Deel dit artikel
-

Zoekmachinemarketingbureaus schrijven nieuwe regels

Een nieuwe gedragscode voor zoekmachinemarketingbureaus moet de Nederlandse markt op dit gebied transparanter maken. De oude code voldeed niet meer. Het IAB Taskforce Search introduceert woensdag versie 2.0.

Zoekmachines werpen richtlijnen op, maar desondanks blijft er voor zoekmachinemarketingbureaus nog een grijs gebed bestaan. Om het speelveld verder te professionaliseren, is er in de gedragscode een aantal aanpassingen gedaan.

“We zijn als nieuw bestuur van de Taskforce Search bezig met een aantal vernieuwingen. Belangrijk daarin is de gedragscode. Die is ontstaan in samenwerking met twintig zoekmachine marketing bureaus”, aldus Wolter Tjeenk Willink, oprichter van zoekmachinemarketingbureau Traffic Builders en sinds januari dit jaar voorzitter van de IAB Taskforce Search.

De nieuwe versie vervangt de bestaande code. Het IAB introduceerde in 2004 de eerste gedragscode zoekmachinemarketing, deze was verouderd en onwerkbaar en daarmee toe aan vervanging. Tjeenk Willink: “De oude code ging er van uit dat de bureaus zich een op een hielden aan de richtlijnen van zoekmachines. Die richtlijnen zijn vaak rigoureus en erg zwart wit gesteld. Voor bureaus en hun opdrachtgevers is dat onwerkbaar. Soms moet je een risico nemen en zit je op het randje van wat toelaatbaar is.”

Tjeenk Willink vervolgt: “de oude gedragscode voegde weinig toe aan de richtlijnen zoals zoekmachines die zelf hanteren en werd bovendien niet altijd even goed nageleefd. De nieuwe gedragscode wijst opdrachtgevers op enkele belangrijke aandachtspunten bij het contracteren van een zoekmachinemarketingbureau.

De nieuwe code, te vinden op de website van het IAB
, gaat meer uit van geboden. In de voorganger werden er nog verboden opgelegd. Eerder was het: gij zult niet spammen.  “Opdrachtgevers en bureaus zijn zelf vrij om afspraken te maken”, vult Tjeenk Willink aan. De zelfregulering past volgens hem goed bij het medium internet. “De code gaat ver genoeg, het is geen vrijheid blijheid”, benadrukt Tjeenk Willink. Hij vervolgt: “Bureaus mogen van de richtlijnen afstappen, mits ze de opdrachtgever goed informeren over wat het betekent en wat eventuele gevolgen zijn.”

De vraag rijst of het geheel niet te vrijblijvend is. Is er wel een stok achter de deur? “Als het bureau zich hier niet aan houdt, dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het IAB, die op zin beurt het bureau kan royeren.” Volgens Tjeenk Willink is dat afschrikwekkend genoeg. “Dat weegt zwaar, het is toch een kwaliteitsuitstraling. Bovendien is het niet een simpel a-4’tje, maar een uitgebreid document.”

De code geeft informatie over de zoekmachine-optimalisatierichtlijnen van zoekmachines en voorbeelden van niet toegestane optimalisatiemethoden en –technieken. De veranderingen die in de loop van de tijd bij Google zijn doorgevoerd, zijn nu in de code aangepast, zoals bijvoorbeeld het wel of niet plaatsen van betaalde links.

“Alle deelnemende zoekmachinemarketingbureaus verplichten zich om met opdrachtgevers duidelijke afspraken te maken over het intellectueel eigendom op opgeleverde producten en conformeren zich mee te werken aan het overdragen van accounts van advertentiecampagnes, mocht een opdrachtgever besluiten om van bureau te veranderen”, aldus Tjeenk Willink.

De nieuwe code is daarnaast minder technisch in omschrijving. “Voor de opdrachtgever was het in de oude code niet altijd duidelijk hoe het geïnterpreteerd moest worden.”, aldus Tjeenk Willink.

Deel dit bericht

23 Reacties

Tammo Peters

Goede zaak en wel zo prettig voor de klanten van zoekmachine marketing bedrijven. Voor hen is zoekmachine marketing helaas nog maar al te vaak ontastbaar en een hoop hocus pocus…. meer transparantie is dus een mooie zet in de goede richting.

Eduard Blacqui?re

Wellicht al duidelijk, maar niet minder belangrijk: De gedragscode zoekmachinemarketing is GEEN keurmerk voor aanbieders van zoekmachinemarketing. Het is een code waarin een aanbieder van zoekmachinemarketing, aangesloten bij de IAB Taskforce Search, zichzelf regels oplegt. Zo verplichten alle aan de IAB Taskforce Search deelnemende zoekmachinemarketingbureaus zich middels de gedragscode zoekmachinemarketing om te communiceren over hun werkwijzes en de consequenties hiervan. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat de gedragscode zoekmachinemarketing een aanbieder NIET verplicht om in lijn te werken met de richtlijnen van Google of andere zoekmachines. Maar alle aan de IAB Taskforce Search deelnemende zoekmachinemarketingbureaus verplichten zich wel om hierover naar hun opdrachtgevers te communiceren en de consequenties van de werkwijze aan te geven!

Rolf Diepeveen

Na het lezen van dit bericht kreeg ik al kromme tenen, en dat werd alleen maar erger bij het lezen van deze gedragscode. Ik begrijp dit echt niet, er wordt alleen verwezen naar de regels van de zoekmachines zelf. Er is geen eigen visie. En als ik dan hierboven lees: "Soms moet je een risico nemen en zit je op het randje van wat toelaatbaar is", dan verbaas ik me nog meer. Ik ben zelf eigenaar van een bureau voor online marketing, inclusief SEO, maar wij hoeven nooit na te denken over wat toelaatbaar is of niet. Het gaat namelijk gewoon om goede, keurige en inhoudelijke online marketing en het toepassen van een aantal basisprincipes. Tjeenk Willink doet net alsof je met allerlei geheime trucjes iets kunt bereiken. Geloof dat niet! Zonder trucjes staan onze eigen belangrijke landingspagina's op de bovenste plaatsen. Waarom doen ze dit? Misschien om hun eigen bestaansrecht te rechtvaardigen? Dat lijkt er wel een beetje op omdat in deze gedragscode ook gesteld wordt dat adviezen en idee?n IP van de bureaus zijn. Als ik klant was zou ik dat nooit accepteren. Bij Hayona zijn we van mening dat SEO, maar ook Analytics en Adwords activiteiten zijn die bedrijven zelf moeten en ook kunnen doen. Vandaar dat wij onze kennis graag overdragen aan onze klanten en niets voor onszelf houden. Nee hiermee bewijst het IAB de de branche geen dienst. En de klanten al helemaal niet. Rolf DiepeveenHayona

Jeroen van der Schenk

@Rolf Diepeveen Bedankt voor je uitgebreide reactie. Heb er hetzelfde gevoel bij, je bespaart me het schrijven van een uitgebreide reactie…

Wolter Tjeenk Willink

@ Rolf/Jeroen Dank voor jullie reactie, maar de kritiek is in mijn opzicht niet terecht.  Het doel van de gedragscode is heel duidelijk geweest bewustwording te creeren bij opdrachtgevers als het gaat om enkele belangrijke factoren m.b.t. het selecteren van een zoekmachinemarketingbureau. Naast zaken als intellectueel eigendom zijn de richtlijnen van de zoekmachines daar uiteraard een belangrijk onderdeel van.  Maar los van het feit dat de gedragscode niets zou toevoegen aan deze richtlijnen als ze deze simpelweg zou herhalen, is het ook zo dat deze richtlijnen in sommige gevallen te zwart/wit gesteld zijn en daardoor juist onwerkbaar zijn. Daarom is in deze gedragscode heel bewust gekozen voor een vorm die opdrachtgevers informeert over het bestaan van deze richtlijnen en regelgeving en hen ?n bureaus erop attent maakt dat het verstandig is over dergelijke zaken expliciete afspraken te maken. Het doel is immers om opdrachtgevers weloverwogen keuzes te laten maken, niet om te bepalen welke keuzes gemaakt moeten worden.  Zo is het is prima dat Hayona klanten adviseert bepaalde activiteiten in eigen huis te halen. Vanuit zowel persoonlijk als professioneel oogpunt ben ik ook van mening dat dit voor veel opdrachtgevers alleen maar goed is. Maar ik zie niet in hoe jij (Rolf) deze gedragscode als een aanval op of strijdig met dat uitgangspunt ziet. Staat er in mijn optiek compleet los van namelijk.  Het feit dat 20 toonaangevende bureaus i.s.m. opdrachtgevers en zoekmachines deze gedragscode wel omarmen als een stap vooruit in de verdere professionalisering van de branche zegt denk ik al genoeg. We worden hierin gesterkt door diverse nieuwe aanmeldingen voor de Taskforce Search van andere zoekmachinemarketingbureaus sinds de lancering van de gedragscode.  Mocht je hierover nog van gedachten willen wisselen Rolf hou ik me aanbevolen via search apenstaart iab.nl. Denk dat juist het soort reclamische reactie wat je nu zelf geeft niet datgene is waar de branche nu behoefte aan heeft.

Jeroen van der Schenk

Beste Wolter, Bedankt voor de toelichting. Ik denk, als 'buitenstaander', dat deze branche meer gebaat is bij een goede website waar klanten van SEO-bedrijven 'recommendations' kunnen plaatsen dan een gedragscode. Is het niet gewoon heel normaal dat je duidelijk bent naar je klanten over wat men van jou mag verwachten? Als je wilt weten hoe men er nu mee omgaat is de discussie onder onderstaande link een leuk voorbeeld;  http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&gid=59135&discussionID=2853805  Gelukkig Daarnaast zou ik het jammer vinden als deze discussie buiten deze 'open' omgeving voortgezet wordt. Wees maar transparant…

Rolf Diepeveen

@WolterJammer dat je mijn reactie 'reclamistisch' noemt. Dat leidt af van de discussie. Ik neem graag een keer contact op om verder te praten, maar ik ben het met Jeroen eens dat de dissussie hier gevoerd moet worden, met name voor de 'buitenstaanders' voor wie het allemaal toch erg geheimzinnig is en omgeven door cowboyverhalen. En geloof me, zo ervaren veel opdrachtgevers het echt. En dat heeft de branche aan zichzelf te danken. Zolang dat direct of indirect in stand wordt gehouden voel ik nog niet veel behoefte om me daarbij aan te sluiten. Misschien dat je wilt ingaan op mijn twee belangrijkste kritiekpunten:1. Het oproepen van een sfeer van geheime trucjes2. Het claimen van adviezen en idee?n als IP. Dat staat namelijk wel haaks op de filosofie van open kennisoverdracht en kennis delen

Philip van Dalen

Beste Wolter en Rolf,Het woord reclamisch is van vooral van toepassing op de publicatie in Emerce over deze verbetering van een iab gedragscode. De link naar de iab taskforce search (en deelnemers) is hier een voorbeeld van.  Onze ervaring: Vorig jaar zijn wij IAB lid geweest en dit heb ik eind 2008 opgezegd omdat ik geen meerwaarde zie voor het flinke bedrag dat een lidmaatschap kost. Ik heb de toenmalige taskforce search gevraagd wat de agenda en doelstellingen zijn voor 2009; meer dan de organisatie van SES Amsterdam 2009 en een regelmatig overleg heb ik niet gezien in de e-mail.  Om lid te worden van de iab taskforce search moet je eerst betaald lid worden van het iab, meer niet. De paar bedrijven die lid zijn zijn vertegenwoordigen wat mij betreft de zoekmachine marketing branche geenszins. Naar schatting zijn er in Nederland alleen al ongeveer 80 Adwords professionals/companies, dus 20 bedrijven is slechts 25 % van dit aandeel. Het aantal SEO bedrijven bedraagt een veelvoud van 80 i.c. ongeveer 200 (incl. web agencies) dus de 20 bedrijven iab taskforce search schommelt rond de 10 % . Deze Emerce publicatie over iab taskforce search is meer een marketing story over een elitair clubje bedrijven die op zoek zijn naar meer credibility en meer klanten. Die de branche onvoldoende vertegenwoordigen.  Dat intellectueel eigendom en het overdragen van account/campagne gegevens en informatie nu wel goed geregeld is zegt mij niets. Blijkbaar zijn er bedrijven die deze code nodig hebben omdat zij dit soort praktijken eerst wel deden. Ook hier herken ik mij niet in. Als oprichter van een internationaal Zoekmachine Marketing | Web Analytics bedrijf wil ik altijd bijdragen aan de professionalisering van de zoekmachine marketing/seo/webanalytics branche. Als er 100 leden zijn van de taskforce en een aansprekende visie dan wil ik overwegen om mee te doen. mvg,Philip van Dalentheweb2.0 search marketing | web analytics

bystander

@philip:waarom wordt je dan niet juist lid en geef je daar je input. niets is gemakkelijker dan vanaf de zijlijn kritiek leveren en wachten tot anderen het voor je hebben opgelost…. 

Philip van Dalen

Bystander, kun je misschien je echte naam en bedrijf opgeven dan weet ik wie en waarom reageert. En wat moet voor mij als ondernemer worden opgelost ?

Eduard Blacqui?re

(Hieronder mijn uitgebreide reactie, zoveel mogelijk per persoon beantwoord:) @Rolf Er ligt wel degelijk visie ten grondslag aan de gedragscode: de markt van zoekmachinemarketing transparanter maken, met name voor opdrachtgevers. De gedragscode en het IAB zijn er niet om "politie-agent te spelen", maar om transparantie en professionalisering te bevorderen (voor zover dat nog niet gebeurt!), zoals Wolter al aangaf. En dat blijkt nodig, zoals marktonderzoek in zowel 2007 als in 2009 aanwijst: http://www.edwords.nl/2009/03/17/presentatie-ses-amsterdam/  @JeroenEen website waar klanten van SEO-bedrijven 'recommendations' kunnen plaatsen is zeker geen onaardig plan. Dat nemen we zeker mee in de IAB Taskforce Search. @RolfOm te reageren op je 2 kritiekpunten: 1. Het oproepen van een sfeer van geheime trucjes De gedragscode maakt inderdaad transparant dat er technieken in strijd met zoekmachinerichtlijnen werden en worden gebruikt. De bewustwording hiervan, met name bij adverteerders, zorgt ervoor de opdrachtgevers hun bureaus hier kritischer naar kunnen vragen en beoordelen. 2. Het claimen van adviezen en idee?n als IP. Dat staat namelijk wel haaks op de filosofie van open kennisoverdracht en kennis delen Het gaat juist niet om het 'eigendom' van data/campagnes bij de aanbieders van zoekmachinemarketing, maar het feit dat dit eigendom is van de opdrachtgever. Daarmee stimuleert de gedragscode om medewerking te verlenen bij de verhuizing van campagnes van aanbieder A naar aanbieder B. @PhilipIk geef direct toe dat de IAB Taskforce Search tot eind vorig jaar niet zo actief was.  Mede daarom hebben diverse nieuwe mensen (ik zelf ook) met frisse moed het nieuwe bestuur gevormd. In korte tijd zijn 3 wapenfeiten gerealiseerd: 1) RFP zoekmachinemarketing, 2) Search Marketing Thursday events en 3) Gedragscode zoekmachinemarketing. Natuurlijk zijn (helaas!) lang niet alle aanbieders van zoekmachinemarketing lid van de taskforce search. Maar de 20-25 deelnemers krijgen meer dan de helft van alle bestedingen aan zoekmachinemarketing, dus dit lijkt me representatief voor de markt. Dat neem niet weg dat er meer dan voldoende ruimte is voor meer partijen, dus meld je gerust aan met hernieuwde frisse moed! @BystanderHelemaal mee eens. Doe jij ook mee? 🙂

Philip van Dalen

Beste Eduard, ik neem aan dat jij nu de woordvoerder bent van deze iab taskforce, klopt dat of niet ? In ieder geval heb ik respect voor je reactie en dat je namens deze taskforce de discussie aangaat. Enkele punten ter beantwoording: 1) jouw reactie aan iemand met de schuilnaam 'Bystander' is voorbarig en onbehoorlijk aangezien deze persoon alleen op mijn commentaar heeft gereageerd en deze mijn vragen nog niet heeft beantwoord. 2) ik heb je 'reclamische' link naar je presentatie op SES Amsterdam gelezen en zie nergens onafhankelijke bronnen voor je cijfers, alleen commercieel betrokken managers/ondernemers die een belang hebben bij het onderzoek 3) je stelling dat de 20 -25 bedrijven meer dan 50 % van de zoekmachine marketing omzet uitmaken is nergens op gebaseerd c.q. je noemt geen minimaal 3 onafhankelijke bronnen die dit bevestigen. Verder vraag ik me af wat jouw definitie van zoekmachine marketing is. Google geeft geen zoekmachine marketing/SEA cijfers vrij voor NL. Het SEO onderdeel kan niemand weten en meten, dus ook jij en/of je werkgever niet. De omzet van de top 5 bureaus binnen de top 20/25 wordt voor een bepaald deel buiten NL gerealiseerd dus is ook niet relevant. Graag een reactie hoe dit nu precies in elkaar zit en vermelding van 3 onafhankelijke bronnen, net zoals dit in de journalistiek en marktonderzoek gangbaar is. 4) ik zie geen effectieve inhoudelijke beantwoording van mijn reactie. Als lid van diverse internationale brancheverenigingen als SEMPO snap ik dit niet. Ik hoop dat dit op korte termijn veranderd. succes, Philip van Dalen

Wolter Tjeenk Willink

@Jeroen: dank voor je input! Zoals ook Eduard al aangaf is het zeker een goed idee om 'ratings' te laten geven aan bureaus, dus dank voor deze input. Dit kan overigens ook al op sites als Pitchview.nl (ook voor niet-SEM bureaus) maar dat terzijde.  @Rolf: dank voor je reactie. Uiteraard kan de discussie hier plaats vinden, zolang we het niet op de man te gaan spelen. Dat lijkt me niet gepast namelijk. Wat de inhoudelijke reactie op je punten betreft: Ad. 1. Het is niet de bedoeling een sfeer van 'geheime trucjes' op te roepen. Ik denk dat verreweg de meeste bureaus – zowel leden als niet-leden van de Taskforce Search – inmiddels allang geen "black box" principe toepassen als het gaat om met name de SEO werkwijze. Maar aan de zijde van opdrachtgevers bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag.  Neem 'SEO landingpages' of 'doorway pages': volgens de richtlijnen van o.a. Google strikt genomen niet toegestaan. Maar er zijn talloze voorbeelden te bedenken van webpagina's die voor de gebruiker waardevolle en unieke content bevatten en dus ook echt positief bijdragen aan de gebruikerservaring van een website. Mag het dan wel of toch niet? Waar de gedragscode in dit soort situaties in wil voorzien is op de eerste plaats meer duidelijkheid verschaffen over enkele van dit soort aspecten en in het bijzonder bureaus wijzen op hun verantwoordelijkheid opdrachtgevers juist en volledig te informeren. Ad 2. Op basis van de huidige wetgeving is het zo dat het intellectueel eigendom van een werk berust bij de creator van dat werk. Regelen bureaus en opdrachtgevers dus onderling niets op dit vlak, dan geldt dat het intellectueel eigendom van bijv. een Google Adwords account en de campagnes die worden aangemaakt voor de opdrachtgever bij het bureau berusten. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever hiervoor een setup fee heeft betaald. Zie tevens de jurisprudentie op dit vlak over bijv. het intellectueel eigendom op websites; vindt er geen overdracht plaats van het intellectueel eigendom dan berust dit bij de webdesigner.  Het is dus nadrukkelijk niet zo dat de gedragscode stelt dat voor alle deelnemende bureaus geldt dat zij geen afstand doen van het intellectueel eigendom. Er wordt achtereenvolgens beschreven: A. dit is vanuit juridisch oogpunt de sitiatie als je niets regelt, dus B. opdrachtgever weet dit en C. bureau neem je verantwoordelijkheid en maak expliciet in overeenkomsten en/of algemene voorwaarden hoe je hiermee omgaat.  Voor de meeste bureaus geldt overigens dat behoudens het nakomen van financi?le verplichtingen door de opdrachtgever, het intellectueel eigendom van opgeleverde producten standaard aan de opdrachtgever wordt overgedragen. Maar zeker wanneer er een geschil ontstaat tussen een bureau en opdrachtgever om wat voor reden dan ook kun je dit soort dingen maar beter expliciet geregeld hebben, vandaar de opname in de gedragscode.  Ik hoop dat hiermee je punten naar tevredenheid zijn beantwoord.  @Philip: als voorzitter van de Taskforce Search nodig ik je bij deze namens het hele bestuur waarin ook Eduard actief is graag uit om eens een ledenvergadering bij te wonen van de Taskforce Search. Dan kun je aan den lijve ervaren dat we geen "elitaire clubje" zijn zoals je suggereert.  Dus in het kader van "verbeter de wereld, begin bij jezelf" roep ik je graag op niet af te wachten tot er 100 leden zijn en zelf actief je bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Je hebt er blijkbaar ideeen genoeg over.

Eduard Blacquiere

@PhilipPrimair reageer ik op persoonlijke titel, maar natuurlijk heb ik hier ook een dubbelrol als bestuurslid van de IAB Taskforce Search. 1) Mijn reactie naar 'Bystander' was niet al te serieus, dus interpreteer dat ook zo.Iedereen die hier een reactie plaatst, kan van ieder ander een reactie verwachten. Daar lijkt me niets voorbarig of onbehoorlijk aan. 2) Hoe zou jij het onderzoek aanpakken en wat vind je onafhankelijke bronnen in deze? 3) Mijn definitie van zoekmachinemarketing vind je ook terug in de presentatie die ik gaf op SES Amsterdam. Een uitgebreidere versie heb ik hier beschreven: http://www.edwords.nl/definitie/zoekmachinemarketing/ (excuses voor de 'reclamische' link ;-)) Google geeft inderdaad geen cijfers vrij, maar alle partijen die ik heb gesproken in m'n marktonderzoek zitten zeer dicht tegen Google aan en kunnen een realistische schatting maken.  Ik heb circa 25 partijen gesproken, dus meer dan 3 bronnen is wat mij betreft gelukt. Deze partijen zijn naar mijn mening onafhankelijk, omdat zij er niet beter van worden om meer geld naar Google te schuiven.  4) Wat mis je precies? Ik denk dat het goed is als we hier eens persoonlijk over verder praten. Graag sluit ik me aan bij Wolter en nodig ik je uit om eens vrijblijvend een ledenvergadering bij te wonen.  Tip: op 18 juni is er na de ledenvergadering direct aansluitend weer een Search Marketing Thursday event.

Rob Maas

Code doorgelezen en Discussie gevolgd. Ik vind het nogal vreemd dat de IAB zo veel aandacht besteed aan het overschrijden van de richtlijnen van Google (e.a.) en dit ook nogeens pardoneert mits men dit maar aan de opdrachtgever meldt.  Zitten de Taskorce leden zo dicht op Google dat ze van sancties van Google niets te vrezen hebben ? Mer transparantie? Dat is prima, maar waarom zo nadrukkelijk op het overschrijden van de door Google opgestelde gedrags/gebruiksregels gewezen?De IAB prijst op deze manier het overschrijden van de gedragsregels van Google aan. En leden van de Taskforce kunnen zich nu zonder zorgen aan de verkeerde kant van de lijn (blijven?) bewegen en zich middels cloaking naar boven worstelen, de IAB vindt het kennelijk allemaal best.  Fijn dat er ook wat andere zaken aangestipt worden zoals het auteursrecht maar eigenlijk vind ik deze gedragscode in z'n huidige vorm gewoon te gek voor woorden.

Rolf Diepeveen

@ Wolter en EduardJullie laatste reacties zijn gelukkig al veel beter, waarvoor dank! Jammer dat de journalist van Emerce dat niet gelukt is. Toch blijf ik twijfels houden: @WolterLandingpages en doorwaypages: wat moet een gemiddelde opdrachtgever nu denken van deze termen? De insteek van de branche zou zich meer moeten richten op de websitebezoeker. Daar richt Google zich namelijk ook op! Er is maar ??n ding dat belangrijk is: relevantie voor de bezoeker. Dat betekent dat je als SEO adviseur outside-in moet denken vanuit de klant van je klant. Het probleem is dat wij met zijn allen veel te veel van binnen naar buiten denken en proberen de geheimen van Google te doorgronden en bij de pdrachtgevers de indruk te wekken dat wij die geheimen kennen. Onzin dus. Over het IP: wij hebben de laatste tijd een paar keer te maken gehad met nieuwe klanten die vertrekken bij andere bureaus. Wij hebben ons er heel erg over 'verbaasd' dat de Analytics en Adwords accounts van die klanten met alle historische data niet gewoon op naam van de klant staan en dat overdracht zo lastig is. Je zou niet moeten praten over afdracht van IP, maar over een regel dat het inrichten van dergelijke accounts nooit op naam van een bureau mag gebeuren. @ EduardPrima reactie, je zou een goede woordvoerder zijn. Maar het onafhankelijk meten van zoekmachine marketing is absoluut onmogelijk. SEO zit namelijk zo verweven in alles wat je rond een website doet, dat je dat nooit los kunt meten. Hat gaat om het goed inrichten van CMS systemen, webshops, om tekstschrijven, concept ontwikkeling, design, noem maar op. Het feit dat er gespecialiseerde SEO bureaus zijn is meer een teken dat de rest er nog te weinig aandacht aan geeft. Daar zouden we met zijn allen aan moeten werken! Een SEO gedragscode zou daarom ook moeten gelden voor CMS leveranciers, tekstschrijvers, full-service webbureaus, etc.

Philip van Dalen

Beste Wolter en Eduard, Klasse dat je de discussie aangaat op alle kritische vragen, dit geeft vertrouwen en transparantie voor onze branche. SEA is door de Google Adwords certificering redelijk transparant geworden voor opdrachtgevers, is mijn perceptie. Juist voor het SEO deel moet er nog veel gebeuren en dat zie je aan de inhoudelijke reacties. SEO Professionalisering, certificatie en standaarden zijn hard nodig om het kaf van het koren te scheiden en hier wil ik altijd een bijdrage aan leveren, met duidelijke en tijdgebonden doelstellingen. In dit kader bedankt voor de uitnodiging voor de taskforce search ledenvergadering op 18 juni 2009, waar ik graag op inga. Kun je mij informeren over de lokatie en agenda ? Mvg,Philip van Dalen

Wolter Tjeenk Willink

@Rob: jammer dat je het zo ziet gezien ook alle nadere toelichting erop. Dat je iets niet verbiedt wil naar ons idee niet zeggen dat je het niet afkeurt of zelfs aan zou prijzen. Het belang van de opdrachtgever wordt nu goed beschermd als bureaus zich aan de gedragscode houden en daar gaat het om.  @Rolf: eens wat betreft de gedachte over user-centric denken. Wat het intellectueel eigendom betreft deel ik je mening over waar dat zou horen te liggen primair wel, maar je moet je realiseren dat er talloze 'maars' zijn die je allemaal moet ondervangen in een gedragscode als je die onderdeel wilt laten zijn van een overeenkomst tussen bureau en opdrachtgever. Dat hebben we niet gewild. Vandaar dat we zeggen: maak er duidelijke afspraken over onderling en sec dat verplicht stellen. Er zijn immers altijd situaties waarin het IP redelijkerwijs ergens anders kan liggen, denk bijv. aan performance-based deals. @Philip: leuk dat je komt! Hou de blogs en iab.nl even in de gaten. de datum van 18 juni staat vast maar de locatie nog niet namelijk. Volgt z.s.m.!

rob maas

"jammer dat je het zo ziet gezien ook alle nadere toelichting erop. Dat je iets niet verbiedt wil naar ons idee niet zeggen dat je het niet afkeurt of zelfs aan zou prijzen" Ik lees in bovenstaande discussie (of in de code) nergens dat het IAB overschrijding van de door de zoekmachines opgestelde gedrags- en gebruiksregels afkeurt. (ik lees dat gelukkig wel in latere posts op andere fora) Een duidelijker statement van het IAB in de gedragscode lijkt me aanbevelenswaardig.

Eduard Blacqui?re

@RolfDankje voor je waardering voor onze reacties vanuit de IAB Taskforce Search.  De twijfels en voorbeelden die je inbrengt zijn terecht. Wij signaleren dit ook. Opbouwende feedback is altijd welkom! Graag nodigen wij je, net als Philip, ook uit voor een Taskforce Search bijeenkomst. Op 18 juni is er na de ledenvergadering direct aansluitend weer een Search Marketing Thursday event. (Locatie volgt nog) Ook ben ik het zeker met je eens dat CMS leveranciers, tekstschrijvers, full-service webbureaus, etc. ook de gedragscode zoekmachinemarketing zouden moeten onderschrijven.  Bedenk ook dat je natuurlijk geen lid van de IAB Taskforce Search hoeft te zijn om de gedragscode te ondersteunen!! @PhilipDank voor je waardering. Leuk dat je erbij bent op 18 juni! Houd de blogs in de gaten of mail tegen die tijd naar search @ iab . nl. @RobDergelijke opbouwende feedback hebben we wat aan en nemen we mee. Ook jij bent uiteraard welkom op een taskforce search bijeenkomst!

Maurice

Leuke discussies over een richtlijn (die overigens enkele spelfouten bevat), daar erger ik me dan weer aan;) Enige aanmerking die ik heb op dit initiatief is de grootte van de groep die vertegenwoordigd wordt. Ik denk dat met name op SEO gebied voorbij wordt gegaan aan alle kleine bureaus, freelance developers, whizzkids, eigen site-bouwers, full-service bureaus, etc. Deze partijen zullen geen lid zijn van de taskforce en vertegenwoordigen volgens mij een veel groter deel van de natuurlijke resultaten. Met name SEO is toch een discipline die veel mensen (inclusief ikzelf) onder de knie proberen te krijgen dmv gezond verstand, SEO-weblogs, artikelen, etc. Daarnaast zou in mijn ogen nog altijd de bezoeker de belangrijkste maatstaf voor je SEO moeten zijn, waarmee je eigenlijk voor jezelf al een soort richtlijn opwerpt (baadt het de bezoeker niet? Dan schrappen!). Misschien is het een alternatief om verschillende typen lidmaatschappen aan te bieden. Ik kan me voorstellen dat er best partijen zijn die SEO erbij doen, maar het lidmaatschap te veel vinden/te duur vinden/geen behoefte hebben aan de ALV. Wellicht dat zij wel de richtlijn onderschrijven, maar hiervoor een soort lite-lidmaatschap zouden kunnen nemen. (Bij Thuiswinkel.org was ook altijd een soortgelijke constructie met aspirant leden oid, als ik het mij goed herinner).

Eduard Blacqui?re

@MauriceLeuk idee van meerdere lidmaatschappen. We nemen het mee!

Wolter Tjeenk Willink

Naar aanleiding van de feedback uit de markt op de introductie van de gedragscode en vragen omtrent het standpunt van de IAB Taskforce Search m.b.t. schending van de richtlijnen van de zoekmachines, heeft het bestuur ervoor gekozen haar standpunt te verduidelijken zonder afbreuk te doen aan de vrijheid voor opdrachtgevers en bureaus om afwijkende afspraken te maken. Daarnaast is een Engelstalige versie van de gedragscode toegevoegd.  Zie: http://www.iab.nl/Taskforce_area/Search/gedragscode_zoekmachinemarketing

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond