieren hebben grote, brede poten. Een volwassen mannetje kan wel 35 kilogram wegen en tot een lengte van 1,3 meter groeien, wat extreem groot is voor een marter. Vrouwtjes wegen niet zwaarder dan 25 kilogram. Het zijn echte vleeseters. Hun menu varieert van insecten tot jonge rendieren. De naam veelvraat heeft niets te maken met een buitensporige eetlust van de dieren. Het is een verbastering van het oud-Noorse 'fjellfras', wat rotskat betekent.conclusie: de vergelijking is totaal fout.

Bianca

Nu Tridion voor de 2e keer als Nederlandse speler wordt gepositioneerd, toch een korte reactie. Het is waar dat Tridion het in Nederland goed doet. In 2 jaar tijd heeft Tridion een klantenbase van meer dan honderd bedrijven opgebouwd. Tridion heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam maar ook vestigingen in acht andere Europese landen. De klantenlijst bevat inderdaad bedrijven met Nederlands hoofdkantoor, maar ook een groot aantal internationale ondernemingen.

R. Kleverlaan

Nico, gelukkig eindelijk eens iemand die ook eens doorheeft, dat er niet alleen naar de wensen van grote bedrijven gekeken moet worden en dat er nog een grote groep bedrijven is die bij (IT-)investeringen wel op de kosten moeten letten. Zoals Nico ook aangeeft, zijn er een groot aantal (vooral MKB) bedrijven die helemaal geen Tridion, Vignette, Interwoven of Documentum nodig hebben voor het onderhouden van hun website, omdat dit veel te duur en vaak ook onnodig uitgebreid / ingewikkeld is voor het onderhoud door enkele personen. Ook neemt het installeren / onderhouden van zulke systemen een hoop tijd in beslag, die voor zulke bedrijven die geen gebruik wensen te maken van uitgebreide workflow toepassingen, alleen maar weggegooid geld zijn. Gelukkig zijn er nu een aantal alternatieven voor deze bedrijven, zodat het onderhouden van een website niet meer voorbehouden hoeft te zijn aan mensen met technische kennis, maar dat ook de marketing medewerkers / secretaresses of de directeur zelf, de mogelijkheid hebben om eenvoudig de informatie op de internetsite te wijzigen. Deze CMS systemen worden vaak op een ASP-basis tegen een vaste licentievergoeding per maand afgesloten, waardoor de betrokken ondernemer geen hoge opstartkosten heeft, maar wel toch direct alle functionaliteiten kan gebruiken. Soms wordt deze functionaliteit door de webbouwer bij het ontwerp ingebouwd in de site, maar vaak ook is het mogelijk om achteraf het CMS te integreren in bestaande websites. Ongeveer 40% van alle Nederlandse MKB bedrijven heeft tegenwoordig de beschikking over een eigen website (Bron: NederlandGaatDigitaal.nl), een percentage dat alleen nog maar toeneemt. Een groot deel van deze bedrijven is toe aan een "tweede fase" internetsite, waarmee ze interactiever met de bezoeker wil communiceren, of komt tot de conclusie dat het onderhoud dat gedaan wordt door hun eigen reclamebureau of interne IT-afdeling, wel erg duur is. Daarom ben ik ook niet eens met Nico dat er geen markt zou wezen voor bedrijven die een goed CMS aanbieden in het MKB-segment. Bedrijven die dergelijke systemen aanbieden moeten echter wel zo flexibel zijn, dat het aangeboden systeem te gebruiken is in elke bestaande website en er mogen geen hoge installatiekosten voor nodig zijn. Daarnaast moet de gebruiker wel de functionaliteit geboden worden van de "grote" CMS systemen (Scheiding layout/content, versiebeheer, etc), maar mogen er geen hoge opstart- of onderhoudskosten voor de klant zijn.

Askama

Dit zijn wel allemaal grotere systemen, dus duur. Zeker voor het MKB moet het mogelijk te zijn te kijken naar wat goedkopere systemen (Phoundry), of bijvoorbeeld een op maat gemaakt CMS, dat niet per se duur hoeft te zijn als men de juiste mensen weet te vinden.

M. Peters

Heeft iemand een lijstje van goede mid-range CMS producten? Ben inmiddels bekend met organisaties als BroadVision, Vignette, OpenMarket, Triodion, Documentum e.d., maar zoek nu goede systemen een stuk goedkoper dan deze. graag suggesties. Alvast bedankt.

R. Kleverlaan

M. Peters, als je een geldig emailadres verschaft dan mail ik je wat toe.

M. Peters

Bijgaand mijn juiste e-mail adres. Wellicht dat de lijst met goede mid-range CMS producten ook hier op dit forum geplaatst kan worden, zodat anderen er ook iets aan hebben?

rudolf de koning

Geachte heer Peters, Aan een lijst met midrange producten kan ik u niet helpen. Wel kan ik wat ervaringen delen. Een aantal jaren heb ik gewerkt bij de grootste retailketen in Nederland. Ik ben er nu net een week weg, omdat ik morgen naar de VS verhuis. Dat terzijde, heb ik daar dus 2 jaar gewerkt met een cms van een reeds ter ziele gegaan bedrijf. Het was een stug maar degelijk cms. Daarna zijn ook wij om heen gaan kijken. Als grote organisatie (veel dochter retailers) kijk je toch eerst naar de grote partijen. Hier schrokken we enorm van de prijzen en van het gebrek aan mogelijkheden. Verder hadden we een opleiding van enkele maanden nodig om met de tools om te gaan. Uiteindelijk kwamen wij na veel omzwervingen en demonstraties terecht bij een product dat backstage heet. Dat backstage, aangevult met styleit is echt een goed product. Het is flexibel, simpel in gebruik en je doet er echt alles mee. Wij onderhielden er winkels mee (gebeurt dus nog steeds), websites, merken, koppelingen naar leveranciers (edi) en boekhouding, en de normale content (afbeeldingen, teksten) etc. Het is betaalbaar en ik ken minstens nog drie grote retailers (etailers) die er gebruik van maken. Op zich is dit mijn ervaring en ik ben er van overtuigd dat er veel meer producten als backstage zijn. De groten zijn zeker niet per definitie de beste. Wat dat betreft kan ik je alleen maar adviseren goed om je heen te kijken. rudolf…vanaf zaterdag uit de VS!

Kees-Jan Akkers

Hallo M. Peters, heb je al iets gehoord? of een interessant lijstje met goede pakketten?

Rob Peters

John Spangenberg stelde dat je een tool list met specs moet zien te krijgen waarvan je echt zeker weet dat ze opgaan.Men tracht iets dergelijks te bereiken op de {moderated mailinglist; http://www.camworld.com/cms/ } van Camworld.Er zitten users, open source devs en vendors met elkaar in discussie. Het blijft mi lastig om compliance lists en specs lists te vergelijken omdat bijvoorbeeld "personalisation" of "ODBC compliant" van alles kan betekenen. Bovendien zoek je vaak een balans tussen twee of driefunctionaliteiten.De duurdere systemen als DialogServer hebben in een ieder geval een strakke implementatie methodiek.Bij de invoering van zgn goedkope open source ben je vaak veel geld kwijt aan discussies (over bannerafmetingen tot en met bedrijfsprocessen) die men niet zag aankomen.

Roderick Franses

Tip: ga eens naar http://www.couvert.nl. Couvert is van Unilever en is er voor restaurantprofessionals in Nederland, op maat gesneden voor koks en restaurateurs. Het CMS/Publishing-systeem hierachter is Livelink van Open Text.

Andre

Voor degene die niet in de oude economie zijn opgegroeid: het beheren van gestructureerde gegevens vind nog steeds plaats met RDBMS-en. Toen daar later de semi-gestructureerde gegevens bijkwamen waren de traditionele RDBMS-leveranciers daar redelijk op tijd bij (al ontstond er ook een nieuwe markt rondom DMS/DIS). Ik noem er slechts 2: Oracle en Informix (inmiddels bijna IBM). Wie een beetje informatica-achtergrond heeft kent begrippen als OODBMS, ORDBMS en semantische databases en SGML. CMS is qua theorie voor mij een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Wat mij verbaast is dat de Oracle-producten en (het inmiddels Informix-omgedoopte product) IBM Content Manager niet in de lijst te bespeuren valt. Maar eigenlijk moet ik niet verbaast zijn omdat het onderzoek niet is uitgevoerd voor informatiemanagers, maar voor marketing managers. Ben het dan ook wel met degene eens dat het uitgevoerde research oppervlakkig lijkt als het gaat om het lijstje van leveranciers. Maar de gepresenteerde cijfers rondom kosten voor onderhoud vind ik zeker de moeite waard. Al twijfel ik wel aan de Total Cost of Ownership (TCO), immers CMS-en draaien op zwaardere systemen waarvoor misschien wel minder redacteuren nodig zijn maar een verschuiving plaats vindt naar IT-exploitatie.

René

Voor alle liefhebbers van lijstjes, deze Duitse site biedt een uitgebreid overzicht…

Willem

…Je kan nog altijd je website sluiten: (Heb je ook geen CMT meer nodig)

Andre van Brussel

Als het gaat om CMS-en en internet dan wil ik het element toevoegen van ASP-gebruik (in de zin van application service provider; niet de asp-tech van Microsoft). Op die manier zijn kosten/baten en welk systeem wel of niet het meest geschikt is minder relevant, immers ik heb als bedrijf alleen een PC met browser nodig en constateer direct de baten (welke functionaliteit kan ik instellen en hoe efficient verloopt het contentbeheerproces). Jammer dat er geen lijstjes zijn van ASP-diensten op dit gebied, danwel welke CSM-aanbieder ook een ASP-variant heeft. Ik ken er zelf alleen een aantal die zich op MKB en HTK (huis, tuin en keuken) gebruik richten. Een voorbeeldje om het verschil te laten zien: vergelijk http://www.tripodnetnl (geen cms-functies) maar eens met http://www.manillasites.com (met cms van userland frontier) en je ziet het verschil. Er zijn ook overeenkomsten: beide zijn gratis voor HTK. Iemand die op dit gebied kan aanvullen ???

Siebolt Lettinga

Mij valt op dat het MKB steeds meer actief wordt op het internet. De cijfers, zoals hier eerder genoemd, bevestigen dat. Het zal bekend zijn dat de commerciële mogelijkheden van deze sites op meerdere fronten nog tekort schiet. Het MKB wil wel meer maar weet mischien niet hoe en weten ze hoe dan schrikken ze van de kosten (van o.a. het cm-tool) Voordat het MKB massaal de stap zal maken naar cm-tools, zal de kostprijs naar mijn idee eerst onder de 3000 Euro moeten zakken. Ik ben erg benieuwd of er al een lijst bestaat van professionele pakketten onder dit prijsniveau, ik zou hier erg nieuwsgierig naar zijn. Naast het belang van betaalbare tools is het naar mijn idee minstens zo belangrijk dat het MKB beter wordt voorgelicht omtrent zakendoen via het internet.

Jan-Jelle Schaafstreate

Geachte lezers, Met verbazing volg ik regelmatig de discussie op deze pagina. Van niveau is niet te spreken, evenals juiste inhoudelijkheid. Wellicht dat u uw normbesef en begatiliteit wat kunt omvormen tot welhaast onovertreffelijke impregnaties! Overigens prachtige site emerce!

Michiel Klingeman

Beste mensen, Een leuk artikel levert veel reacties op! We blijven maar praten over systemen, technieken en andere zaken waar je liever geen verstand van wilt hebben. Wat er wordt vergeten is dat alles wat hierboven genoemd wordt tools (hulpmiddelen) blijven. Wil je als organisatie echt succesvol zijn op dit terrein dan is een goede CMS-organsiatie met toetsbare werkmethoden veel belangrijker. Ervaringen zijn aanwezig. Succes!

Erik van den Berg

Wat jammer dat er ook nu weer zo'n aardappel tussen zit, met dubbele naam plus dure achternaam, om even te laten horen dat hij het niveau zo laag vindt… Als dat zo is; lees het dan niet ! En dan nog gauw even een slijmerig complimentje in de richting van de site eigenaar geven. Kwal.Deze discussie is zéér interessant voor mensen die zich aan het oriënteren zijn op het gebied van CM-tools.

Arjen

Ik denk dat een lijst opstellen van CMS-en weinig zin heeft, als er sprake is van een booming business. Dagelijks zullen er nieuwe cms-en verschijnen. Voor het MKB is het aanschaffen van een duur CMS niet zinvol gezien de hoge aanschaf-, opstartkosten en de vaak ingrijpende gevolgen voor de organisatiestructuur van het bedrijf. Inderdaad is de keuze voor een CMS waar in ieder geval op een eenvoudige manier de website beheerd kan worden dan de beste. Ik ben ook een voorstander van een CMS als Application Service, want dan ben je gewoon in een keer klaar. Hosting, onderhoud, updates je bent er allemaal van verzekerd. Vaak hoor je als bezwaar dat de veiligheid bij ASP's in gevaar komt, maar of je nu een eigen server draait of bij een ASP, het veilgheidsprobleem blijf je houden. Een ASP heeft er alle baat bij zijn netwerk goed te beschermen en is wat veiligheid betreft misschien juist wel een goede keuze. Ik zelf ben betrokken van een CMS op ASP waar ondermeer de gemeente Rotterdam mee werkt. Het grote voordeel wat ik zie is dat functies die voor een klant gemaakt worden, direct voor andere klanten ter beschikking komen.

Jan Westerink

CMS voor MKB is iets waarvan je als professional denkt dat men er behoefte aan heeft. Mijn ervaring als webbouwer is echter dat men al moeite genoeg heeft om content aan te leveren voor een statische website. Domweg omdat men geen idee heeft wat men kan communiceren.Ik heb een zeer spartaanse websitegenerator (cms?) voor de echte onderkant van de markt. Men neemt een licentie maar maakt vervolgens nauwelijks gebruik van de mogelijkheden. Bij navraag blijkt dat men geen content weet te bedenken en geen tijd heeft om het te gebruiken.

Joost-Joppe Streatemaecker-von-Saarbrucken

Beste Jan-Jelle Schaafstreate, Wat jammer dat u uwzelf niet inhoudelijk met de discussie bemoeit, maar uw kritiek slechts in vage meta-discussies bezigt. Temeer daar u schrijft dat er op de discussie pagina's geen 'juiste inhoudelijkheid' te vinden is. Me dunkt dat onjuiste inhoudelijkheid nog altijd nuttiger – of in ieder geval vermakelijker is dan 'gar kein' inhoudelijkheid. Vooral van iemand van uw klaarblijkelijke stand is dat mijns bescheiden inziens een onnodige verspilling van tijd.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond